Karamandan.com

Karamandan.com

12 Kasım 2019 Salı
Abbas Bey Kimdir?
Karaman'da bir mahalleye adını veren Abbas Bey Kimdir? Karaman'da adını taşıyan bir mahalle bulunan Abbas Bey Karamanoğulları Dönemi'nde yaşamış bir hayırseverdir.
Kategori : Kim Kimdir
22 Nisan 2019 08:50
 
Abbas Bey Kimdir?

Karaman'da bir mahalleye adını veren Abbas Bey Kimdir?

Karaman'da adını taşıyan bir mahalle bulunan Abbas Bey Karamanoğulları Dönemi'nde yaşamış bir hayırseverdir.

Abbasoğlu Mescidi'nin de banisi olan Abbas Bey (Abbasoğlu), Kara-manoğulları Beyliği Dönemi'nde yaşamış zengin bir hayırseverdir. Bu-lunduğu mahalle hâlâ kendi ismi ile anılıyor.

Yaptırdığı mescidin yapılış tarihini gösteren bir kitabesi olmamakla birlikte Fatih Dönemi'nin 1476'daki tahrir kayıtlarında geçiyor olması mescidin Karamanoğulları Dönemi'nde, en geç XV. yüzyılın ilk yarı-sında yapıldığını gösteriyor.

Abbasoğlu Mescidi'nin, Fatih Dönemi'nde yapılan Karaman Eyaleti Tahriri'nde ismi "Mescid-i Veled-i Abbas" olarak kaydedilmiştir. Daha sonraki yüzyıllara ait belgelerde "Abbas Mahallesi", "Abbas Bey", "Abbas" Mescidi olarak da geçmiştir. Mabedin yeri arşiv kayıtlarında Karamanoğulları Dönemi'nin aktif mahallelerinden olan Abbas Mahal-lesi'nde gösterilmiştir . Bu yer, günümüzde de Abbas Mahallesi olarak isimlendirilmektedir.

Abbasoğlu Mescidi'nin vakıfları ilk olarak 881/1476 tarihli vakıf tah-ririnde tespit edilmiştir. Buna göre mescidin vakıfları; Fisandon köyünden Karlu Hacı yeri, Çiftedeğirmen ile Mevdûd Değirmeni'nin
 
hisseleridir. 888/1483 tarihli Karaman Eyaleti Vakıf Tahrir Defteri'nde; "Vakf-ı Mescid-i Veled-i Abbas" şeklinde geçmektedir. Burada önceki tahrirde yer alan vakıflar aynen kaydedilmiştir.

Abbasoğlu Mescidi'nin vakıfları, XVI. yüzyıl başlarına ait vakıf tah-rirlerinde değişiklik göstermiş, İdemit köyünden bir kıta yer, vakfın gayrimenkullerine katılmıştır. Tahrir kaydına göre gelirler; öncelikle mescidin tamir bakım ve onarımına, artanı ise mum masraflarına sarf edilecekti. Kanuni Dönemi'nin 937/1530 tarihli tahririnde de önceki vakıflar tekrar edilmiştir.

Abbasoğlu Mescidi Vakfı'nın gayrimenkulleri XVIII. yüzyılda artmış, Abbas Mahallesi sakinlerinden Seyit Hacı Mehmet Ağa oğlu Seyit Hacı Mehmet isimli bir hayırsever, 1194/1780 tarihinde Kefere oyuğu adı verilen mahalde bulunan iki dönümlük tarlasını mescit vakfına bağışlamıştır.

Abbasoğlu Mescidi Vakfı'na ait gayrimenkullerin XIX. yüzyıldaki durumu Temettüat Defterleri'nden takip edilebilmektedir. Buna göre mescidin iki dönümü ziraata uygun, üç dönümü ise tarıma elverişsiz tarlası bulunuyordu.


Kaynak: Karamandan.com
 

Okunma : 6023
seç
maboto
EKSPERTİZ
guney sigorta
Gündem haberleri
Karaman'da yeni iş yeri açıldı
09 Kasım 2019 Okunma: 9685 Ekonomi
Karaman'da öğrencilerine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen öğretmen tutuklandı
12 Kasım 2019 Okunma: 9328 Asayiş
Karaman Kamu-Sen: Bu bütçe memurun bütçesi değil
12 Kasım 2019 Okunma: 6784 Gündem
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın