Vara Ona Deyin Ki | Karamandan.com - Karaman Haber

Vara Ona Deyin Ki | Karamandan.com - Karaman Haber

25 Mayıs 2020 Pazartesi
Vara Ona Deyin Ki

Yunus’un Türkçesiyle
Kâmil gönlün tımar eyle / azlıklara alışsın
Kibir dağını aşsın / deryalara karışsın

Hayır okumayan diller / dosta varacak değil
Bize taân iden iller / evvel özüyle barışsın

Ben yiğidim diyenler / özün yavuz bilenler
Nefsini yere sersin / kendisiyle vuruşsun

Döğünecek zaman kısa / o da nasîb olursa
Murad bilinmek ise / Allah ile bilişsin

Efkâr dağılıp gitmez / sabredenler kaybetmez
Külâh değişmek yetmez / üreğiyle değişsin

Ben emânetçiyim âhi / Azrâil kim ola ki
Canım ona gerek ise / sâhibiyle görüşsün 

Ölümün yüzü soğuk / ölmek istemez kimse
Kim ölmek istemezse / ölmelere alışsın


Kâmil UĞURLU

_________________

Vara: Varıp da
Taân eden: Kınayan, ayıplayan
Âhi: Kardeş
Ürek: Yürek, kâlb
Tımar: Terbiye, bakım (Hayvanlar için)
 

Düzenleme : 02 Eylül 2019 15:56 Okunma : 1420