Karamandan.com

Karamandan.com

15 Temmuz 2020 Çarşamba
karaman

Aşık Kenzi Kimdir?
Karaman'da bir caddeye adı verilen Karamanlı Aşık Kenzi Kimdir? Karaman'da bir caddeye adı verilen Karamanlı Aşık Kenzi kendisine sorulanlara şiir ve saz ile cevaplar verirdi.
Kategori : Kim Kimdir
07 Mayıs 2019 09:07
 
Aşık Kenzi Kimdir?

Karaman'da bir caddeye adı verilen Karamanlı Aşık Kenzi Kimdir?

Karaman'da bir caddeye adı verilen Karamanlı Aşık Kenzi kendisine sorulanlara şiir ve saz ile cevaplar verirdi.

Doğum yılı hakkında kesin bir bilgiye ulaşılamazken 1884 yılında öl-düğü varsayılıyor.

Asıl adı Kerim olan Kenzi,10 yaşında iken babası tarafından terzi ya-nına çırak verilir. Fakat Kenzi terziliği bir türlü sevememiş ve sürekli aşıklarla haşır neşir olmuştur. Hiç evlenmeyen Kenzi, sadece bir kere Şehriban adlı kızla nişanlanmıştır. Fakat nişanlısının nişanı bozmasıyla çok içerlemiş... Bu dönemlerde kendisine alıştırdığı bir kuzuya bağ¬lanmış ve nereye giderse birlikte gitmişlerdir.

Kenzi sürekli olarak gezer ve gittiği yerlerde aşıklarla buluşur, karşıklı olarak tartışma, koşma ve şiirler söylerdi. O zamanlarda ise meşhur kahvehanelerde şiir olarak bestelenmiş bilmeceler sorulurdu. Bu bilmecelere aynı şekilde şiir ve saz ile cevaplar verilirdi.

Kenzi, gezgin âşıklık geleneğinin hakkını vermiş bir gezgin âşık olmuş; bir çok âşıkla atışma, deyişme, muamma, bilmece ve yarışmalara girmiş, bir çok şiir söylemiştir. Özellikle muammaları ile dikkat çeken Kenzi, muammaları ile geçimini sağlamaya çalışmış bir aşıktır.
 
Bu şiirinde her işin bir zorluğu olduğunu ve neden bu sanatları yapma¬dığını harika bir şekilde anlatmış.

Destan

Alemde bir kolay sanat bulaydım,
Çekmez idim para için Kasavet,
Ya ekmekçi yahut kasap olsaydım,
Muhtesipten değnek yemek ne hacet.

Terzi olsam iğnesini tutamam,
Halaç olsam herdem pamuk atamama,
Attar olsam ufak tefek satamam,
Bezirgan olmaya yoktur liyakat.

Berber olsam gelmez bana müşteri,
Usta ister kullanmağa neşteri,
Katır çeksem kim yükletir göçleri,
Uzak yolda çekmek ister meşakkat.

Dülger olsam daim ağaç yontmalı
Kahveci olsam hep fincan sunmal
Müşteriye fırıl fırıl dönmeli,
Bende yoktur bunun gibi cesaret.

Yemenici olsam yemeniyi dikemem,
Gazzaz olsam ebrişimi bükemem,
Kuyumcu olsam yan körüğü çekemem,
Demircilik dahi beter rezalet.

Kılınccı olsam pala kılınç silemem,
Tüfenkçi olsam ufak tefek dizemem,
Dellal olsam akşama dek gezemem,
Az paraya dahi etmem kanaat.

Hakkak olsam kazıyama yüzüğü,
Çulha olsam döndüremem neziği,
Kalaycı olsam çalkayamam büzüğü,
Kazancı olsam çekiç ağır ve zahmet.
 
Mutaf olsam kârım değil edemem,
Keçeci olsam yununu hem didemem,
Sâ'i olsam uzak yola gidemem,
Başa gelir türlü türlü felaket.

Harraç olsam uyduramam havalı,
Hammal olsam kaldıramam çuvalı,
Çoban olsamben çalamam kavalı,
Koyun kurttan nice bulur selamet.

Nalbat olsam harıma kim dayanır,
Boyacı olsam tırnağımda boyanır,
Hamamcı olsam sabah kim uyanır,
Dellak olsam alır beni hararet.

Remmal olsam aklım irmez hesaba,
Cündi olsam ayak basmam rikaba,
Cinci olsam kim bakacak kitaba,
Şeyh olsam hem idemem ibadet.

Koltukçu olsam bilmem esvap satmağı,
Avcı olsam bilmem tüfenk atmağı,
Katip olsam bilmem kalem tutmağı,
Öğreneydim,hak virirdi inayet.

Kadı olsam mahkemede duramam,
Müftü olsam meseleyi bilemem,
Sofu olsam daim namaz kılamam,
İmam olsam bana uymaz cemaat.

Hırsız olsam bir gün beni ararlar,
Yankesici olsam dare asarlar,
Zanpara olsam evim basarlar,
Gulampara olsam olur necaset.

Mehter olsam bilmem davul çalmağı,
Kaadir olsam gözden puse almağı,
Para ister kisede bal almağı,
Paşa olsam bilmem Hukm-ü hükümet,
 
Derviş olsam ben giyemem külahı,
Yoldaş olsam ben kuşanmam kuşağı,
Kenzi Kulun ister senden İlahi:
Züğürtlükten tezce bula nedamet.

Sözlük
Kasavet: Sıkıntı,tasa
Muhtesip: Bir nevi günümüzdeki zabıta
Halaç: Hallac,pamukları didikleyerek işleyen kişi
Attar: Güzel koku,iğne ,iplık gibi şeyler satan
Bezirgan: Tüccar
Liyakat: İktidar,ehliyet,hüner
Meşakkat: Zahmet sıkıntı
Dülger: Yapıların kabaca ağaç işlerini yapan kişi
Yemeni: Kalıpla basılıp elle boyanan, kadınların başlarına bağladıkları tülbent
Gazzaz: İpek İşleyen kimse Ebrişim: ibrişim,ipekten iplık
Dellal: Tellal,Bir haberi bağırarak halka duyuran veya satılacak bir ma¬lın alım satımında vasıta olup pazarlığı sonuçlandıran kimse Hakkak: Yakut, zümrüt, akik gibi değerli taşlar veya ağaç eşya üzerine yazı ve şekiller kazıyan kişi Çulha: Dokumacı
Nezik: İplikleri yumak yapmaya yarayan dokumacı çıkrığı Mutaf: Keçi kılından hayvan çulu, yem torbası vb. dokuyan kimse. Sa'i:Sa'y, hac veya umre sırasında, safa ve merve tepeleri arasında 7 defa gidip gelmek. Harraç: Haraç,vergi
Dellak: Tellak,hamamlarda insanları yıkayan, keseleyen Remmal: kum falına bakanlara verilen isim Esvap: Giysi
Zanpara: Zampara,orda burda karı kızla takılan evli erkekler Külah: Keçeden yapılmış bere Züğürtlük: Parasızlık Nedamet: Pişmanlık
 

Okunma : 5430
guney sigorta
EKSPERTİZ
karaman


Gündem haberleri
Aracın Parçaları 300 Metre Savruldu
11 Temmuz 2020 Okunma: 15034 Asayiş
Yunus Emre Lösemiye Yenik Düştü
11 Temmuz 2020 Okunma: 6302 Yaşam
Karapınar'da şüpheli ölüm
13 Temmuz 2020 Okunma: 5212 Asayiş
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın