Karamandan.com

Karamandan.com

26 Mayıs 2020 Salı
KETTANİ BABA (KETENCİ BABA)
Karaman’da Ketenhane Tekke ve Medresesi denilen, şimdilerde yalnızca cami ile bir mezarlığı kalan Ketenci Baba Nakşibendî tarikatı Şeyhlerindendir.
Kategori : Kim Kimdir
27 Eylül 2019 08:27
 
KETTANİ BABA (KETENCİ BABA)

Karaman’da Ketenhane Tekke ve Medresesi denilen, şimdilerde yalnızca cami ile bir mezarlığı kalan Ketenci Baba Nakşibendî tarikatı Şeyhlerindendir.

Bugün Karaman Sekiçeşme Mahallesi’nde bulunan Ketenhane Tekke ve Medresesi denilen, şimdilerde yalnızca cami ile bir mezarlığı kalan bu büyük siteye adı andaç verilen Ketenci Baba adındaki yatır hakkında çok bir bilgi yok ise de meşhur Nakşibendî tarikatı Piri Kettani Hazretlerinin halifelerinden biri olduğu söylenmektedir. 

Ketenci Baba’nın bu tekkesine ait vaktiyle Sudurağı Kasabası sınırları içinde çok geniş vakıf arazileri olduğu söylenmektedir.
_____

“Ketane Camii 2013 yılında tamirat görmekte iken duvarlarının dış sı-vasının kaldırılması sonrası, ortaya çok eski bir mezar taşı çıktı. 

Ön  incelemeler  sonucu  500  yıllık  olduğunu  tahmin  ettiğimiz  mezar taşı,  kıble  duvarı,  sol  köşesinde,  köşe  taşı  olarak  durmaktadır.

Taş, birinci hatıl sırasının hemen altına, dik olarak konulmuştur. Ayrıntılı incelemelerimiz sonucu taşın tahminimizin de ötesinde eski olduğunu gördük. 

Mezar taşının kitabesi ise şöyledir: El-Merhûme 
El-Mağfûre (………….. ) 

Hadice senete isnâ ve erba’îne ve seb’a miyeh 
Kitabe  metnini  sadeleştirirsek:  Merhûme  ve  mağfûre  Hatice  (……  ) 
Sene, Hicri 782 (Miladi 1381) 

Taşın isim kısmında bir kelime anlamlı olarak okunamamıştır. Alt satırdaki Hatice adının mezar taşı sahibinin adı olabileceği gibi mezar taşı 
sahibinin anne adı da olabilir. Ancak mezar taşı sahipleri babaya nispet edilerek anılırlar. Yani annelerinin adı mezar taşlarında zikredilmez. 
Şu duruma göre Hatice adlı bir kadına ait mezar taşının hicri olarak tarihi 782 yılıdır. Hicri 782 tarihinin miladi karşılığı ise 1380/1381 yıllarına karşılık gelmektedir.

Rahmetli şehir tarihçisi ve Karaman Tarihi’nin yazarı İbrahim Hakkı Konyalı, Ketane (Ketenci Baba) Camii’nden bahsederken caminin çok 
eski olduğundan, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde H. 755 M. 1354 tarihli bir vakfiyesi olduğundan bahseder.

Böylece 1381 tarihli bu mezar taşı, Ketane Camii’nin çok eski olabileceğine dair en önemli kanıt durumuna geldi. Caminin eskiliğine kanıt 
olabilecek bir başka taş ise caminin kuzey tarafında, Mehmet Akif Ersoy Lisesi bahçe duvarının alt dış köşesinde dikili durumdadır. Kitabesiz olan bu diğer taş, 14. yy mezar taşları türü ile aynı özelliklerdedir. 

Tekrar köşe taşı yapılan mezar taşına dönersek; bu taşın orada ne işi var sorusu zihnin tamamını kaplamaktadır. Yaşı şu an 70 ve üzerinde olanlardan dinlediklerimize göre cami, 1960’larda bir tamirattan geçmiştir. 

Ayrıca caminin kıble tarafındaki apartmanın olduğu yerin, yani kıble tarafının tamamı ile mezarlık olduğunu biliyoruz. Buna göre, 1960’lar 
ilk  yarısında  yapılan  tamiratta,  bahsettiğimiz  mezar  taşı,  caminin  ön köşesine köşe taşı olarak yerleştirilmiş olmalıdır.

Zaten duvardaki kerpiçlerin dış özellikleri ile kerpiç tuğlalara çakılı gazoz kapakları, caminin en az 40 yıl önce bir tamirattan geçtiğine işaret 
etmektedir. “

Okunma : 5519
karaman


seç
guney sigorta
EKSPERTİZ
atsepete
Gündem haberleri
Karaman sessizliğe büründü
23 Mayıs 2020 Okunma: 9670 Gündem
Karaman'da hastaneden kaçan korona şüphelisi aranıyor
24 Mayıs 2020 Okunma: 8219 Asayiş
Karaman Sokakları boş kaldı!
23 Mayıs 2020 Okunma: 5672 Gündem
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın