Fatih Sultan Mehmet Han'ın Ayasofya'daki İlk Sözleri | Karamandan.com - Karaman Haber

Fatih Sultan Mehmet Han'ın Ayasofya'daki İlk Sözleri | Karamandan.com - Karaman Haber

04 Temmuz 2020 Cumartesi
Fatih Sultan Mehmet Han'ın Ayasofya'daki İlk Sözleri

1444 yılının soğuk,hoyrat kış aylarında Manisa sarayına bir mektup gelir.Mektubu açan sultan II.Murat Varna Savaş’ı için kendisine gelen emre riayet etmekten başka bir şey yapamaz.Emir keskin bir sirke gibidir. ‘‘Padişahsanız ordularınızın başına geçiniz,değilseniz emrediyorum orduların başına geçiniz.’’ Alt tarafta 12 yaşında geleceğin Sultan-ı Berru Bahr-ı(karaların ve denizlerin sultanı) II.Mehmet’in mührü hümayunu vardır.

Onu anlatmaya kelimelerin gücü yetmemiş 15.YY’dan bugüne onu yazacak mürekkep her daim naçar kalacaktır bugünden yarına.1451 yılında tekrar aldığı gün ismi saltanat olan devleti 19 yaşında bir Osmanoğludur Sultan Murat Han oğlu Mehmet Han.İsmini çelebi dedesi I.Mehmet’ten almıştır.

Büyük dedesi Yıldırım Bayezit’in yolunu yol bilmiş kendine ve yemin etmiştir.Daha önce Avarların,Hunların,Emevilerin çok istediği Konstantiniyye’nin burçlarına İslam sancağını çekmek için uyumamış,yememiş,içmemiştir. Aziz İstanbul’una 1453 Mayıs’ının son günlerinde kavuşmuştur.Maşukunu bekleyen ve umudunu bir lahza bile kaybetmeyen bir aşık gibi.

Konstantiniyye artık nazlı bir başkenttir Devlet-i Ebed Müddet A’li Osman için.Gerçek Fatih’ine sarılmış,yürekten birkaç kelime fısıldamıştır.Nerde kaldın  Ey Türk seni bekler Eyyüb el Ensari  ve rica etmiştir genç hünkardan  acele etsinler bir an önce okusunlar Allah’ın kelamını Yeditepe’mde diye.

Sultan Mehmet Han bir İmparator olarak adımını attığında Ayasofya’ya ‘‘ İmparator’un sarayında örümcek perdedarlık ediyor, Efresiyab’ın kulelerinde baykuş nevbet vuruyor’’ (Koskoca Ayasofya’da örümcek odacılık yapıyor,baykuşlar nöbet tutuyor) sözleri dökülmüştür ağzından.

Türk ve dünya tarihinin en büyük mareşallerinden biriydi Fatih Sultan Mehmet Han.Doğu Roma İmparatorluğunu tarihin hüzünlü sayfalarına yolculuğa göndermesi Avrupa Hristiyan dünyasında şiddeti bilinmeyen deprem etkisi göstermiş ki dönemin zavallı papası II.Pius’un 
‘‘ Gel Hristiyan ol emrine Haçlı ordularını vereyim’’ teklifini ‘‘Gel Müslüman olup sünnet ol
Seni Şeyhülislamım yapayım’’diyerek iade etmiştir.

Devleti için aldığı kararlarda hiçbir vakit geri adım atmamıştır.Atam,dedem kanunları dediği Kanunname’i A’li Osman’a ‘‘ Evlatlarımdan her kimesneye saltanat müesser ola Nizam-ı Alem için Karındaşlarını katletmeleri vaciptir’’ sözünü yazdırdığında kim bilebilir ki kaç gece uyumadığını kim söyleyebilir ki onun bu kararı alırken 1000 defa ölmediğini…

49 yaş,30 yıllık saltanat,Osmanlı Padişahları içinde akla ilk gelen,7 dil bilen İlber Hocanın tabiri ile entelektüel bir hükümdar.Kırım’ı öp öz Türk yurdu eyleyen, Devlet-i Aliyye’nin topraklarını 900 bin kilometreden 2 Milyon 214 Bin Kilometreye çıkaran dünya tarihinin en büyük devlet adamlarından birisi Sultan I.Mehmet Han oğlu,Sultan Murat Han oğlu Karaların ve denizlerin sultanı II.Mehmet Han…

 Hünkar Çayı’nda vefat haberi Avrupa’da duyulduğunda Vatikan Kiliselerinde çanlar 3 gün hiç susmamıştır. Sağlığında 12 kez suikast teşebbüsünde bulunulan bir Osmanoğlunun ezeli dünyaya seferi gut hastalığına bağlanmaması gayet makul bir rivayettir. O Sevgilisi İstanbul’ un koynuna bedenini teslim eden ilk Osmanlı padişahıdır….

Bizimkisi ulu Hünkar’ın ulu hayatına dair birkaç kelime idi. İstanbul Boğazı’nda bir katre misali…

Saygılarımla.

Ahmet ŞAHİN, Tarih Öğretmeni

Düzenleme : 29 Mayıs 2020 12:14 Okunma : 5329