Karamandan.com

Karamandan.com

19 Ocak 2020 Pazar
Abbas Bey Kimdir?
Karaman'da bir mahalleye adını veren Abbas Bey Kimdir? Karaman'da adını taşıyan bir mahalle bulunan Abbas Bey Karamanoğulları Dönemi'nde yaşamış bir hayırseverdir.
Kategori : Kim Kimdir
22 Nisan 2019 08:50
 
Abbas Bey Kimdir?

Karaman'da bir mahalleye adını veren Abbas Bey Kimdir?

Karaman'da adını taşıyan bir mahalle bulunan Abbas Bey Karamanoğulları Dönemi'nde yaşamış bir hayırseverdir.

Abbasoğlu Mescidi'nin de banisi olan Abbas Bey (Abbasoğlu), Kara-manoğulları Beyliği Dönemi'nde yaşamış zengin bir hayırseverdir. Bu-lunduğu mahalle hâlâ kendi ismi ile anılıyor.

Yaptırdığı mescidin yapılış tarihini gösteren bir kitabesi olmamakla birlikte Fatih Dönemi'nin 1476'daki tahrir kayıtlarında geçiyor olması mescidin Karamanoğulları Dönemi'nde, en geç XV. yüzyılın ilk yarı-sında yapıldığını gösteriyor.

Abbasoğlu Mescidi'nin, Fatih Dönemi'nde yapılan Karaman Eyaleti Tahriri'nde ismi "Mescid-i Veled-i Abbas" olarak kaydedilmiştir. Daha sonraki yüzyıllara ait belgelerde "Abbas Mahallesi", "Abbas Bey", "Abbas" Mescidi olarak da geçmiştir. Mabedin yeri arşiv kayıtlarında Karamanoğulları Dönemi'nin aktif mahallelerinden olan Abbas Mahal-lesi'nde gösterilmiştir . Bu yer, günümüzde de Abbas Mahallesi olarak isimlendirilmektedir.

Abbasoğlu Mescidi'nin vakıfları ilk olarak 881/1476 tarihli vakıf tah-ririnde tespit edilmiştir. Buna göre mescidin vakıfları; Fisandon köyünden Karlu Hacı yeri, Çiftedeğirmen ile Mevdûd Değirmeni'nin
 
hisseleridir. 888/1483 tarihli Karaman Eyaleti Vakıf Tahrir Defteri'nde; "Vakf-ı Mescid-i Veled-i Abbas" şeklinde geçmektedir. Burada önceki tahrirde yer alan vakıflar aynen kaydedilmiştir.

Abbasoğlu Mescidi'nin vakıfları, XVI. yüzyıl başlarına ait vakıf tah-rirlerinde değişiklik göstermiş, İdemit köyünden bir kıta yer, vakfın gayrimenkullerine katılmıştır. Tahrir kaydına göre gelirler; öncelikle mescidin tamir bakım ve onarımına, artanı ise mum masraflarına sarf edilecekti. Kanuni Dönemi'nin 937/1530 tarihli tahririnde de önceki vakıflar tekrar edilmiştir.

Abbasoğlu Mescidi Vakfı'nın gayrimenkulleri XVIII. yüzyılda artmış, Abbas Mahallesi sakinlerinden Seyit Hacı Mehmet Ağa oğlu Seyit Hacı Mehmet isimli bir hayırsever, 1194/1780 tarihinde Kefere oyuğu adı verilen mahalde bulunan iki dönümlük tarlasını mescit vakfına bağışlamıştır.

Abbasoğlu Mescidi Vakfı'na ait gayrimenkullerin XIX. yüzyıldaki durumu Temettüat Defterleri'nden takip edilebilmektedir. Buna göre mescidin iki dönümü ziraata uygun, üç dönümü ise tarıma elverişsiz tarlası bulunuyordu.


Kaynak: Karamandan.com
 

Okunma : 6108
İSABET
MEVLANA YEMEK
guney sigorta
seç
YARIŞMA
EKSPERTİZ
maboto
Gündem haberleri
Karamanlı gelin ve kaynana ünlü yarışmaya katıldı
15 Ocak 2020 Okunma: 55377 Magazin
Kar yeniden geliyor! Karaman hava durumu
16 Ocak 2020 Okunma: 19593 Karaman Hava Durumu
Karaman’da memurlar maaş bordrosu yaktı
15 Ocak 2020 Okunma: 17192 Gündem
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın