Karamandan.com

Karamandan.com

31 Mayıs 2020 Pazar
Karaman İcra Dairesi'nden İhaleler
İhale 1  Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Karaman İl, Merkez İlçe, 2990 Ada, 16 Parsel, HAMİDİYE Mahalle/Köy, Tespite konu parselde bulunan 1 adet depo ve eklentisi; Depo müştemilatı Tek katlı yığma kargir olarak 13Ʃ=65m² alanında 3,5 metre yüksekliğinde çatı örtüsü atermit ile kaplı, duvarları briket tuğla ile örülü,çatı sistemi çelik konstriksyon ile inşa edilmiş kömür deposu olarak kullanılmaktadır.
Kategori : İhaleler
17 Ekim 2019 15:13
 
Karaman İcra Dairesi'nden İhaleler

İhale 1 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Karaman İl, Merkez İlçe, 2990 Ada, 16 Parsel, HAMİDİYE Mahalle/Köy, Tespite konu parselde bulunan 1 adet depo ve eklentisi; Depo müştemilatı Tek katlı yığma kargir olarak 13Ʃ=65m² alanında 3,5 metre yüksekliğinde çatı örtüsü atermit ile kaplı, duvarları briket tuğla ile örülü,çatı sistemi çelik konstriksyon ile inşa edilmiş kömür deposu olarak kullanılmaktadır. Depoya bitişik olarak arka tarafında 20Ʃ=100m² alanında 3,5 metre yüksekliğinde etrafı açık 1 adet sundurma mevcut olup açık depo olarak kullanılmaktadır. Çatı sistemi çelik kanstriksyon ile inşa edilmiş olup çatı örtüsü atermit ile kaplıdır. Bahse konu depo batı cepheli olup şehir merkezine uzaklığı 1500 metre civarındadır. Isıtma sistemi sobalıdır. Belediye kayıtlarına bakıldığında yapıların inşaat ruhsatının bulunmadığı kaçak olarak yapıldığı tespit edilmiştir. Yaklaşık 25 yıllık bir yapıdır. parselde bulunan depo ve müştemilatlar serbest piyasa raiçlerinde tamamının 21.825,00TL. civarlarında alınıp satılacağı tespit edilmiştir. Fakat parselin bulunduğu konum, cephesi alt ve üst yapılardan faydalanması bakımından üzerinde bulunan yapılardan daha kıymetlidir. Tespite konu parselde Karaman Belediyesince 18.madde imar uygulaması yapılmakta olup askıya çıkmıştır. Parselin mevcut imar durumuna bakıldığında 500,06 m² alanında olup Ticari alanda bulunan parsel Emsal 1, yükseklik serbest bina yapılabilir vaziyettedir. Borçlu hissesi tamdır.

Adresi : Hamidiye Mahallesi 1852 sok. No24 KARAMAN
Yüzölçümü : 500,06 m2
İmar Durumu : Yukarıda yazılıdır.
Kıymeti : 521.885,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında mevcuttur.
1. Satış Günü : 28/11/2019 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 25/12/2019 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri : Karaman Belediye Başkanlığı Müzayede Salonu Merkez/KARAMAN

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir.

Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) 

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/7003 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

İhale 2

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Karaman İl, Merkez İlçe, 3172 Ada, 17 Parsel, HACI CELAL Mahalle/Köy, A Blok 12 Nolu Bağımsız Bölüm, Mesken 146 m² alanında bulunup 20 m² alanında eklentileri mevcuttur. Bina bodrum+7 katlı betonarme karkas yapı olup 19,20 metre yüksekliğindedir. Bina 03.08.2015 tarih 2015-208 sayılı inşaat ruhsatı ile yapımına başlanmıştır. Bina 23.09.2016 tarih /16 sayılı yapı kullanma izin kağıdı ile tamamlanmıştır. Isıtma sistemi doğalgazlı kaloriferli olup 3 oda, 1 salon, 1 mutfak, 1 banyo, 1 lavabo, 1 tuvaletten meydana gelmiş olup kapılar ahşap, pencereler PVC olup ısıcamlıdır. Islak hacmin bulunduğu mahallerin duvarları tavana fayans ile kaplıdır. Mutfak alt ve üst dolapları mevcuttur. Oda duvarları ise saten boyalıdır. Odaların taban tahtası laminant parke olarak mevcuttur. Bina asansörlüdür.

Mevcut meskenin şehir merkezine uzaklığı 2500 metre olup doğu ve kuzey cephelidir. Adresi : Şeyh Şamil Mahallesi 1385 sokak No:15/12 5. Kat KARAMAN
Yüzölçümü : 1.674 m2
Arsa Payı : 1/24
İmar Durumu : Yukarıda yazılıdır.
Kıymeti : 241.650,60 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında mevcuttur.

1. Satış Günü : 28/11/2019 günü 15:15 - 15:20 arası
2. Satış Günü : 25/12/2019 günü 15:15 - 15:20 arası
Satış Yeri : Karaman Belediye Başkanlığı Müzayede Salonu Merkez/KARAMAN

Satış şartları :
1
- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir.

Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/388 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

İhale 3

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Karaman İl, Merkez İlçe, 153 Ada, 21 Parsel, CERİT Mahalle/Köy, MAŞAT Mevkii, taşınmaz siltli killi-tınlı toprak yapısında, sığ toprak derinliği olan, taşlı, eğimin % 20-25 olduğu, tarıma elverişli olduğu, kuru tarım arazisi olup, 6. sınıf tarım arazisidir. Cerit köyüne yaklaşık 20 km mesafede bulunmaktadır. Taşınmaz zeytinlik vasfında olup keşif tarihi itibariyle 20-25 yaşlarında zeytin ağaçlarının dikili olduğu tespit edilmiştir. Borçlu hissesi tamdır.

Yüzölçümü : 41.908,04 m2
Kıymeti : 293.356,28 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında mevcuttur.
1. Satış Günü : 28/11/2019 günü 15:30 - 15:35 arası
2. Satış Günü : 25/12/2019 günü 15:30 - 15:35 arası
Satış Yeri : Karaman Belediye Başkanlığı Müzayede Salonu Merkez/KARAMAN

Satış şartları :
1
- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesişartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi
gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/616 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur

Okunma : 1577
Gündem haberleri
Tilki tepenin talanına vatandaş isyan etti
27 Mayıs 2020 Okunma: 11915 Gündem
Mut'ta çalınan keçiler Karaman'da kesilmiş halde bulundu
27 Mayıs 2020 Okunma: 11573 Asayiş
Karaman'daki silahlı kavgayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı
29 Mayıs 2020 Okunma: 11211 Asayiş
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın