Garibin gönlü sırça | Karamandan.com - | Karaman Haber

Garibin gönlü sırça | Karamandan.com - | Karaman Haber

13 Aralık 2019 Cuma
Garibin gönlü sırça

Hz. Yunus’un Türkçesiyle

Garibin gönlü sırça / üflesen yer ilen yeksan
Geceyi gündüz katsan
Beyhûde bütün emekler

Kimi menzile varır / fukara elin alır
Kimisi dert çıkarır
Kimileri de ekler

Sözün kâretmez gayrı / herkesin niyeti ayrı
Geç kalmasaydı bâri
Onsuz açılmaz çiçekler

Gönülden vermen gerek / elin çekingen biraz
Toprak atanın bulunmaz
Gözünde yeşil sinekler

Şarab-ı kevser içsen / atlastan donlar biçsen
Uzanıp yatagitsen
Taşın nâfile bekler

Leyli Mecnun divânında / Mecnun hasretin dağında
Benim gurbetimin yanında
Şunca kalır gurbetler

Fakir Kâmil’e ne gam / eleğini asmış adam
Çıkıverse odadan
Kapıda alıcımelekler

Kâmil UĞURLU

_________________

Sırça: Kırılgan, cam
Beyhûde: Boşuna
Menzil: Varılacak son yer
Miskin: Zavallı, âciz
Alıcımelek: Azrail
Şunca: Şu kadarcık, küçük, az
 

Düzenleme : 03 Ağustos 2019 14:25 Okunma : 1183