Karamandan.com

Karamandan.com

15 Temmuz 2020 Çarşamba
karaman

Cambazzade Kadı Kimdir?
Karaman'ın yetiştirdiği en büyük Alimlerden Cambazzade Kadı Kimdir? Bugün Karaman şehir merkezinde halk arasında Kütüklü Park denilen Cambazkadı Parkı'na adını veren zat Yeni Minare Camisi'nin de banisidir.
Kategori : Kim Kimdir
25 Mayıs 2019 09:49
 
Cambazzade Kadı Kimdir?

Karaman'ın yetiştirdiği en büyük Alimlerden Cambazzade Kadı Kimdir?

Bugün Karaman şehir merkezinde halk arasında Kütüklü Park denilen Cambazkadı Parkı'na adını veren zat Yeni Minare Camisi'nin de banisidir.

Toplum nezdinde önemli görülen ve değer verilen kişilerin mezarları-nın üstüne yaptırılan türbeler, "kümbet", "makam", "meşhed", "kubbe", "ravza", "yatır" gibi isimler adı altında birbirinin yerine kullanıl¬mıştır. Karaman tekke ve zaviyeleri gibi türbeleri de çok olan bir Türk kültür merkezi.

Evliya Çelebi, Karaman'daki türbeleri anlatırken "...Gördüğüm tür-belerin hepsini yazarsam Tabakât-ı Şa'râvî gibi büyük cildli bir kitâb olur..." diyerek Lârende'deki türbelerin çokluğuna vurgu yapmıştır.

Onlardan bir tanesi de bugün Karaman İsmetpaşa Caddesi üzerinde bulunan Cambazzade Kadı Abdurrahman Türbesidir. Burada medfun olan zat Yeni Minare Camisi'nin de banisidir.

Cambazzade Yunus oğlu Mevlâna Kadı Abdurrahman'a ait olan türbe, belgelerde Fenari Mahallesinde gösterilmiş olup günümüzde bulunduğu yer, Tahsin Ünal Mahallesi olarak isimlendirilmektedir. Bitişi-ğinde kayıtlarda gösterildiği üzere cami ve mektep de bulunuyordu. Muallimhaneye ait kitabeye göre 938/1531 yılında inşa edilmiştir. Kubbeli olarak planlanan türbe, muntazam kesme taştan, sandukası ise Cambazzade Kadı | 43 mermerden yapılmıştır. Manzumeden günümüze sadece türbe kısmı gelebilmiştir.

Yeni Minare Camii

Ayrıca Karaman'da Yeni Minare ("Câmi'-i Cedîd) olarak geçen mabet İbrahim Hakkı Konyalı'ya göre, kesin olmayan bilgilerden yola çıkarak 929/1522 tarihinde Cambazzade Kadı Abdurrahman Efendi tarafından yaptırılmıştır.

Kurşunlu Mektebi

Cambazzade Kadı Abdurrahman'ın türbesinin hemen yanında ise bu¬gün tek bir taşı dahi kalmamış olan Cambazzade / Kurşunlu Mektebi yine Cambazzade Kadı Abdurrahman tarafından yaptırılmıştı.

Cambazzade/Kurşunlu Mektebi'nin adı belgelerde "Cambaz Kâdı mekteb-i şerifi dimekle ma'rûf Kurşunlu Muallimhâne Mektebi", "Cambaz-zâde Kâdı Abdurrahman Efendi Mektebi", "Cambaz-zâde Sıbyan Mektebi" ve "Cambaz Kâdı nâmı ile mâ'rûf Cambaz-zâde Yunus oğlu Mevlânâ Kâdı Abdurrahman Mektebi" gibi isimlerle anılmak¬tadır. Muallimhaneye ait Farsça kitabeye göre 938/1531 yılında inşa edilmiştir.

Cambazzade/Kurşunlu Mektebi, XX. yüzyılın başına kadar ayakta idi. Cumhuriyet Dönemi'nde yıkılmış, ancak türbe kısmı günümüze kadar gelmiştir. Mektep; kesme taş ve tuğla malzemenin kullanıldığı, tek dershaneden oluşan kubbeli bir yapı idi. Vakfiyesine göre abdesthane ve yemekhanesi de mevcuttu. Avlusunda bir de sarnıç bulunmaktaydı. Kurucusu tarafından aynı zamanda bir hazire olan bahçesine çeşmeler de yaptırılmıştı.

Okunma : 3998
karaman


EKSPERTİZ
guney sigorta
Gündem haberleri
Aracın Parçaları 300 Metre Savruldu
11 Temmuz 2020 Okunma: 15047 Asayiş
Yunus Emre Lösemiye Yenik Düştü
11 Temmuz 2020 Okunma: 6312 Yaşam
Karapınar'da şüpheli ölüm
13 Temmuz 2020 Okunma: 5223 Asayiş
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın