Foto galeri

Karamandan.com

Karamandan.com

 
 
Tarih : 04 Aralık 2018  -  Saat : 12:33:04   Görüntülenme: 6893

Evliya Çelebi Alahan Manastırı’nda
Miladi 4. yüz yılda İncil yazarı azizlerin bölgedeki ilk duraklarıdır Alahan Manastırı. 

Alahan’dan ayrılan havari ekibi Derbe, İlisra, Sille ve Kilistra güzergâhını takip ederek Akça alandaki Philadelphiadan Ermenek’e geçmişlerdir. 

On yıl önce tek başıma gezdiğim ve o zaman forumlarda onlarca resmini paylaştığım Alahan Manastırını 02-12-2018 tarihinde ailecek gezme imkânı bulduk. 

Yıkılmak üzere olan Manastırın asıl binasının içinde on yıl önce de “taş düşebilir” yazıyordu. Şimdi büyük bir onarım hareketine girişilmiş ve ortaya çelik iskeleler kurularak güvenlik ve üst katlara da çıkma imkânı sağlanmıştır.

Kış mevsiminin güneşli Pazar gününde Alahan’dan sola dönerek on tane keskin virajı geçip iki km sonra doruklarda ulaşılan Alahan Manastırına Evliya Çelebi: Takyanus Kalesi diyor.

Karamandan 1671 yılında hacca da niyet ederek kalkan seyyahımız Seki yaylasını (Sertavul?) geçtikten sonra sık bir ormana hizmetçileriyle beraber yüklerini indirerek sabahladıktan sonra Alahan’a uğruyorlar.

Şimdi onun eşsiz anlatımıyla Alahan manastırını bugünün diline sadeleştirerek veriyorum.

“Alaca Han küçük handır. Burayı geçtikten sonra solda gökyüzüne baş çekmiş 

Takyanus Kalesi
İçinde oturan adam yoktur. Ama gayet sağlam kaledir. Sanki mimar elinden yeni çıkmış gibi her tarafın izlenebildiği bir kaledir.

Burası son derece müstahkem ve mamur bir kentmiş, bu kale ile Alaca Han arasında on binden fazla muhteşem beyaz mermerlerden yapılma sanat eseri lahitler içinde kefere laşeleri vardır. 

Allah bilir ama tarihleri Yunan dili üzerine hicretten önce 630 tarihlerine yakın tarihlerdir. 

Buradaki (Alahan Manastırı) hatları, kayalardaki yazıları örnekleyerek yanıma aldım ve Kudüs’ten geçerken buradaki papazlara okuttum: “burası hazreti İsa’ya iman edenlerin mabet, mesken ve mezarlarıdır” dediler.

Bu kalenin dört tarafında kayalar içinde yüz bin mağara var ki her birindeki mermer sanatını zamanımızdaki taş ustaları bir parçasını bile yapmaktan acizlerdir. 

Meğer o zaman kavmine taşlar amade imiş gibi istenen şekle sokulmuşlardır. Sütun sütun içinde ve sütunların üzerinde hayvan ve çiçek resimleri kazınmıştır. İnsan bu güzel sanat eserlerini seyretmeye doyamıyor, hayranlık içinde kalıyorsunuz.

Hulasa Alahan Manastırı (Takyanus Kalesi) mutlaka görülmesi gereken bir yerdir.” (Evliya Çelebi Seyahatnamesi c. 9 s. 315) 

RESMİ İNTERNET SİTESİNDE ALAHAN MANASTIRI

“Alahan Manastırı - Mersin
“Alahan Manastırı, Mersin-Karaman karayolu üzerinde, Mut'un 20 km kuzeyinde, Geçimli köyü civarındadır. 1300 m yükseklikte ve Göksu Vadisine bakan dik bir yamaca oturtulmuştur.

Hıristiyanlığın Kapadokya ve Likonya (Konya)' da yayılması sırasında bu yeni dini kabul edenlerin takibe uğraması, inanmayanlar tarafından öldürülme korkusu, Hz. İsa'ya inananları dağlık bölgelerdeki mağara kaya oyuklarında ibadete zorlamıştır.

St. Paul ve yine Tarsus'ta yaşamış Hıristiyan öncülerinden Barnabas ile birlikte Hıristiyanlığı yaymak için Konya-Kapadokya ve Antalya-Antakya'ya kadar maceralı yolculuklar yapmıştır. İşte bu iki Hıristiyan Aziz'in gezileri sırasında konakladıkları her yerde anılarına mabetler yapılmıştır.

Alahan Manastırı bunlardan biridir. 440-442 yıllarında yapılmış olduğu tahmin edilen Alahan Manastır Külliyesi, Batı Kilisesi, Manastır, Doğu Kilisesi, kayalara oyulmuş keşiş odacıkları ve çevredeki mezarlardan oluşmaktadır. Kilise binaları, Ayasofya Müzesi ile ortak mimari özellikleri taşımaktadır.

Süslemesinde usta bir taş oymacılığı görülür. İlk kilise korint başlıkla iki dizi sütunla üç nefe ayrılmıştır. Narteksten ana mekana geçilen kapının atkı ve yan dikmeleri kabartmalarla süslüdür.

St. Paul, St. Pierre figürlerinden başka bir çelengi taşıyan altışar kanatlı Cebrail, Mikail'in simgesel yaratıkları ezişi, kükreyen aslan, kartal ve öküz sembolleri, incil yazılarının tasvirleri, üzüm salkımları, asma yaprakları ve balık motifleri zengin bir şekilde tasfir edilmiştir.

Kiliselerin doğusundaki geniş avlunun güneyinde dinsel törenlerin yapıldığı dehliz, 11 m. uzunluğunda kemerli ve sütunlu bir galeri şeklindedir. Galerinin ortasında kalabalık kabartma süsleme ile her yanı işli büyük bir niş bulunmaktadı.

Galeride apsisli vaftizhane ve karşısında Alahan Manastırının en görkemli yapısı olan mezarlar bulunmaktadır. Bu mezarların kuzey duvarı kayaya yontulmuş, üst örtüsü yoktur.

Ana nefin ortası ilginçtir. Burası paye ve sütunlara oturan dört kemerle örtülü kare planlı bir kule biçimindedir. Kule yukarıda sekizgene dönüştürülmüştür. Kapı çerçevesi süslüdür.”

https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/mersin/gezilecekyer/alahan-manastiri”

Mükremin Kızılca
 

Evliya Çelebi Alahan Manastırı’nda
Evliya Çelebi Alahan Manastırı’nda Miladi 4.