21. Yüzyılın Sapık Tarikatı | Karamandan.com - Karaman Haber

21. Yüzyılın Sapık Tarikatı | Karamandan.com - Karaman Haber

05 Aralık 2020 Cumartesi
21. Yüzyılın Sapık Tarikatı

Nefislerini tatmin için İslam’ı, Müslümanları ve mukaddesatı batıl emellerine alet edenler her devirde olduğu gibi zamanımızda da yeni sapkınlıklar peşinde olmuşlardır.

Aşağıda bir sapık tarikatın İslam’a ve Müslümanlara saldırdıkları birkaç hususu ifade etmeye çalışacağım. 

Maun suresinde müşrikler ve münafıklar hakkında Mekke’de inen ayetleri Müslümanlara hamlederek “Namaz kılanlara yazıkları olsun” diye Bektaşi’nin “namaza yaklaşmayın” ayetinde olduğu gibi ilerisine bakmadan namaza ve onu kılanlara bile saldıran bir tarikat peyda oldu. 
Üç aylarda Müslümanların daha fazla Allaha kulluğa yaklaştığı bir gerçektir. Sadece kulluk yani ibadet değil her alanda kemale doğru yürüdüğü söylenebilir. Günahlardan uzaklaşmak, İslam ahlakına yaklaşmak ve kullarla iyi geçinmek gibi alanlarda da Müslümanlar daha bir hassas hale gelir bu mübarek günlerde.

Bu durum bütün insanlarca çok yerinde bulunurken bazı sözde Müslüman aydınlar bunu hazmedemezler. Özellikle ilk defa 21. Yüz yılda ortaya çıkan sapkın İslam tarikatları bu hususta başı çeker.

Neymiş? İslam ibadet dini değil, ubudiyet diniymiş, aman Allah’ım akıllara ziyan bu hezeyanları söyleyenlere hidayet nasip eyle ya rabbim!  
Ayetleri, hadisleri hatta siyeri tahrif ederek, kelime ve manalarıyla oynayarak ilhat yoluna sapmaktan maksatlarını anlamanın imkânı yoktur. 
Acaba iyi niyetle mi yapıyorlar, diye bir bakıyorsun, değil. Niyetin: şan şöhret ve namdan başkası olmadığını anlıyorsun. 

Arapların en büyük sözlüğü Lisanü’l-Arap’ta baktım karşılıklarına: İbadet itaat demektir. Ubudiyet de kulluk, burada da sözlüklerle oynayıp tahrifatla kafa karıştırmaya çalışıyorlar. 

İyyake nabüdü: huşu ve huzur içinde sana ibadet ederim, demektir. 

Ubudiyet: Huzu yani yumuşaklıkla ve tam bir teslimiyetle Allaha kulluk ve tezellüldür. 

Müslümanlara İbadullah – Allah’ın kulları, Müşriklere: Abedetü’t-tağut – putun kulları denir.

“Kölelerinize abdi / kulum ve emeti / kadın kulum demeyiniz, fetaye / gencim ve fetati / bayan gencim, deyiniz. Köleler de sahibine rabbi / ey benim rabbim ve rabbeti / bayan efendisi için, ey benim sahibem, demesin, seyyidi / efendim ve seyyideti / bayan sahibesi için efendim, desin. Çünkü hepiniz Allah’ın kulusunuz. Zira sadece Allaha abd / kul olunur. (El-bani Edebü’l-müfred 154 ravi: Ebu Hüreyre ra)
Bu 21. Yüz yıl sapık tarikatlarının ayet ve hadislerden işine geldiklerini alıp vera istedikleri gibi eğip büküp, işine gelmediklerini görmezden gelmelerinde bir samimiyet aranamaz. 

El-Mucemü’l-Müfehrese baktığımızda Kur’an-ı kerimde 274 ayette Abd kökünden kelimeler geçer. Bunların büyük çoğunluğu Allaha kul olarak ibadet etmek manası taşır. 

Fatiha suresinde her rekâtta andığımız: İyyake na’büdü / ancak sana kulluk ederiz” ayeti de bunlardan birisidir. 

İslam sadece ibadet dini değil deseler anlarız, ancak İslam ibadet dini değil ubudiyet dini, diye yapılan saçmalamayı anlayamayız.

Allah Kur’an’da sözlü ibadet tevhidi, zikri emrettiği gibi bedensel ibadet orucu, namazı da emretmiştir. 

Mali ibadet haccı zekâtı zenginlere emrettiği gibi düşünsel ibadet olan fikretmeyi ve akletmeyi de herkese emretmiştir.

Sosyal bir varlık olan insana ahlak kurallarını, adaleti, iyiliği, akrabaya alakayı, yetimlere, yoksullara yardımı da emretmiştir.

Allah Teâlâ hazretleri insanlığın baş belası kötü alışkanlıklardan da uzak durulmasını emretmiştir. Müslümanlar bunları bilmiyor mu zannediyor bunlar, ne demek istiyorlar? 

Bu 21. Yüz yıl sapkın tarikat erbabı varsa yoksa Müslümanların namazına takmış haldedirler. Milletin namazından ne istiyorsunuz? Neden İslam’ın olmazsa olmazı olan namaz ibadetine ritüel adı takıyorsunuz?

“Namaz Müslümanların başına sarılan en büyük beladır” diyen lanetlenmiş insanın halini bilirsiniz!

Kur’an’da geçen salat / namaz kelimelerinin hiç birisine namaz demeyip destek manası veren zavallı! Aklını başına al Allahtan hidayet dile, biz de seni ve kendimizi doğru yoldan ayırmaması için ona dua edeceğiz. 

“(Ey Muhammed!) Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayâsızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah’ı anmak (olan namaz) elbette en büyük ibadettir. Allah, yaptıklarınızı biliyor.” (Ankebut 45) 

Bu sapık tarikat mensupları namaz kıldığı halde günah da işleyen veya ahlaki zaafları olan Müslümanlar yüzünden namazı ortadan kaldırmaya teşebbüs etmektedirler.

Burada kusur namazda değil onu huzu’, huşu’ ve haşyetle eda etmeyen Müslümanlardadır. 

Ey Allah’ım! Bize hakkı hak olarak gösterip ona tabi olmayı, batılı batıl olarak gösterip ondan uzaklaşmayı nasip eyle!

Düzenleme : 02 Mart 2020 09:35 Okunma : 1736