Dünü Geride Bırakmadan Bugünü İnşa Etmek Mümkün Değil | Karamandan.com - | Karaman Haber

Dünü Geride Bırakmadan Bugünü İnşa Etmek Mümkün Değil | Karamandan.com - | Karaman Haber

22 Mayıs 2019 Çarşamba
Dünü Geride Bırakmadan Bugünü İnşa Etmek Mümkün Değil

Televizyonlardaki, gazete köşelerindeki, sosyal medya sayfalarındaki, havanda su dövmek suretiyle binlerce baskı yapma amacında olan bazı kitaplardaki, bir bardak çay içip kulak misafiri olduğunuz “memleket meselelerini” gündeme alan muhabbetlerdeki temel odak noktalarına bir dikkat çekin. 

Meselelerin özüne vakıf olmak suretiyle, sağlıklı neticeler/çözüm önerileri öne sürmekten ziyade, sorunların karşıtlıklar üzerinden büyümesi adına bilerek ya da bilmeyerek elinden geleni ardına koymayanları göz önünde bulundurun. 

Söz konusu bizatihi Türkiye olduğu zamanlarda dahi, bu gerçeği görmezden gelip, birkaç fazla “beğeni” almak adına, bir yandan memleketi kimseye bırakmayıp, diğer yandan da aynı memleketi yargılama, itham etme amacında olan ülkelere ses etmeyen sessizleri düşünün.

Fikir dünyasını sadece saat başı haber yayınlarına bırakıp, eline bir kitabı almadan, kitaptan okumaya gayret edenlere karşı, WhatsApp’tan kendisine iletilen manüpilatif videoları gösterenleri hatırınıza getirin.

Halen 20. yüzyılın söylemlerini kullanmaya devam edip, bir şekilde 21. yüzyılın şart ve söylemleri uyarınca kendini güncelleyememiş olanları bir kez daha fark edin.

Haller böyle olduğu için kültürel ve politik manada, bölgesel ve küresel eksende olması gerektiği gibi bir inşa sürecinin asli unsuru olmak noktasındaki tartışmalar derinleşiyor ve gecikiyor. Zira Türkiye’deki fikir dünyalarının, ideolojilerin (hepsi demek doğru olmasa da) büyük bir kısmı kendini bu yüzyıla adapte edemediği görülüyor. Elbette bir bakıma, bu hususun o dünya ya da ideolojiye intisap edenlerin derdi olduğu düşünülebilir. Lakin gerçekçi çözümlere ulaşmak adına, etkileşimin söz konusu olduğu tartışma paydaları açısından, nihayetinde bu durum memleket meselelerinin tamamını dolaylı ya da doğrudan etkiliyor.

O yüzden, belirtmek istiyoruz ki; artık tarihe şöyle bir bakıp, yaptıklarımızı uzun uzun anlatmanın, anlattıkça övünmenin yanında, bugün milletimiz ve medeniyetimiz için “ne yapıyoruz?”, “ne yapmalıyız?” ve “nasıl olmalı?” sorularını kişisel açıdan topluluklar düzeyine ve elbette toplum düzeyine taşımak ve kısır döngü içerisine hapsolmuş tartışmaları, kişisel ikbal ve istikbali de geride bırakmak lazım geliyor.

Samet ZENGİNOĞLU 

 

Okunma : 1327