Karamandan.com

Karamandan.com

14 Ağustos 2020 Cuma
Karamanoğlu Nureddin Bey Kimdir?
Anadolu da ilk Karamanoğlu Beyi olan Karamanoğlu Nureddin Bey Kimdir? Orta Asya'dan Anadolu'ya göçen Karaman Oymağını yöneten Nure Sofu bey, aynı zamanda Karamanoğlu Beyliği tarihinin başlangıcıdır.
Kategori : Kim Kimdir
16 Ağustos 2019 10:33
 
Karamanoğlu Nureddin Bey Kimdir?

Anadolu da ilk Karamanoğlu Beyi olan Karamanoğlu Nureddin Bey Kimdir?

Orta Asya'dan Anadolu'ya göçen Karaman Oymağını yöneten Nure Sofu bey, aynı zamanda Karamanoğlu Beyliği tarihinin başlangıcıdır.

Karamanoğulları 'nın tarihi Nure Sofu (Nureddin Bey, 1230-31/ 1255) ile başlar. Karamanoğulları'nın Anadolu'ya göçleri sırasında Alparslan, Şirvan Han, İbrahim Han, Sadettin ve Nureddin Bey'ler yönetmişlerdir. 1238-1239 yıllarında Orta Asya'dan Anadolu'ya göçen Karaman Oymağını Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat Ermenek yöresine yerleştirmiştir. Bu zamanda Karaman oymağının başında lider olarak Nure Sofu bulunmaktadır.

Dönemin kaynaklarından biri olan Kirmani'nin bildirdiğine göre; Nure Sofu Baba İlyas Horasani'ye intisabından dolayı "Sofu" lakabını almıştır. Bu nedenle Karaman Beyliği'nin kurulmasında Babai tarikatının rolü büyük olmuş ve zamanla Babai tarikatı Karamanlıların hakim olduğu saraya da yayılmıştır Babai tarikatı şeyhlerinden Muhlis Baba, Nure Sofu'nun büyük oğlu olan ve ölümünden sonra Karamanoğulları'nın başına geçen Karaman Bey'e iltifat ederek, onu tarikatın şeyhlerinden biri yapmıştır. Bu durum Karamanoğulları'na İslami manada kutsiyet sağlamış, Türkmen beylikleri arasında nüfuz kazandırdığı gibi
 
izlenen cihat ve gaza politikasında atbaşı ve öncü konuma gelmesinde yardımcı olmuştur. Nure Sofu Ermenek havalisindeki soy, din ve sosyal yaşayış bakımından çok farklı ve karmaşık bir etnik yapıya sahip olan halkın birlik ve beraberliğini sağlamaya muvaffak olmuştur. Nure Sofu 1239'dan 1257'ye kadar hem halkının arasındaki birliği ve beraberliği sağlamış ve hem de halkını yeni fetihlere hazırlamıştır.

Nure Sofu ilk önce Kilikya Bölgesi'ni (Mut, Silifke) zapt ederek beyliğini bu bölgede güçlendirmiştir. Bu nedenle Selçukluların zayıflamasın¬dan sonra bu bölgeye sahip olmak isteyen Memluklular ve Moğollarla savaşmak zorunda kalmıştır.

Nure Sofu'nun ölüm tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte mezarı Mut'a bağlı Sinanlı Kasabası'nın Değirmenlik Yaylası'ndadır.
"Moğollar'dan kaçarak Asya'dan gelen son atlılar Azerbaycan üzerinden Anadolu'ya girdiklerinde 13. yüz yıl başlamıştı.

Konya merkezli, Anadolu Selçuklu Devleti en iyi günlerini yaşıyor 1243 yılında Köse dağ bozgununun arifesinde Azerbaycan'dan Sivas'a giriş yapan Nure Sofi liderliğindeki kalabalık Türkmen obaları Baba İlyas'a katılarak bu savaşta yer alıyorlardı.

Son giren atlıları arkadan kovalayan Moğol çapulcuları Selçuklu imparatorluğunu ortadan kaldırmaya veya metbuları olmaya kararlıydı.
"Karamanlı tarihçisi Şikârî'ye göre Karamanlılar'ın ataları Moğol istilâsı üzerine Sivas yöresine gelmişler, Baba İshak'ın isyanına katıldık-tan sonra Ermenek-Mut yöresine yerleşmişlerdir. Bu yöre ile Silifke, Gülnar ve Anamur bölgesi, I. Alâeddin Keykubad zamanında Kame-rüddin Bey tarafından ele geçirilmiştir (622/1225).

Selçuklu Devletinin II. İzzeddin Keykâvus ile IV. Kılıcarslan arasında taksim edilmesi ve daha sonra iki kardeş arasındaki taht mücadelele¬ri, sınır bölgelerinde yaşayan Türkmenler'e kayda değer serbestlik ve önem kazandırmış, beyliğe adını veren Karaman Bey de bu durumdan yararlanarak siyasî sahnede görünmüş ve beyliğin temellerini Erme¬
 
nek'i başkent yaparak atmıştır (654/1256). Anadolu Selçuklu Sultanı IV. Kılıcarslan 659'da (1261) tek başına tahta geçince Karaman'a beylik vermiş, kardeşi Bunsuz'u da emîr-i cândâr tayin etmiştir." (DİA)

Nure Sofi önce Kamış boğazının 15 km aşağısındaki Adrassos Roma kentini üzerlerine arı oğullarını mancınıklarla atarak ne olduğunu anlamalarına fırsat vermeden fethetti.

Ancak siyaseti sevmeyen Nureddin Bey Mut'a bağlı Yalnızca Bağ köyünün Değirmenlik yaylasındaki bugün mütevazı türbesinin de bulun-duğu yere inzivaya çekilerek askeri ve mülki yetkilerini oğlu Karaman beye teslim etti."
 
lOO j Andaç
 

Okunma : 4057
guney sigorta
EKSPERTİZ
karaman


Gündem haberleri
Düğün kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı
12 Ağustos 2020 Okunma: 16380 Asayiş
Müjdeli Corona haberi geldi
10 Ağustos 2020 Okunma: 9504 Sağlık
Polonyalı gençler Karaman’da faaliyete başladı
10 Ağustos 2020 Okunma: 9308 Eğitim
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın