Hacı Babadan Görülen Hilal | Karamandan.com - | Karaman Haber

Hacı Babadan Görülen Hilal | Karamandan.com - | Karaman Haber

22 Ekim 2019 Salı
Hacı Babadan Görülen Hilal

Eskiden İslam hukukunda ramazanın ve bayramların başlangıcı yeni hilalin görülmesiyle tespit edilirdi.

Şimdilerde Müslüman ülkelerin farklı günlerde oruca ve bayrama başlama sebebi hilalin veya yıllar önceden belirli takvimin esas alınmasından kaynaklanmaktadır. 

Hilali görmek için gözü keskin Müslümanlardan en az iki kişi şehrin en yüksek dağına çıkarlar ve hilali gözlemeye çalışırlardı.

Karaman için hilal gözetleme ve yeni kameri ay ve günlerin başlamasını tayin yerlerinden biri de Hacı Baba dağı idi.

Şimdi sizlere Osmanlı arşivlerinden Karaman için oruç ve ramazan başlangıcını esas alan Hacı Baba dağında hilalin görülmesini konu edinen bir belge sunacağım inşallah.

“Hilal-i şehr-i ramazan şehadet kaydıdır (Ramazan hilalinin görüldüğünü tespit tutanağıdır) 

Hukukullahda sebk dava-yı şart olmayıp umur-i hasb lillah olmakla medine-i Larende (Karaman) Cerit Mahallesi ahalisinden Hacı Musa Ağa bin İsmail ve Hasan nam kimseler meclis-i şer’a (Kadının bulunduğu mahkeme) gelip işbu isneyn (Pazartesi) gecesi vakt-i gurubda akşam namazını beş dakika mürurunda (geçerek) Hacı Baba dağı üzerinde hilal-i ramazanı şerifi re’ye’l-ayn müşahede eyledik işbu ramazan-ı şerifin gurresi (ilk günü) yarınki isneyn günüdür biz bu hususa … şahitleriz şehadet dahi ederiz deyü eda-yı şehadet-i şer’iyye etmeleriyle gıbbe’r-riayet şerait-i kabul (şahitlikleri kabul edilecek mazbut ve doğru insanlar oldukları anlaşıldıktan sonra) şehadetleri makbule olmağın mucibiyle gurre-i şehr-i ramazan mübarek yarınki yevm-i isneyn (pazartesi günü) olmak üzere ma vakaa bit’talep ketb olundu (durum kayda geçildi).” (Kaynak: Karaman Şer’iyye Sicilleri no: Karaman-6106-0057 Milli Kütüphane Ankara)

Asıl resimlerinde de görüldüğü gibi belgede tarih yok ancak bir önceki ve bir sonraki belgelerin tarihi: H. 1246 / M. 1830 olarak geçmektedir. 

Mükremin Kızılca

Okunma : 2657
Foto galeri