Karamandan.com

Karamandan.com

18 Kasım 2019 Pazartesi
İbrahim Hakkı Konyalı Kimdir?
Karaman'da mahalle ve caddeye adı verilen İbrahim Hakkı Konyalı Kimdir? Karaman'da mahalle ve caddeye adı verilen İbrahim Hakkı Konyalı Karaman üzerine yaptığı çalışmalarla bilinir.
Kategori : Kim Kimdir
04 Temmuz 2019 08:36
 
İbrahim Hakkı Konyalı Kimdir?

Karaman'da mahalle ve caddeye adı verilen İbrahim Hakkı Konyalı Kimdir?

Karaman'da mahalle ve caddeye adı verilen İbrahim Hakkı Konyalı Karaman üzerine yaptığı çalışmalarla bilinir.

İbrahim Hakkı Konyalı 1896 yılında Konya'da doğdu. Babası Nalbant Zade Mustafa Efendi'dir. Soyu Hz. Mevlana Celâleddin Rumî'ye da-yanır.

Konyalı, gelecekte tarih ve sanata olan yatkınlığının ve enginliğinin ilk göstergesi olan ve çocukluğunu da geçirdiği ev ve mahalleyi ise şöy¬le tasvir etmektedir: "Sarayın akıncı kapısı köşkün solunda idi. Harap halini bilirim. Evimiz bu kapının karşısında Şehitler Çeşmesi'ni içine alan üçgen şekilli parseldedir." Adeta bir öz donanımla dünyaya gelen Konyalı, hayatının çeşitli yıllarında meraklarıyla kendini ortaya koy-muştur. Bütün okul aşamalarını derece ile bitirmiş olması bunun ispatı hükmündedir.

Dil öğrenmek için çabası, kitabe okuma merakı, arşivleri tetkik yeteneği ve sabrı onu ayıran önemli özelliklerindendir. Çok yönlü ve çok ça-lışkan, aynı zamanda duyarlı ve detaycı, mücadeleci, azimli, zorluklara dayanıklı, kaderci bir kişiliğe sahiptir.

İlk, orta ve yüksek öğrenimini Konya'da tamamladı. Birinci Dünya Harbinin başlarında, İzmir'de Amerikan Şimendifer Mektebine girdi.
 
Mezun olunca, Geyve-Bozüyük istasyonlarında staj yaptı. Batum, Rus-lar'dan alınınca, oraya istasyon şefi tayin edildi. Birinci Dünya Harbin-den sonra memuriyetten ayrıldı ve gazeteciliğe başladı.

Konya'da Hak Yolu mecmuasını çıkardı. Daha sonra İntibâh, Meşrik-i Hakîkat, Tercümân-ı Hakîkat gazetelerinde yazmaya başladı. Cumhu-riyet'in ilanından sonra İstanbul'a yerleşti. Ankara Vakıflar Müdürlü¬ğü Arşiv Dairesi müdürlüğünde bulundu.

İstanbul'da Tarih Hazinesi, Tarih Dünyası gibi dergileri yayınladı. Mehter Takımının kuruluşunu gerçekleştirdi. Vakıf Sanatları Müzesi-nin Türk Sanatları Müzesi'nin ve Askerî Müze'nin kuruluşun da vazife yaptı. Pîrî Reis'in deri üzerine yaptığı haritayı Topkapı Sarayı'nda bu-lup ilim âlemine tanıttı.

Türkiye'nin çeşitli yerlerinden topladığı, kitap, fotoğraf ve belgeyi 1979'da, kendi kitaplarıyla birlikte Üsküdar'da Selimiye Câmii bitişi-ğindeki Üçüncü Selim Kasrı'nda kurduğu İbrahim Hakkı Konyalı kü-tüphanesine vakfetti.

Aynı sene Kültür Bakanlığı tarafından Üstün Hizmet Armağanı verildi. 1981'de Konya Selçuk Üniversitesi tarafından Şeref Doktorluğu Pâye-si verildi. 1984 yılında vefat etmiş ve cenazesi İstanbul'a götürülerek, daha önce hazırlatmış olduğu, Üsküdar Karaca Ahmet Kabristanında-ki kabrinde toprağa verilmiştir.

Konyalı'nın şüphesiz en önemli özelliklerinden biri iyi bir kitabe oku-yucusu olmasıdır. Kitabe okumaya adeta bir ömür harcamıştır. Bu ko-nuda bir gazetede çıkan röportajında şunları kaydetmektedir:

"Ben görmeden yazmam, yazacağım konuyu mutlaka görmem lazım. Allah'ın lütfu ile elli senedir Anadolu'da okumadığım kitabe kalmadı. 50-60 senedir dünyada kitabe okumayan kalmadı, yalnız biz kaldık. Son zamanlarda gözlerim rahatsızlandı. Allah nur-u basarı elimden almasın yeter. Bizdeki ilim adamlarını arşive davet ettim, kitabe oku-yabilmeleri için. Onları imtihana davet ediyorum. Bu davete hiçbiri ge-lemedi. Bunu ben Yeni Asya'da yazdım. Henüz hiç kimse cesaret edip de bu imtihana gelmedi."

Osmanlı arşiv vesikalarının (1931) balyalar hâlinde Bulgaristan'a satıl-dığını görünce, gerekli çalışmaları yaparak arşivle ilgili ortaya çıkacak büyük faciaların önüne geçmiştir. Bu itibarla Türk arşivciliğine büyük hizmeti dokunmuştur. Kendi tabiri ile "Osmanlı tarihi yağmacılığını" kısmen de olsa önlemiştir. Bunun gibi bir ara ABD'ye rehin edilmesi düşünülen Topkapı Sarayı hazinesinin de Merkez Bankası'ndan yerine iadesini sağladı.

İbrahim Hakkı Konyalı, büyük ve değerli arşivini ve binlerce ciltlik kü¬tüphanesini, Üsküdar Selimiye'deki Hünkar Kasrı'na "İbrahim Hakkı Konyalı, Kütüphane ve Arşivi" adıyla vakfetmiştir.

İbrahim Hakkı Konyalı, 20 Ağustos 1984 tarihinde Konya Akşehir'i ziyareti esnasında vefat etmiştir. 21 Ağustos'ta İstanbul Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilmiştir.

Okunma : 3266
guney sigorta
maboto
EKSPERTİZ
seç
Gündem haberleri
Karaman'a Kış Geliyor!
14 Kasım 2019 Okunma: 17119 Karaman Hava Durumu
Karaman'da yine silahlı kavga
14 Kasım 2019 Okunma: 10243 Asayiş
Karaman'da yaya yolu üzerinde trafik kazası
15 Kasım 2019 Okunma: 7682 Asayiş
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın