Karamandan.com

Karamandan.com

31 Mayıs 2020 Pazar
Kirişçi Baba Kimdir?
Karaman'da bir mahalleye adı verilen Kirişçi Baba Kimdir? Karaman'da bir mahalleye adı verilen Kirişçi Baha'nın aslında Yunus Emre olduğu da söylenir.
Kategori : Kim Kimdir
24 Ağustos 2019 09:02
 
Kirişçi Baba Kimdir?

Karaman'da bir mahalleye adı verilen Kirişçi Baba Kimdir?

Karaman'da bir mahalleye adı verilen Kirişçi Baha'nın aslında Yunus Emre olduğu da söylenir. Kirişçi Baba, Halveti Tarikatı Şeyhlerinden olup, Karaman'da yaşamış ve Şeyh Hasan oğlu Kirişçi Baba diye şöhret bulmuştur. Yunus Emre, Tapduk Emre isimlerindeki kardeşleri de aynı tarikatın mensubudurlar.

Bir rivayete göre ise Kirişçi Baba Yunus Emre'nin ta kendisidir. Cahit Öztelli'nin 1977 Ankara basımı "Belgelerle Yunus Emre" kitabında da bu şekilde olduğu belirtilmektedir. Ailesi Horasan'dan Anadolu'ya göç etmiş Kirişçi Baba Karaman Devleti içinde doğmuş ve yaşamıştır.

Kirişçi Baba serseri dolaşan bir derviş değil, bilgin bir şeyhtir. Karaman Saray'ında sözü geçen, özellikle Toroslar'ın Bulgar Dağı yöresinde yaşayan Türkmeler'in ve Karaman şehzadelerine el vermiş bir şeyh ve Türkmen Koca'sıdır. Devlet bağışlarına muhtaç olmayan, gönlü ve kesesi zengin bir insandır.
 
Ölümünün şöyle gerçekleştiğinden bahsedilmektedir: Alaeddin Ali Bey saltanatının ilk yıllarında, dışarıda seferdeyken Karaman Saray'ında bir kısım devlet adamları ve bazı şehzadeler birleşerek vekili Süleyman Şah'ı öldürüp ihtilal yaparlar. Bu işlere Kirişçi Baba'da karışır. Alaeddin Ali Bey geri dönüşünde yeniden yönetimi ele geçirir ve suçluları yakalar. Hepsini idam ettirir. Bu öldürülenlerin arasında Kirişçi Baba da vardır. Kirişçi Baba aynı zamanda öldürülen Süleyman Şah'ın da şeyhidir.

Kirişçi Baba diye anılan bu kişi aynı zamanda zaviyesi ve tekkesi olan, nüfusu oldukça geniş. Karaman Devleti için yeri geldiğinde asker toplanmasında etkin olan bir kişidir.

Yunus Emre (Kirişçi Baba) Camii
Karamanoğulları Devrine ait cami, Karaman Merkez, Kirişçi Mahallesindedir. Kesme taştan merkezi kubbeli bir yapıdır. Son cemaat yeri dört sütun üzerinde ortada oval, yanlarda yuvarlak beş küçük kubbe ile örtülmüştür. Merkezi kubbenin sağında iki kemer açıklıklı, dikdörtgen planlı zikir yeri, batı duvarı bitişiğinde de Yunus Emre'ye ait türbe bulunmaktadır.

Caminin bulunduğu mahallenin adı çok eski kaynakla Sinle Mahallesi, daha sonraki kaynaklarda ise Kirişçi Mahallesi, tekkenin adı da Kirişçi Baba Zaviyesi olarak geçmektedir. Burası eskiden türbe, cami, tekke ve mezarlıktan oluşan bir kompleksti. Esasen bu günkü cami tekkenin mescididir. Cami ve türbenin dışındaki yapılar zaman içerisinde yok olmuştur. O halk ve Hak adamından günümüzü de aydınlatacak bir şiir.

ŞÖYLE SANIRLAR BENİ
Sofuyum halk içinde tesbih elimden gitmez Dilim marifet söyler, gönlüm hiç kabul etmez
Boynumda icazetim, riya ile taatim
Edişem ayruk yerde, gözüm yolum gözetmez
Hoş dervişem sabrım yok, dilimde ezkarım çok Kulağımdan gireni, hergiz içim işitmez
 
Görenler elim öper tac ü hırkama bakar Şöylece sanırlar beni zerrece günah etmez
Taşımda ibadetim, sohbetim hoş taatim İç pazara gelince, bin yıllık ayyar etmez
Dışım derviş, içim boş, dilim tatlı, sözüm hoş İlla ben ettiğimi, dinin denşüren etmez
Görenler sofu sanır, selam verir utanır Anca iş koparaydım, el erüben güç yetmez
Söylersem marifeti saluslanırım kati Miskinliğe dönmeğe, gönlümden kibir gitmez
Yunus eksikliğini Çalabına arzeyle Anın keremi çoktur, sen ettiğin ol etmez
Türkiye'deki Yunus Emre Türbeleri

Karaman şehri, Yunus Emre ile özdeşleşmiş bir yerdir. Aslında Türkiye'de farklı noktalarda Yunus Emre Türbesi olduğu iddia edilen pek çok yer bulunmaktadır. Eskişehir, Bursa, Aksaraya, Erzurum, İsparta, Afyon, Sivas, Tokat ve hatta Azerbaycan'da da Yunus Emre Türbesi vardır. Fakat bunların içinde en çok bilineni, Karaman'daki türbelerdir.

Evliya Çelebi, Seyahatname eserindeki Karaman bölümünde "Kiriş¬çi Baba Camii avlusunda Yunus Emre Hazretlerinin merkadi bulunmaktadır." yazmıştır. Ayrıca Yunus Emre şiirlerinde adı geçen 23 adet yerleşim yeri tespit edilmiştir ve bunlardan 20 tanesinin Karaman ili sınırları içinde olduğu belirlenmiştir. Bu durum, Yunus Emre'nin Ka-raman'da vefat ettiği ihtimalini güçlendirmektedir.

Karaman Yunus Emre Şiir Parkı
Karaman'daki Yunus Emre Camii ve Türbesi'nin inşa tarihi konusunda kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Fakat yapının Karamanoğulları dönemine ait olduğu tespit edilmiştir. Yapılış yılı olarak olarak ise 1349 tarihi üzerinde durulmaktadır.
 
Yunus Emre Camii ve Yunus Emre Türbesi, yan yanadır. Önceden bu iki yapı ayrıyken, daha sonra aralarında boşluk kısmı kapatılarak camiyle türbe birleştirilmiştir. Kapatılan boşluk kısmı, zikir yeri olarak isimlendirilmiştir. Caminin batı tarafında yer türbenin içerisinde dört adet sanduka bulunmaktadır. Bu sandukalar, Yunus Emre, Taptuk Emre, Yunus Emre'nin oğlu ve kızına aittir.

Caminin hemen yanında yer alan bölge, Yunus Emre Parkı Şiir Bahçesi olarak düzenlenmiştir. Bu kısımda yer alan duvarlarda, Yunus Emre'ye ait şiirler yazılı olan mermerler bulunmaktadır. Banklar bulunan ve kesme duvara yerleştirilen mermerlerde şiirler bulunan bu küçük alan, bölgeye gittiğiniz zaman görmeniz gereken yerlerden biridir.

Okunma : 5967
atsepete
guney sigorta
seç
karaman


EKSPERTİZ
Gündem haberleri
Tilki tepenin talanına vatandaş isyan etti
27 Mayıs 2020 Okunma: 12001 Gündem
Mut'ta çalınan keçiler Karaman'da kesilmiş halde bulundu
27 Mayıs 2020 Okunma: 11761 Asayiş
Karaman'daki silahlı kavgayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı
29 Mayıs 2020 Okunma: 11424 Asayiş
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın