Karamandan.com

Karamandan.com

18 Kasım 2019 Pazartesi
Kerimüddin Karaman Bey Kimdir?
Nure Sofu'nun beş oğlundan biri olan Kerimüddin Karaman Bey Kimdir? Nure Sofu'nun beş oğlundan biri olan Kerimüddin Karaman Bey, Karamanoğulları Beyliği'nin kurucusu ve hanedanın yedinci kuşağındandır.
Kategori : Kim Kimdir
13 Temmuz 2019 08:37
 
Kerimüddin Karaman Bey Kimdir?

Nure Sofu'nun beş oğlundan biri olan Kerimüddin Karaman Bey Kimdir?

Nure Sofu'nun beş oğlundan biri olan Kerimüddin Karaman Bey, Karamanoğulları Beyliği'nin kurucusu ve hanedanın yedinci kuşağındandır.

Karamanoğulları Beyliği'nin kurucusu ve beylik hanedanının yedinci kuşağındandır.

Nure Sofu'nun beş oğlundan biridir. Nure Sofu'nun diğer oğulları, Oğuz Han, Timur, Zeynelhac ve Bonsuz (Bunsuz)'dur. Hangi tarihte doğduğu konusunda kesin bir bilgi yoktur. Dönemin kaynaklarından biri olan Karamanname'de Nure Sofu'nun, Sivas'ta oturduğu zaman¬larda Kayseri beyi Moğol Cafer Bey'in güzel kız kardeşi ile evlendiril¬diği bilgisi verilmiştir. Bu evlilikten de Karaman doğmuştur. Sivas'ta 5 yıl yaşamışlardır. Karaman Bey'in hayatındaki dönüm noktalarından biri; babası Nure Sofu'nun bağlı olduğu Babai Tarikatı'nın önde gelenlerinden Muhlis Paşa (Aşık Paşa'nın babası) ile tanışmasıdır. Babai Tarikatı Anadolu'da büyük bir isyan başlatmış, Karamanlılarda da bu isyanın bir parçası olmuşlardır. Babai İsyanında Türkmenler yenilince Nure Sofu ve Muhlis Paşa, Ermenek'e sığındılar. Cesur ve atak bir kişi olan Karaman, Muhlis Paşa'nın hemen dikkatini çekmiştir. Kendisine şeyhlik unvanı vermiştir. Karaman Bey de şeyhlik unvanından da aldığı cesaretle 1255 yılında Karaman Beyliği'ni ilan etmiştir. Karaman Bey'in beylik başına geçişi Karamanname'de şöyle anlatılır: "Melik Arslan, Nûreddin Beg ile karındaş olub eyle muhabbet eylediler ki altı yıl birbirinden ayrılmadılar. Ol 'asrda, Şeyh İlyâs eyle iştihâr verdi ki niçe velâyete kerâmeti zuhûr eyledi. Nûreddin, mülk(i) Karaman'a verüb bi'at eyledi. Baba İlyâs katı ulu şeyh idi. Nûreddin Sofu 'uzlet edüb hırkapûş oldu. Yedi yıl mağaralarda yattı. Sonra velâyete kadem basdı".

Karaman Bey, çeşitli zamanlarda Mut, Ermenek, Silifke, Mara ve Gülnar kalelerine seferler düzenlemiştir. Ermenek Kalesi'ni alınca Ermenek Bey'i olarak anılmaya başlanmıştır. Bu fetihlerle iyice güçlenen Karaman Bey'in hükmü Silifke, Ermenek, Hadim, Larende bölgesine yayılmıştır. Karaman Bey'in cesaretini ve gücünü görüp çok onu başa-rılı bulan Anadolu Selçuklu sultanı II. İzzeddin Keykavus, kız kardeşi ile Karaman Bey'i evlendirerek akrabalık bağı kurmuştur.

Silifke ve Ermenek kalelerinin yanında Larende Kalesi'nin yönetimini de vermiştir. II. İzzeddin Keykavus döneminde başlayan iyi ilişkiler, Ermenlilere karşı yapılan savaşlar süresince devam etmiştir. 1257 yılındaki iç karışıklıklardan faydalanmak isteyen Ermeniler, Türklerin bulunduğu birçok kaleye saldırı düzenledi. Bu sırada Sivas'ta bulunan Karaman Bey, Ermenileri geri püskürtmek üzere tekrar Ermenek ve Si-lifke taraflarına geldi. Burada Ermenilerle çok çetin savaşlar yapıldı. Hepsinde de Karaman Bey üstünlük sağlamıştır. Bu savaşların sonu-cunda Ermenek, Mara, Silifke, Mut havalisi bir daha el değiştirmemek üzere Karamanlıların eline geçmiştir. Devamında Antalya da fethedilmiştir.

Karaman Bey, elde ettiği zaferlerin sonucunda Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı II. İzzeddin Keykavus'a birçok hediye ve bir zafername göndermiştir. 1259 yılında Moğol komutanı Baycu Noyan'ın Anado-lu'ya girmesi ile iyi ilişkiler son buldu. Anadolu Selçuklu Devleti ile Baycu Noyan arasında Alaaddin Kervansarayı'nda (Sultanhanı) yapı-lan savaşa Türkmenler ve Karaman Bey de destek verdi. Yapılan müca-dele de savaş Anadolu Selçuklu Devleti'nin yenilgisi ile sonuçlandı. II. İzzeddin Keykavus İznik'e, Karaman Bey ve kardeşi Bonsuz da İçel'e sığındılar.

II. İzzeddin Keykavus'un yerine ise Denizli'de hapiste olan IV. Rükneddin Kılıçarslan getirildi. Karaman Bey, IV. Rükneddin Kılıçarslan'a
 
karşı bağlığını bildirdi ise de çok soğuk bir şekilde karşılandı. Yine de Silifke, Mut ve Ermenek'in yönetimi Karaman Bey'e verildi. Larende'nin yönetimine ise Selçuklu komutanlarından Hacı Bey görevlen¬dirildi. Bu iyi gelişmelere rağmen IV. Rükneddin Kılıçarslan, Türkmen beylerini teker teker ortadan kaldırdı.

Karaman Bey sıranın kendisne geleceğini gün gibi biliyordu. Hamlelerini önceden yapan Karaman Bey, bir kısım kuvvet ile Ermenek'ten Larende'ye ani baskın yaptı. Pazar yerindeki Ermeni ve Rumları esir aldı. Onların elbiselerini Karaman Bey'in askerleri giyerek Larende Kalesi'ne girdiler. Bu sırada kaleye saldıran Karaman Bey, kısa ve sert bir mücadele sonrası kaleyi aldı.

Bundan sonra Larende, Karaman Bey'in ölümüne kadar siyasi ve as¬keri merkez haline geldi. Karaman Bey'in Larende'yi almış olması, IV. Rükneddin Kılıçarslan tarafında önceleri normal karşılandı. Ancak siyasi entrikalar ve iktidar mücadelesi, ilişkileri iyice ortalığı gerdi. II. İzzeddin Keykavus'u tekrar başa getirmek isteyen Karamanoğulları, topladıkları 20.000 kişilik ordu ile Konya önlerine geldi. Tarih ise 1263 yılını gösteriyordu. Muineddin Pervane komutasındaki 15.000 kişilik Selçuklu ordusu, Karamanoğulları ordusu ile Gavele Kalesi önünde karşılaştı. Savaşı Karamanoğulları kaybederken Karaman Bey'in kar-deşleri Bonsuz ve Zeynelhac esir düştü.

Kardeşler Konya'da idam edilirken Karaman Bey, Ermenek'e kaçtı. IV. Rükneddin Kılıçarslan ise Karaman Bey'in peşini bırakmayarak arkasından bir ordu gönderdi. Karaman Bey'in nasıl öldüğü ise bilinmemektedir. Bir rivayete göre saklandığı orman ile beraber yakılmıştır. Diğer bir rivayete göre ise eceli ölmüştür. Karamanname'de ise Gölhisar (Güzelhisar)'da zehirlenerek öldürüldüğü anlatılmaktadır. Bu sırada Yer-köprü'de bulunan ailesi, cenazesini alıp Balasagun Köyü'ne gömdü. Karaman Bey'in mezarı sonraki dönemlerde türbeye çevrilmiştir. Mezar kitabesinde "Kerimüddin bin Nure" yazılıdır. Karaman Bey'in ölümü sonrası oğulları Mehmet, Mahmut ve Kasım Gavele Kalesi'ne hapsedilmiş; IV. Rükneddin Kılıçarslan'ın ölümü üzerine serbest bırakılmıştır.

Ermenek'e aşiretlerinin yanına gelen kardeşlerden Karamanoğlu Mehmet Bey, beyliğin başına geçmiştir.
 

Okunma : 4369
guney sigorta
maboto
EKSPERTİZ
seç
Gündem haberleri
Karaman'a Kış Geliyor!
14 Kasım 2019 Okunma: 17105 Karaman Hava Durumu
Karaman'da yine silahlı kavga
14 Kasım 2019 Okunma: 10216 Asayiş
Karaman'da yaya yolu üzerinde trafik kazası
15 Kasım 2019 Okunma: 7656 Asayiş
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın