Foto galeri

Karamandan.com

Karamandan.com

 
 
Tarih : 30 Kasım 2019  -  Saat : 11:13:14   Görüntülenme: 9604

KARAMAN'DA GEZİLECEK YERLER
Karaman'ı ne kadar tanırsak o kadar tanıtabiliriz. Bu sebeple Karamandan.com ekibi olarak Karaman'da görülmeye değer 25 yeri sizler için topladık. Buyrun beraber gezelim öğrenelim.


1- TAŞKALE TAHIL AMBARLARI
Karaman Merkez Taşkale Kasabası sınırları içerisinde bulunan Tahıl Ambarları, Taşkale içinde killi kireç taşından oluşan yüksek bir kaya kütlesine tamamen insan eli ile oyulmuş 250’nin üzerinde ambardan oluşmaktadır. Ambarlar tek veya iki odalı olarak oyulmuştur. Kaya yüzeyindeki nişlere tutunarak çıkılmakta, zincirli makara sistemi ile tahıl ürünleri taşınmaktadır. Killi kireç taşının ısı ve nemi sabit tutma özelliği sonucu tahıl ürünlerinin uzun süre bozulmadan saklanabildiği ambarlar, bugünün modern buzdolaplarının işlevini görmektedir. Tahıl ambarlarında ürünler 30 yıl bozulmadan saklanabilmektedir. 

2- HÜRREM DAYI EVİ
Karaman İl Merkezi'nde yer alan Hürrem Dayı Evi, geleneksel Türk ev mimarisinin Anadolu'daki en güzel örneklerinden birisidir. 300 yıla yakın geçmişi ve ahşap ve kalemişi süslemeleriyle ziyaretçilerine keyifli bir tarihi yolculuk yaptırmaktadır.

3- HATUNİYE MEDRESESİ
Karaman il merkezinde yer alan Hatuniye Medresesi, Osmanlı Sultanı Murat Hüdavendigar'ın kızı, Karamanoğlu Alaaddin Bey'in karısı Nefise Sultan tarafından 1382 yılında yaptırılmıştır. Medrese açık avlulu, tek eyvanlıdır. Medresenin avlusu revaklarla çevrili olup doğu ve batı cephelerinde öğrenci hücreleri yer alır. Medresede yapı malzemesi olarak kesme taş kullanılmıştır. Yapıda süsleme taç kapı, eyvan kemeri, köşe odaların girişlerinde yoğunluk gösterir. Süslemelerde geometrik motifler yanında, bitki motifleri, rumi ve palmetler, yazı, kuşakları ana şemayı oluşturur.

4- ÇEŞMELİ KİLİSE
Çeşmeli Kilise (Surp Asvadzadzin Ermeni Kilisesi) Karaman merkezde Tapucak Mahallesi'ndedir. Karaman'ın en eski mahallelerinden Tapucak Mahallesi, Birinci Dünya Savaşı ve mübadele öncesinde Türklerle beraber yoğunluklu olarak Ermeniler ve Rumlar'ın bir arada yaşadığı bir mahalledir. Mahallede aynı alanda Bizans mimarisinden Çeşmeli Kilise, Osmanlı mimarisi olan Yeni Hamam, Karamanoğlu mimarisinden Araboğlu Cami, tarihi Türk, Ermeni ve Rum evlerini bir arada görmek mümkündür. Çeşmeli Kilise, Karadağ'da Binbir Kilise'de bulunan küçük bazilikaların bir örneğidir. Uzunlamasına üç sahınlı kesme taşla inşa edilmiş bir yapıdır. Bizans Devri'ne aittir. Cumhuriyet Dönemi'nden sonra 1980'li yıllara kadar cezaevi olarak kullanılmış ve dış mimarisini bozmayacak şekilde içerisine bazı eklentiler yapılmıştır. Daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsis edilen yapı 2007 yılında restore edilmiştir. Restorasyon sonrası sergi, toplantı salonu, müzik dinletileri gibi sanatsal etkinlikler için kullanılan kilise ziyarete açıktır. Çeşmeli Kilise Ziyaret Saatleri: 08:00-19:00

5- İMARET CAMİİ
Karaman Merkez, İmaret Mahallesi'ndedir. Kesme taştan, merkezi kubbeli, kapalı avlulu, iki katlı bir yapıdır. Kitabesinde Karamanoğlu II. İbrahim Bey tarafından 1433 yılında bir külliye şeklinde yaptırıldığı yazılıdır.

6- ZEYVE PAZARI
Yaklaşık 500 yıllık geçmişi olan Zeyve Pazarı Ermenek'e 26 kilometre uzaklıktaki ikizçınar Köyü ile Yayla Pazarı köylerini ayıran dere üzerinde ve çevresinde kurulmuştur. Sayısı 300’e varan tarihi ulu çınarları, soğuk suları, otantikliği, su değirmenleri, su hizarı, bungalov evleri, günübirlik konaklama mekanları ile ziyaretçilerini karşılayan pazar bölgesi doğal güzellikleri ile dikkat çekmektedir. Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında civar köylüler yetiştirdikleri sebze ve meyvelerini Pazar günleri kurdukları pazarda yerli ve yabancı turistlere sunmaktadırlar. Ayrıca yöreye has el sanatları ürünleri de bu pazarda satılmaktadır. Kazancı ve Gülnar üzerinden turistlerin kolayca ulaşabilirliği ile genellikle günübirlik gelip gidilen bir mesire yeridir.

7- GÖKÇESEKİ ÖRENYERİ
Karaman İli Ermenek İlçesi Gökçeseki Köyü'nün kuzeyinde yer alan iki tepeden güneydeki tepenin eteklerinde bulunmaktadır. Tepenin  güney, doğu ve batı eteklerinde yer alan Örenyeri içinde bir çok yapının temel izleri, mimari parçalar, bol miktarda çanak çömlek parçaları ve tam tepe noktasında basamaklı bir kutsal alan bulunmaktadır. Bu tepenin kuzey etekleri ile karşısında yer alan tepenin güney yamaçlarında çok sayıda kaya mezarı ve yine iki tepe arasında kalan küçük vadide bazı yapı kalıntıları ve mezarlar bulunmaktadır. Bazıları çok, bazıları tek odalı olan kaya mezarlarının içerisinde klineler ve aslan şekilli kapaklar halen durmaktadır. Mezarların bazıları düz bazıları beşik tonoz örtülüdür. Örenyerindeki buluntulardan ve mezarlardan buranın Roma ve Bizans döneminde yerleşim gördüğü anlaşılmaktadır.

8- İNCESU MAĞARASI
Karaman Taşkale Köyü sınırları içerisinde köy merkezinin 9 kilometre güneyinde İncesu Deresi’nin doğu yamaçlarında yer alır. Uzunluğu 1356 metredir. İçerisinde sarkıt, dikit ve travarten havuzları bulunan bir doğa harikasdır. Miyosen kireç taşlarında gelişen mağara sistemi, birbirinden devamı olan iki mağaradan oluşmuştur. Bütünüyle yatay olan mağaralar damlataş birikimi yönünden son derece zengindir. MTA Genel Müdürlüğü tarafından fizibilitesi yapılan mağaranın aydınlatma ve içerisinin yürüyüş yolu yaptırılmıştır ve 2013 yılında turizme açılmıştır.

9- AKTEKKE CAMİİ
Aktekke Camii, Karaman merkezde İmaret Mahallesi'nde bulunmaktadır. Camii; çevresinde hamamı, derviş hücreleri, güney ve batısında haziresi (mezarlığı) ve içerisindeki türbe ve mezarları ile bir külliye şeklindedir. Halk arasında Aktekke Camisi olarak bilinen camiye, içerisinde Mevlânâ'nın annesi Mümine Hatun'un türbesinin bulunması nedeniyle Mader-i Mevlâna Camii'de denilmektedir. 1370 yılında Karamanoğlu Alaaddin Bey tarafından yaptırılmıştır. Büyük Türk mutasavvıfı Mevlana Celaleddin-i Rumi 1222 yılında ailesi ile birlikte Karaman’a gelmiş, burada evlenmiş ve  yedi yıl kalmıştır. Cami içerisinde sol tarafta ayrılmış olan mekanda Mevlana’nın annesi, abisi ve yakınlarına ait 21 adet taştan yapılmış sandukalı mezar bulunmaktadır. 

10- YUNUS EMRE CAMİİ
Karamanoğulları Devri'ne ait cami, Karaman merkez Kirişçi Mahallesi'ndedir. Kesme taştan merkezi kubbeli bir yapıdır. Son cemaat yeri dört sütun üzerinde ortada oval, yanlarda yuvarlak beş küçük kubbe ile örtülmüştür. Merkezi kubbenin sağında iki kemer açıklıklı, dikdörtgen planlı zikir yeri, batı duvarı bitişiğinde de Yunus Emre’ye ait türbe bulunmaktadır. Caminin bulunduğu mahallenin adı çok eski kaynaklarda Sinle Mahallesi, sonrasında Kirişçi Mahallesi, tekkenin adı ise Kirişçi Baba Zaviyesi olarak geçmektedir. Yapının eskiden türbe, cami, tekke ve mezarlıktan oluşan bir kompleks olduğu, aslında bugünkü caminin tekkenin mescidi olduğu bilinmektedir. Cami ve türbenin dışındaki yapılar zaman içerisinde yok olmuştur.

11- KARAMAN KALESİ
Karaman Kalesi’nin 11'inci yüzyılın sonlarında 12'nci yüzyıl başlarında inşa edildiği düşünülmektedir. Kale, iç içe üç surdan oluşmaktadır. Bunlar dış, orta ve iç kale olarak isimlendirilmektedir. Bunlardan höyük üzerinde yer alan iç kale sağlam olarak günümüze ulaşabilmiştir. İç kale Bronz Çağ, Roma ve Bizans çağlarına ait izler taşıyan bir höyük üzerinde yer alır. Dördü yuvarlak, beşi dört köşe olmak üzere dokuz kuleden oluşmaktadır. Osmanlılar 1465 yılında iç kaleyi onarmışlardır. Bu onarımlarda daha önce yıkılmış olan yapıların kitabeleri ve mimari parçaları kalenin beden duvarlarında kullanılmıştır. Höyüğün etrafını dolaşan orta kale surlarının ise bir bölümü ayakta kalabilmiştir. Kale Selçuklular Dönemi'nde yenilenme görmüş, kent Karamanoğulları’nın egemenliğine girdiğinde kentin surları tekrar yenilenmiştir. Karaman Kalesi Ziyaret Saatleri: Karaman Kalesi ziyarete kapalıdır. Teşhir ve tanzim projelerinin tamamlanmasıyla "müze" olarak ziyarete açılacaktır.

12- DEĞLE ÖRENYERİ
Karaman’ın kuzeyinde yer alan ve volkanik bir dağ olan Karadağ'ın üzerinde yer alan Değle Örenyeri'nde Bizans Devri'ne ait bazı yapıların kalıntıları görülebilmektedir. Burada Bizans Dönemi konut mimarisiyle ilgili fikir verebilecek mekânlar bulunmaktadır. Konutlar dini yapılara göre daha basit ve özensiz yapılmış olsalar da ihtiyaca göre iki veya üç odalı olacak şekilde inşa edilmişlerdir. Bizans Dönemi'ne ait kaya mezarları, mezar kapakları ile tepenin doğu yamaçlarında piramidal örtülü, kesme taşla inşa edilmiş oda mezarlar bulunmaktadır. Yine burada Bizans Dönemi'nden öncesine tarihlenen bir sunak bulunmaktadır. Sunak Bizans Dönemi'nde kaya mezarına dönüştürülmüştür. Bu büyük kaya bloğunun doğu yüzünde bir kabartma sahne bulunmaktadır. Önde bir adam sol eliyle bir tas tutmakta sağ eliyle tohum saçmaktadır.

13- KARAMAN MÜZESİ
Karaman ve çevresinin zengin arkeolojik ve etnoğrafik eserlerinin yerinde korunması ve sergilenmesi amacıyla inşa edilmiştir. Arkeolojik ve etnoğrafik olmak üzere iki sergi salonu vardır. Bu salonlarda Epipaleolitik Devir, Neolitik Devir, Kalkolitik Devir, Bronz Çağı, Klasik Çağ, Roma Devri, Bizans Devri, Selçuklu Devri, Anadolu Beylikleri, Karamanoğulları, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi'ne ait eserler bulunur. Salonlarda pişmiş topraktan kaplar, idoller, kemikten ve madenden yapılmış takılar, gözyaşı şişeleri, silahlar ve etnografik ürünler sergilenmektedir. Sikke vitrinlerinde Helenistik, Venedik, Roma, Bizans, Anadolu Beylikleri, Karamanoğulları, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi sikkeler sergilenmektedir. Manazan Mağaraları’ndan getirilen kadın cesedi ise arkeolojik teşhir salonunda sergilenmektedir. Bahçesinde de arkeolojik ve etnoğrafik taş eserler sergilenen Karaman Müzesi ev sahipliği yaptığı eserlerle ziyaretçilerine keyifli bir tarih yolculuğu sunmaktadır.

14- MANAZAN MAĞARALARI
Manazan Mağaraları Yeşildere (İbrala) Taşkale (Kızıllar) Köyleri arasında uzanan Yeşildere Vadisi'nin doğusunda, Karaman–Yeşildere Taşkale yolunun kenarındadır. Karaman’a uzaklığı 40 kilometredir. Mağaralar, içerisinde kil oranı yüksek kireçtaşı arazide, yüksek bir kaya kütlesine tamamen insan eli ile oyulmuş beş katlı toplu meskenler halindedir. İlk iki kat doğu batı yönünde hücre şeklinde birçok odacıktan oluşmaktadır. Doğudan ve batıdan vadiyi kontrol edebilecek stratejik konuma sahiptir. Ortada bulunan yüksek kaya kütlesine oyulan diğer katlar yörede sırasıyla Kum Kale, At Meydanı ve Ölüler Meydanı olarak adlandırılmıştır. Mağaraların ön cephesi doğal olaylar sonucu tahrip olduğundan günümüzde belirgin bir girişi yoktur. Birinci katta oyuntular şeklinde bir çok mezar odaları vardır. Bu katta doğudan batıya doğruya sıralanan odalardan bazılarının şapel olduğu tespit edilmiştir. Bunların içerisinde bazı geometrik şekillerin ve freskoların izleri bulunmaktadır.Şapellerin en büyüğü doğu bölümde yer almaktadı.Üstü beşik tonozlu olup yamaçta yer alan güney cephe doğal olaylar sonucu yıkılmıştır. Mağaraların ne zaman oyulduğunu kesin olarak ortaya koyacak veriler olmamakla birlikte buradan ele geçen küçük buluntulardan mağaraların Bizans Devri'nde 6 ve 7'nci yüzyıllarda oyulduğu ve yerleşildiği anlaşılmaktadır. Mağaraların hem güvenlik açısından hem de killi kireç taşının ısı ve nemi sabit tutması özelliği nedeniyle oyulmuş ve kullanılmış olduğu tahmin edilmektedir. 

15- MADENŞEHİR ÖRENYERİ
Örenyeri Karaman’a 37 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Madenşehir Örenyeri içinde günümüzde de Madenşehir adında bir köy yerleşmesi vardır. Bu durum sonucu bir çok tarihi yapı yok olmuştur. Halen bir bölümü ayakta duran yapılar incelendiği zaman yapıldığı devrin sanatı, mimarisi hakkında fikir vermektedir. Köyün girişinde yer alan Binbirkilise yapılarının en büyüğü bir numaralı bazilikadır. Yapı ilk kez 500 yılında inşa edilmiş, Arap ihtilasında harap olduktan sonra 900 yıllarında tamir edilmiştir. Bir numaralı bazilikadan kuzeye doğru giden yolun her iki tarafında Nekropol (mezarlık) alanı bulunmaktadır. Bu alanda yüzeye yayılmış lahit ve lahit kapakları görülebilmektedir. Bu lahitlerden bazılarının dış yüzleri kabartma figürlerle süslüdür. Bazılarında da sadece bir hac kabartması vardır. Madenşehir Köyü'nden Üçkuyu Köyü'ne giden yolun kenarında Yukarı Ören olarak adlandırılan eski bir Türk köyü kalıntıları olan örenin içerisinde kiliseler bulunmaktadır. Bunlardan on numaralı kilise Binbirkilise mimarisinde yuvarlak planlı binaların temsilcisidir.

16- TARTAN KONAĞI
Karaman merkezde yer alan Tartan Konağı 1810 tarihinde Tartanzade'lerden Hacı Ahmet Efendi tarafından yaptırılmıştır. Anadolu Türk ev mimarisinin güzel örneklerinden biri olan yapı, orta sofa planlı ve iki katlıdır. Evde ahşap süslemeden daha ziyade kalem işi süslemeler dikkati çekmektedir. Birinci kat sofasının sekizgen tavanında Sultanahmet Cami, Dolmabahçe Sarayı, Kız Kulesi, II. Mahmut Türbesi, Çarklı vapur, yelkenli gemi gibi, batılılaşma dönemine ait özellikler taşıyan resimler bulunmaktadır. Konak, sadece Tartan ailesine ev sahipliği yapmakla kalmamış, yıllar boyunca şehirlerarası yolculuk yapanları da ağırlamıştır.

17- FİSANDON KİLİSE CAMİ
Fisandon Kilise Cami Karaman’ın 7 kilometre güneyinde Dereköy Köyü içerisinde kayalık bir tepe üzerinde yapılmıştır. Yapının tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte 9-10'uncu yüzyıllar içinde yapılmış olduğu düşünülmektedir. Haç planlı yapıda, haçın kolları üzeri beşik, aralarda kalan köşe hücreleri ise çapraz tonozlarla örtülmüştür. 16'ncı yüzyılda Karaman Beylerbeyi Sinan Paşa tarafından kuzey bölümüne bir giriş ve minare eklenerek camiye dönüştürülmüştür. Fisandon Kilise Camii Ziyaret Saatleri: 08:00-19:00

18- TOL MEDRESESİ
Ermenek İlçesi Çınarlı Mahallesi’ndedir. Karamanoğulları Dönemi’nde yaptırılan ilk büyük medresedir. Karamanoğlu hükümdarlarından Bedrettin Mahmut Bey’in oğlu Emir Musa Bey tarafından 1339 yılında yaptırılan medrese kent merkezinde yer almaktadır. Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan Tol Medresesi 1980 yılında kültürel yapı olarak tescil edilmiştir. Bazı odalarında çevreden toplandığı belirtilen etnografik malzemeler ve taş eserler sergilenmektedir.

19- İSMAİL HACI TEKKESİ
Karaman–Ereğli güzergâhında, Karaman’a 29 kilometre uzaklıktadır. Tekke binası meyilli bir tepe üzerine kurulmuştur. Burası vakfiyelerde ve arşiv kayıtlarında Evlad-ı İsmail Hacı Köyü olarak geçer. Yunus Emre’nin dedesi olan İsmail Hacı, cemaati ile beraber Horasan’dan gelmiş, Karamanoğlu II. İbrahim Bey’den Yerce isimli bölgeyi satın alarak yerleşmiştir. Yavuz Sultan Selim adına tutulan Karaman Eyaleti il yazıcı defterinde bu geliş ve yerleşme şöyle anlatılmaktadır: ‘’Karye-i Şeyh Hacı İsmail an Kaza-i Larende Mezkûr Şeyh İsmail Hacı an Cemaatin dervişleri ile diyar-ı Horasan’dan gelmiş azizdir. Burada tavattun etmiş.’’ Daha sonraki vesikalarda burası Evladı Hacı İsmail Köyü adını almıştır. İsmail Hacı Tekkesi'nde İsmail Hacı'nın mezarı vardır. Tekkenin tam ortasına rastlayan duvara ve dört tahta sütuna dayanan mihraplı kısım mescittir. Mescidin sağında zikir odası, misafirhane ve kahve ocağı, solunda da ahırlar vardır. İsmail Hacı Türbesi 2007 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla restore edilmiştir.

20- ERMENEK TURKUAZ BARAJI
Ermenek Barajı ve Hidroelektrik Santrali su sporları (kano, tekne, su bisikleti, yelken ve dalış) yapmaya oldukça elverişlidir. Ermenek Barajı Karaman'a 160 kilometre uzaklıktadır. Çevresi yemyeşil olan baraj, turkuaz rengi suyu ve piknik alanları ile bir doğa harikasıdır.

21- YENİ DÜNYA MAĞARASI
Karaman Bucakkışla Kasabası Topal Hacı Çiftliği Mevkii'nde bulunan ve Göksu Nehri'nin Gözpınarı diye adlandırılan yerde, nehre yaklaşık 30-35  yükseklikte bulanan doğal bir mağaradır. Mağaranın yine 20-25 metre yükseğinde bir şapel bulunmaktadır. Mağaranın dip kısımlarında bir gölet bulunmaktadır. Buradan çıkan su mağaranın aşağısında bulunan büyük çınar ağaçlarının dibinden Göksu Nehri'ne karışmaktadır. Yeni Dünya Mağarası'nın yapısı mermerden oluşmakta oluşmaktadır ve içerisinde görsel güzellik sunan çok sayıda sarkıt ve dikitler bulunmaktadır.

22- TAŞKALE TAŞMESCİT
Karaman Merkez Taşkale Köyü'nde kayalara oyulan buğday ambarları içinde, yine kayaların oyulması suretiyle yapılan otantik özellikli Türkiye’de eşi olmayan tarihi bir camidir. Günümüzde de ibadete açıktır. Kareye yakın planlı harim, altlı üstlü dört pencereden ışık almaktadır. Harimin yarısını kaplayan ahşap mahfil katı bulunmaktadır. Kiliseden camiye çevrildiği üzerinde görüş birliği vardır. Kare planlı, tek hacimlidir.

23- MAHALLAÇ KİLİSESİ
Karadağın en yüksek noktası olan Mahallaç Tepesi'nde (2283 metre) kesme taştan latin haçı planlı bir kilise, kilisenin kuzeyinde serbest haç planlı bir mezar şapeli, kilisenin batısında manastır binası ve aralarında kalan avluda da sarnıçlar bulunmaktadır. Bu yapılar taş dehlizler ile birbirine bağlanmıştır. Mahallaç kilisesi 4-6'ncı yüzyıllar arasına tarihlendirilmektedir. Mahallaç kilisenin kuzey doğusunda, yüzeyi kiliseye dönük büyük bir taşın üzerinde Hitit hiyeroglifi ile yazılmış bir kitabe bulunmaktadır. Kitabede Hitit Kralı Hartapus’un adı geçmektedir.

24- BELEDİYE TAŞ BİNA
Ahi Osman Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerinde, Karaman’ın en eski sivil mimari yapılarından  biri olan Taş Bina, 20'nci yüzyılın başlarında, Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde inşa edilmiştir. Osmanlı mimarisi özelliklerini taşıyan  Taş Bina, Karaman Belediye Başkanlığı tarafından restore edilerek  Turizm Tanıtım Merkezi olarak hizmete açılmıştır.

25- ALAHAN MANASTIRI
Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde, ''Ustasının elinden yeni çıkmış gibi duruyor'' sözleriyle tanımladığı Alahan Manastırı, binlerce yıldır ayakta kalan tarihi yapısı ve manzarasıyla, hem doğa hem de inanç turizminde öne çıkıyor. Karaman -Mut yolunda Göksu Vadisi'ne hakim dik bir yamaçta bulunan manastır, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2 yılda yürütülen restorasyon çalışmalarının ardından turizm sezonunda çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırladı. Milattan sonra 440-442'de yapıldığı tahmin edilen ve eşsiz manzarasını günümüze kadar taşıyan Alahan, biri yıkılmış iki kilise, kayalara oyulmuş keşiş odaları ve çeken mezarlardan oluşuyor. Restorasyonla koruyucu çatı takılan ve turistlerin rahat gezebilmesi için ahşap yürüyüş yolları ile çelik merdivenler de eklenen manastırın ayakta duran kilisesi, Ayasofya Müzesi'yle benzer mimarisi, taş işçiliği ve süslemeleriyle öne çıkıyor. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde, ''Ustasının elinden yeni çıkmış gibi duruyor'' sözleriyle tanımladığı Alahan, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde de yer alıyor. Hristiyanlığın geçiş yolu olarak da önem taşıyan Alahan Manastırı, bu dinin hac yollarından biri olarak biliniyor.

İyi gezmeler
www.karamandan.com

Karaman'da gezilecek yerler
KARAMAN'DA GEZİLECEK YERLER Karaman'ı ne kadar tanırsak o kadar tanıtabiliriz.