Basın özgürlüğü ile kişilik değerleri karşı karşıya gelirse hangi değere üstünlük tanınır? | Karamandan.com - Karaman Haber

Basın özgürlüğü ile kişilik değerleri karşı karşıya gelirse hangi değere üstünlük tanınır? | Karamandan.com - Karaman Haber

31 Mayıs 2020 Pazar
Basın özgürlüğü ile kişilik değerleri karşı karşıya gelirse hangi değere üstünlük tanınır?

Anayasanın 28.maddesi ve 5187 sayılı Basın Kanunu 1 ve 3'üncü maddesinde basın özgürlüğü düzenlenmiştir.

Basına sağlanan güvencenin amacı ,Toplumun sağlıklı,mutlu ve güvenlik içinde yaşayabilmesini gerçekleştirmektir.

Bu durum halkın dünyada ve özellikle içinde yaşadığı toplumda meydana gelen ve toplumu ilgilendiren konularda bilgi sahibi olmasıyla olanaklıdır.

Basın ,olayları izleme,araştırma ve değerlendirme,öğretme,aydınlatma ve yönlendirme de yetkili ve aynı anda sorumludur.Basının bu görevi kamu hizmeti niteliğindedir.

Basın özgürlüğü sınırsız olmayıp Anayasanın”Temel Hak ve Özgürlükler” bölümü ile Türk Medeni Kanununun 24 ve 25.maddelerinde yer alan ve yine özel yasalarla güvence altına alınmış bulunan Kişilik Haklarına saldırıda bulunulmaması yasal ve hukuki bir zorunluluktur.

Peki bir olayda Basın Özgürlüğü ile Kişilik Değerleri karşı karşıya gelirse hangi değere üstünlük tanınacaktır?

Basın bu işlevini yerine getirirken ;yayının gerçek olmasını,kamu yararı bulunmasını,toplumsal ilginin varlığını,konunun güncelliğini gözetmeli,haberi verirken özle biçim arasındaki dengeyi korumalıdır.Yine basın objektif sınırlar içinde kalmak suretiyle yayın yapmalıdır.

Bir olayın haber haline getirilip okuyucunun ilgisini çekecek nitelikte verilmesi için başlığın çarpıcı olarak kullanılabileceğinin kabulü gerekir.

Tazminat Davasının Konusu haberlerin bütün itibariyle görünür gerçekliğe uygun ve toplumun haber alma hakkı kapsamında kalıp davacının kişilik hakkına bir saldırı da bulunulmadığı sonucuna varıldığı durumlarda basın özgürlüğüne üstünlük tanınıp Tazminat isteminin reddi gerekir.

Mevlüt Akgün
Avukat/Arabulucu.

Okunma : 1597