Karamandan.com

Karamandan.com

21 Ekim 2020 Çarşamba
Karaman Belediyesi'nden Dükkan Satışı
KARAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR                                                                                                                                                       MAHALLESİ    ADA/ PAR.
Kategori : İş İlanları
21 Eylül 2008 21:20
 
Karaman Belediyesi'nden Dükkan Satışı
karaman

KARAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR
                                                                                                                     
                                 
MAHALLESİ    ADA/ PAR.    BAĞ.BÖL.   KATI                  CİNSİ       M2’Sİ        MUH.BEDELİ      GEÇİCİ TEM.
Kirişçi            529 /37      2 Nolu       Bodrum           Dükkan      23            27.000,00            810,00
       “                 “            4 Nolu        Bodrum           Dükkan      23            27.000,00            810,00
       “                 “            5 Nolu        Bodrum           Dükkan      23            27.000,00            810,00
       “                 “            6 Nolu        Bodrum           Dükkan      23            27.000,00            810,00
       “                 “            7 Nolu        Bodrum           Dükkan      23            27.000,00            810,00
       “                 “           17 Nolu        Bodrum           Dükkan      16            20.000,00            600,00
       “                 “           32 Nolu        Bodrum           Dükkan      17            20.000,00            600,00
       “                 “           33 Nolu        Bodrum           Dükkan      17            20.000,00            600,00
       “                 “           34 Nolu        Bodrum           Dükkan      17            20.000,00            600,00
       “                 “           35 Nolu        Bodrum           Dükkan      17            20.000,00            600,00
       “                 “           36 Nolu        Bodrum           Dükkan      17            20.000,00            600,00
       “                 “           45 Nolu        Zemin              Dükkan      17            40.000,00         1.200,00
       “                 “           54 Nolu        Bod.+Zem.+1.Kat  Dük.    231         400.000,00       12.000,00
       “                 “           61 Nolu        Zemin              Dükkan      17           200.000,00        6.000,00

        1- Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ve yukarıda mahallesi, ada,  parsel numarası, bağımsız  bölümü, katı, cinsi, m2’si, muhammen bedeli (Tamamı) geçici teminatı belirtilen  taşınmaz mallar; Belediyemiz Encümeninin 11 Eylül 2008 tarih 589 sayılı kararı gereğince, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi gereğince Açık Teklif (Artırma) Usulü ile ilanat yapılmak suretiyle satılacaktır.
       2- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif (Artırma) Usulü ile yapılacak satışa katılacaklardan istenilecek belgeler:
        Teminat makbuzu veya teminat mektubu, tasdikli kanuni ikametgah belgesi, nüfus cüzdanı sureti, şirket adına ihaleye gireceklerin noter tasdikli imza sirküsü ve yetki belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.
        3- Satışı yapılacak  Kirişçi  Mahallesinde (Belediye İş Hanı) bodrum ve zemin katta bulunan  dükkanlar  peşin olarak satılacaktır.
        4- İhale  16 Ekim 2008  tarihinde  saat  15.00 ‘da  Belediye  Sarayı  Encümen  Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
        5- Satışı yapılacak dükkanların tapu teslimi  borç ödendikten sonra yapılacaktır.
        6- Satışı yapılan dükkanların tapusu alınana kadar kiraları Belediye tarafından alınacaktır.
        7- İhale ile  ilgili  şartname  hakkında  detaylı  bilgi  mesai  saatleri içerisinde Muhasebe  Müdürlüğü  Gelir Şefliğinden ücretsiz olarak  temin edilebilir ve görülebilir.
        8-  Her türlü Vergi, Resim, Harç ve diğer tüm masraflar alıcıya aittir.
        9-  İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte yetkilidir.
       10- İhale İta Amirince 15 gün içerisinde onaylanır veya iptal edilir.
       11- 2886 Sayılı Yasaya mani hali olmayan herkes ihaleye katılabilir.

KARAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

                                                                                                                    MUHAMMEN           GEÇİCİ
                              BAĞ.        ALANI           BEDELİ            TEMİNATI
MAHALLESİ    ADA  PARSEL     BÖL.        KATI          CİNSİ        M2’Sİ         M2/YTL.           YTL    
Kirişçi            529    37        2 Nolu      Bodrum      Dükkan         23        23.000,00        690,00
       “              “      “            4 Nolu      Bodrum       Dükkan        23        23.000,00        690,00
       “              “      “            5 Nolu      Bodrum       Dükkan        23        23.000,00        690,00
       “              “      "            6 Nolu      Bodrum       Dükkan        23        23.000,00        690,00
       “              “      “            7 Nolu      Bodrum       Dükkan        23        23.000,00        690,00
       “              “      “          17 Nolu      Bodrum       Dükkan        16        18.000,00        540,00
       “              “      “          32 Nolu      Bodrum       Dükkan        17        17.000,00        510,00
       “              “      “          33 Nolu      Bodrum       Dükkan        17        17.000,00        510,00
       “              “      “          34 Nolu      Bodrum       Dükkan        17        17.000,00        510,00
       “              “      “          35 Nolu      Bodrum       Dükkan        17        17.000,00        510,00
       “              “      “          36 Nolu      Bodrum       Dükkan        17        17.000,00        510,00
       “              “      “          38 Nolu      Bodrum       Dükkan        58        35.000,00      1.050,00
       “              “      “          41 Nolu      Zemin         Dükkan        17        41.000,00      1.230,00
       “              “      “          44 Nolu      Zemin         Dükkan        17        43.000,00      1.290,00
       “              “      “          45 Nolu      Zemin         Dükkan        17        44.000,00      1.320,00
Kırbağı          2135          2     Konut Arsası   1.727               35,00        1.814,00

        1- Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ve yukarıda mahallesi, ada,  parsel numarası, bağımsız  bölümü, katı, cinsi, m2’si, muhammen bedeli (m2/YTL./Tamamı) geçici teminatı belirtilen  taşınmaz mallar; Belediyemiz Encümeninin 29 Kasım 2007 tarih 841 sayılı kararı gereğince, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif (Artırma) Usulü ile ilanat yapılmak suretiyle satılacaktır.
     2- İhaleye katılacaklardan istenilecek belgeler:
          Teminat makbuzu veya teminat mektubu, tasdikli kanuni ikametgah belgesi, nüfus cüzdanı sureti, şirket adına ihaleye gireceklerin noter tasdikli imza sirküsü ve yetki belgesini ihale saatine kadar Muhasebe Müdürlüğü Gelir Şefliğine teslim etmeleri gerekmektedir. İhale başladıktan sonra teminat ve diğer belgeler alınmayacaktır.
     3- Satışı yapılacak  Kirişçi  Mahallesinde (Belediye İş Hanı) bodrum ve zemin katta bulunan  dükkanların bedeli ve KDV’si peşin, olarak satılacaktır.
     4- Satışı yapılacak Kırbağı Mahallesinde bulunan konut arsasının  % 10’u ve KDV ‘si peşin geri kalanı 12 eşit taksit halinde satılacaktır.
     5-  İhale 27 Aralık 2007 tarihinde saat 15.00 ‘da Belediye  Sarayı Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
     6- Satışı yapılacak gayri menkullerin tapu teslimi  borç bitiminde yapılacaktır.
     7- Satışı yapılan dükkanların tapusu alınana kadar kiraları Belediye tarafından alınacaktır.
     8- İhale ile  ilgili  şartname  hakkında  detaylı  bilgi  mesai  saatleri içerisinde Muhasebe  Müdürlüğü  Gelir Şefliğinden ücretsiz olarak  temin edilebilir ve görülebilir.
     9- Her türlü Vergi, Resim, Harç ve KDV’ si ile diğer tüm masraflar alıcıya aittir.
   10- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte yetkilidir.
   11- İhale İta Amirince 15 gün içerisinde onaylanır veya iptal edilir.
   12- 2886 Sayılı Yasaya mani hali olmayan herkes ihaleye katılabilir.
 
   İlan olunur.
 
 

Okunma : 6352
REKLAM
EKSPERTİZ
karaman


guney sigorta
Gündem haberleri
Karaman’da silahlı kavga: 1 yaralı
18 Ekim 2020 Okunma: 13494 Asayiş
Baba ve oğlunun öldüğü kaza kamerada
19 Ekim 2020 Okunma: 6760 Asayiş
Direksiyon Başında Kalp Krizi Geçirdi
17 Ekim 2020 Okunma: 6684 Asayiş
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın