1871’de Konya Bürokratları | Karamandan.com - Karaman Haber

1871’de Konya Bürokratları | Karamandan.com - Karaman Haber

03 Aralık 2020 Perşembe
1871’de Konya Bürokratları

150 yıl önce Konya’nın en önemli bürolarında oturan onlarca gayr-i Müslim “Efendi” kim?

Bundan 150 sene önce hazine ve mal sandıklarımızı emanet ettiğimiz Ermeni ve Rumların adları ne?

Konya Mahkemelerinde makam tutan Dimitriler, Evakimler, Anastiler ve daha kimler!

Vali
Ahmet Tevfik Paşa

Vilayet Merkez Memurları
Defterdar: Fevzi Efendi
Vilayet Hâkimler Müfettişi: Mehmet Halis Efendi
Vilayet Mektubu Kalemi: Ali Suad Bey

Vilayet İdare Meclisi
Başkan: Vali Bey

Doğal Üyeler:
Vilayet Defterdarı
Vilayet Müfettişi
Vilayet Mektubu Kalemi

Seçilen Üyeler:
Mustafa Efendi, Kapıcı Başı
Abdurrahman Efendi, Salise
Dimitraki Efendi, Salise
Garabet Efendi, Salise
Başkâtip Mehmet Efendi, Salise

Vilayet Hukuk Temyiz Divanı
Başkan: Vilayet Hâkimler Müfettişi: Mehmet Halis Efendi, Beş Belde
2. başkan: Ahmet Feyzi Bey, Salise

Üyeler:
Hoca Zade Hacı Mehmet Efendi, Müderris
Zanba Zade Anasti Efendi, Salise
Toma Efendi, Salise
Nakipzade Mehmet Efendi, Hacegan
Mehmet Ağa
Uhannes Ağa
Başkâtip: Tahir Bey

Vilayet Muhasebe Kalemi
Defterdar Yardımcısı: Hafız Süleyman Efendi, salise
Konya Sancağı mukayyidi: Esad Efendi, Rabia
Teke Sancağı mukayyidi: Azmi Efendi
Hamid Sancağı Mukayyidi: Nafiz Efendi
Niğde Sancağı mukayyidi: Ali Rıza Efendi
Konya Mukayyidi yardımcısı Rıza Efendi
Teke mukayyidi yardımcısı: Ragıp Efendi
Hamid mukayyidi yardımcısı Ali bey
Niğde mukayyidi yardımcısı Ali Efendi
Bu mukayyit yardımcılarının dört kişi der refakatçıları vardır.
Evrak ve numara kâtibi Halil Efendi refiki Abdi Efendi
Tashihli evrak müdürü İsmail Efendi refiki Mehmet Efendi
Defterci Arif Efendi

Vilayet Mektubu Kalemi
Mektubu yardımcısı: İbrahim Bey
1. Müsevvit İhsan Efendi
2. Müsevvit Nuri Efendi
1. Mübeyyiz Rıza Efendi
Mübeyyiz Mustafa Efendi
Mübeyyiz Reşat Bey
Mübeyyiz Ali Efendi
Mübeyyiz Ferhat Efendi
Mübeyyiz Zeyver Efendi
Mübeyyiz Mithat Efendi
Mübeyyiz Bahri Efendi
Evrak Müdürü Ömer Efendi
Mukayyit Sadeddin Efendi
Mukayyit Sadık Efendi
Mukayyit İsmail Efendi
Litografya memuru: Necip Efendi
Yardımcısı Hafız Mehmet Efendi

Konya Sancağı
Mutasarrıf: Necip Paşa, Beylerbeyi
Müftü: Mehmet Said Efendi, İzmir payesi
Naip: Mehmet Emin Efendi, müderris
Muhasebeci Hacı Mehmet Efendi, Rabia
Tahrirat Müdürü: Şerif Efendi

Sancak İdare Meclisi

Doğal Üyeler:
Mutasarrıf Paşa
Müftü
Naip
Muhasebeci Efendi
Tahrirat Müdürü Efendi
Seçilen Üyeler:
Nazif Efendi, Rabia
Mustafa Efendi
Simonaki Efendi
Kigorg Efendi
Başkâtip İbrahim Efendi, Rabia

Sancak Hukuk Temyiz Meclisi
Başkan: Naip Mehmet Emin Efendi
2. başkan: Mustafa Safveti Efendi

Mümeyyizler:
Hacı İbrahim Ağa
Ekmekçi Başı Zade Mehmet Ağa
Muharrem Zade Ahmet Hayri Efendi
Apostal Efendi
Satil Efendi
Bedros Efendi

Sancak Muhasebe Kalemi
Muhasebe Başkâtibi Arif Efendi
Yardımcısı Sadreddin Efendi
1. refiki Mehmet Hamdi Efendi
2. refakatçısı Ali Efendi
Diğer refiki Niyaz Efendi
Beytülmal mamuru Ali Efendi
Sandık Emini: Kasti Efendi

Sancak Tahrirat Kalemi
Tahrirat müdür muavini Süleyman Efendi
Müsevvit Mahmut Nedim Efendi
Mübeyyiz Mustafa Efendi
Mübeyyiz Mehmet Efendi
Mübeyyiz Faik Efendi
Evrak müdürü Hüseyin Efendi
Refakat eden Bekir Efendi

Konya Belediyesi
Başkan Hacı Fasih Efendi

Üyeler:
Hacı Hüseyin Ağa
Hacı Mevlüt Ağa
Abdülkadir Efendi
Mehmet Ağa
Hacı Ali Ağa
Haralambos Efendi
Misayil Efendi
Kâtip: Abdullah Sırrı Efendi
Sandık Emini: Bedros Efendi

Konya Ticaret Mahkemesi

Daimi Üyeler:
Başkan Hacı Hamza Zade Mehmet Ağa

Üyeler:
Değirmenci oğlu Aleksi Efendi
Gülbenk oğlu Agop Efendi
Kâtip Yuvan Efendi

Süreli Üyeler
Hacı Hasan Efendi
Hacvı Süleyman Efendi
Hacı Romnosu Efendi
Hacı Evakim Efendi

Konya Rüştiye Mektebi Öğretmenleri
1. öğretmen Hafız Osman Vehbi Efendi
2. öğretmen Hafız İbrahim Hakkı Efendi
3. öğretmen Hafız Osman Efendi
Rika, hat hocası: Nafiz Efendi

(1287 / 1871 Konya 3. Salnamesi Sayfa 33 - 89)

Mükremin Kızılca

Okunma : 1131
Foto galeri