Karamandan.com

Karamandan.com

31 Mayıs 2020 Pazar
Siyahser Sultan (Karabaş Veli) Kimdir?
Karaman'da bir Mahalle ve bir okula adı verilen Siyahser Sultan, Kur'an talebeleri için tecvit kitabı olan "Karabaş Tecvidi'ni" yazmıştır.
Kategori : Kim Kimdir
07 Aralık 2019 08:14
 
Siyahser Sultan (Karabaş Veli) Kimdir?

Karaman'da bir Mahalle ve bir okula adı verilen Siyahser Sultan, Kur'an talebeleri için tecvit kitabı olan "Karabaş Tecvidi'ni" yazmıştır.

Siyahser Sultan'ın esas adı Alâeddin Rumi, diğer bir adı da Alâeddin Ebdal'dir. İri vücutlu, esmer benizli, daima siyah elbise ve kaftan giyip, başına siyah sarık sarardı. Siyah yağız ata binmesi sebebi ile Siyahser Sultan (Karabaş Veli) denmiştir.

Heybetli duruşu, keskin bakışları nedeni ile gelip geçtiği yerlerdeki insanlar ürperir ve heyecanlanırlardı.

Alaadin Rumi büyük Halvetiye tarikatı piri Seyyid Yahya Şirvani'den hilafet, Seyyid Şerif Cürcani'den de dersler almıştır.

Siyahser Sultan İstanbul'da yeni bir Halvetiye tekkesi açmış ve halkın çok teveccühüne mazhar olmuştur. Fatih Sultan Mehmet'in bir postta iki şey oturamayacağını söylemesi ile Karamanoğlu İbrahim Bey'e gelerek, irşat ve tasavvuf hizmetlerine başlamıştır. İbrahim Bey günümüzde Siyahser camiinin bulunduğu ve pek çok müştemilatı yıkılan bölgeye büyük bir zaviye yaptırıp şeyhini buraya yerleştirmiştir. Hazret kendisi için yapılan bu külliyede fen ilimlerinin yanında tarikat sohbetlerine devam edip talebelerini hem maddi hem manevi olarak yetiştirmiştir.
 
Siyahser Sultan (Karabaş Veli), fenafillâh mertebesine ulaşan, cezbe ve istiğraka (hayrete düşüren) tasarrufu olan büyük mürşitlerden biri idi.

Halk arasında yaygın olan ifadelere göre beş çocuk babasıdır. Fakat ço-cuklarından dördü bir yaşına geldiğinde vefat eder. Mahiyetindekilere ilim hizmetiyle meşguliyeti sebebi ile ''Yıkayın kefenleyin defin edin'' der. Hazrete beşinci oğlunun da rahmetli olduğunu söylerler, hemen çocuğunun başına gelir, kucaklar ve doğrultur "Rabbim 4 tanesi senin, bu küçük masumda bizim olsun '' der. Teneşir tahtası üzerinde vefat eden oğlu şeyh Nurullah biiznillah dirilir. Oğlu ölüm acısını tattığı için sarı benizli kalmıştır.

Kuran tahsiline başlayanların ellerine aldığı ilk tecvit kitabı olan "Kara-baş Tecvidi'ni" Siyahser Sultan yazmıştır.

Siyahser Sultan 1465 yılında Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Siyahser Camiinin batı kısmındaki mezarlığa defnedilerek üzerine türbe yapılmıştır. Mezar taşı Karaman müzesinde saklanmaktadır. Kitabede ise şeyh'ul-arifin, kutbu'l-muhakkikin, Mevlana Alaaddin, Şevval senete seb'in ve semanimie (h.870-m.1465) yazılmaktadır.

Türbenin üstündeki kubbe yıkılmıştır. Halk arasında türbenin üzeri defalarca yapılmasına rağmen hazretin manevi tasarrufu neticesi üstü-nün kapatılmasına mani olduğu için, kubbeyi kaldırıp attığı söylentisi vardır. Bugün türbenin üstü açık bir vaziyettir. Türbe içinde bulunan çocuk mezarları da vefat eden evlatlarına aittir.

Karaman ilinde türbesi ziyaret edilen büyük zatların önünde gelir. Yetiştirdiği talebeleri sadece bölgesinde değil diğer İslam beldelerinde de büyük irşat görevlerinde bulunmuştur. Bizler de Siyahser Sultan(Kara-baş Veli) hazretlerini türbesini ziyaret ederek Fatihalar İhlâslar ikram edelim.

Kaynak: www.karamandan.com / Necdet Baştoklu

Okunma : 5544
guney sigorta
seç
EKSPERTİZ
atsepete
karaman


Gündem haberleri
Tilki tepenin talanına vatandaş isyan etti
27 Mayıs 2020 Okunma: 12002 Gündem
Mut'ta çalınan keçiler Karaman'da kesilmiş halde bulundu
27 Mayıs 2020 Okunma: 11763 Asayiş
Karaman'daki silahlı kavgayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı
29 Mayıs 2020 Okunma: 11426 Asayiş
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın