Beyaz Türkler... | Karamandan.com - Karaman Haber

Beyaz Türkler... | Karamandan.com - Karaman Haber

12 Ağustos 2020 Çarşamba
Beyaz Türkler...

Son yılların moda bir deyimi, "beyaz Türkler."

Wikipedia şöyle tarif etmiş, beyaz Türkleri; Türkiye’deki şehirli seçkin sınıfı tanımlamak için kullanılan, literatüre Nilüfer Göle tarafından kazandırılmış bir kavramdır. Beyaz Türkler, kendisini ilerici olarak tanımlayan bir kısım asker/sivil bürokrat, aristokrat ve aydınlardır.

Beyaz Türk diye bir kavram safsatası, saçmalığı uydurmuşlar ve buradan sözüm ona ciddi savlar üretip, yorumlar üretip siyasal sonuçlara bile varıyorlar. 

Bu tür savların da, yorumların da sonuçların da kerameti kendilerinden menkul saçmalıklar olduğunu görmek, anlamak ve aydınların (!) ne demek istediğine bir bakalım.

Neymiş, kimmiş bu beyaz Türkler!

"Beyaz Türk" saçmalığı ABD kökenli "wasp" kelimesinden yola çıkılarak üretilmiş ve kelime anlamı "arı" ya da "saf" anlamında kullanılan bir sözcüktür. ABD’de 1950-60 lı yıllarda, toplumun en güçlü kesimi olan orta-üst sınıf gelir grubuna dahil (beyaz ırk) kişilerin, sosyo ekonomik, kültürel, siyasi sisteme egemen kişileri ele alan bir düşünce tarzı idi. Bunlara o dönem "Anglo Sakson Protestan" kişiler de deniliyordu. 

Maalesef ülkemizde sırça köşkte oturan bazı aydınların empoze ettikleri bir masal olup ithal bir söylemdir. Bir dönem yaygınlaşsa da Türk milleti ve aklı selim Kara Türkler (!) pek itibar etmemişlerdir. 

Bu ithalatçı söylemciler paranın beyazlaştırdığı Türkler ki, bunlar ülkemizin güzide basınında yer alan bazı yazar/çizerlerdir. Bunlar ilerde eflatun Türkler, yeşil Türkler, dindar Türkler, laik Türkler vs. gibi ayrımlarla gelirlerse zaten kutuplaşan ülkeyi çıkmaza sokarlar.

Türkiye’de beyaz Türk sorunu yok olamazda, siz sokakta ben beyaz Türk’üm diye böbürlenen birini gördünüzmü hiç? Ülkedeki aristokrat ve sermaye gruplarının bile biz beyaz Türk’üz dediğini yada diyeceğini zannetmiyorum.

Türkologların veya Türkiyat enstitülerinde görev yapan yüzlerce akademisyenin bugüne kadarki araştırmalarında beyaz Türkler ile ilgili bir makale, yazı, yorum, master, lisans, araştırma yaptıklarını sanmıyorum.

"Ben her şeyden önce bir Türk milliyetçisiyim. Böyle doğdum. Böyle öleceğim. Türk birliğinin, bir gün hakikat olacağına inancım vardır. Ben görmesem bile, gözlerimi dünyaya onun rüyaları içinde kapayacağım. Türk birliğine inanıyorum, onu görüyorum. Yarının tarihi, yeni fasıllarını Türk birliğiyle açacaktır. Dünya sükununu bu fasıllar içinde bulacaktır. Türk'ün varlığı bu köhne aleme yeni ufuklar açacak, güneş ne demek, ufuk ne demek, o zaman görülecek."   Kemal Atatürk bunları söylerken Türk kelimesinin yanına herhangi bir renk eklememiş…

Bakın konuyu araştırırken ne buldum.
Ertuğrul Özkök'ün beyaz Türk açılımı...

- Beyaz Türk, Atatürk’ü fanatikçe seveni de vardır, ona her dönem çağdaş anlamlar yükleyerek seveni de. Ortak özelliği ise, Atatürk’ün kişiliğine dokunulmasından hazzetmemesidir.

- Beyaz Türk’ün çocuğu "biat" değil, "itiraz" kültürü ile büyür. Aile kültürü, aile bağı, "babaya sorgusuz sualsiz itaat" manasına asla gelmez.

- Beyaz Türk’ün "inançla" sorunu yoktur. Ama "dini fanatizm" onun mahallesinde makbul değildir. O nedenle, dini fanatizmi görünce, laikliği de fanatik biçimde yorumlamaya başlar.

- Beyaz Türk’ün beş vakit namaz kılanı, hacca gideni de vardır, kılmayanı gitmeyeni de. Çoğu cuma namazını kaçırmaz, ramazanı hiç unutmaz.

- Beyaz türk namaz kılsa da, çoğu çocuğuna "ille de namaz kıl", kızına "başını ört" demez.

- Beyaz Türk, "türbanada" bu gözlükle bakar. Başörtüsü ile sorunu yoktur, ama türbanla vardır.

- Zaman beyaz Türk’ü de dönüştürür. Artık türbana daha hoşgörülüdür. Ama onu, "İslam’ın şartı" değil, "kişisel özgürlük" açısından görmek ister.

Bu açılıma en iyi cevap Yargıtay 1. ceza dairesi 25.6.1999 gün ve 1665-1980 sayılı kararıdır. Ne diyor?

"Türklük,Türk milletini meydana getiren; insani, ahlaki, dini, tarihi değerler ile milli dil, milli duygular, milli geleneklerden meydana gelen milli manevi değerler bütünüdür."

Ertuğrul Özkök bu açılımı yaparken bir entegrasyondan bahsediyor. "dışarılıklı" ve "batıcı" bir unsur. "Beyaz Türklerin batıya entegrasyonu." Bir nevi "sınıfçılık."

Sınıf atlamak nedir? 

Toplum yaşamında sınıf kavramı ilk kez Karl Marx tarafından anahtar bir konuma taşınmıştır. Marx'ın bu kavramı işçi sınıfı/burjuvazi ikilemi içinde ele almış olmasıdır.

İşçi sınıfını geleceği kuracak toplumsal bir özne olarak görmüş olduğu politik vizyon, uzun bir süredir inandırıcılığını yitirmiş olup özellikle de Sovyetlerin çökmesi sonrası tümüyle buharlaşmıştır.

İşte;

Fikir olarak çöken sistemi özellikle ekonomik olarak diriltme ve batıya entegrasyonu çabaları olarak görüyorum. 

Ne diyelim; sermaye, siyaset ile beyazlamaya çalışıp, hayatının sonlarında aynaya baktığında beyaz yerine kara rengini gören Türk'ün pişmanlığı dileği ile!

Yaşar Kiraz

Kaynak, Alıntı…
Hürriyet gazetesi
Ertuğrul Özkök
Prof. Dr. İlber Ortaylı
Yeni Şafak- Markar Esayan

 

Okunma : 2095