Karamandan.com

Karamandan.com

27 Mayıs 2020 Çarşamba
Karaman İcra Dairesinden Açık Artırma İlanı
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI.
Kategori : İhaleler
16 Eylül 2019 14:49
 
Karaman İcra Dairesinden Açık Artırma İlanı

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Karaman İl, Merkez İlçe, 2626 Ada, 3 Parsel, YEŞİLADA Mahalle/Köy, taşınmaz tapuda arsa vasfında olup mahallinde bina bulunmaktadır. İMAR DURUMU: Ayrık ikiz nizam 2 katlı yapılaşma koşullarında konut alanı lejantında kalmaktadır. Ön bahçe çekme mesafesi 5 m, yan bahçe çekme mesafesi 3 m, TAKS:0,40, KAKS:0,80'dir. RUHSAT BİLGİLERİ: Parsel için 775 sayılı gecekondu kanununa istinaden ruhsat verilmiş olup yapı kullanma izin belgesi yoktur. Ana taşınmazda kat irtifakı kurulmamıştır. Yeni yapı ruhsatı 20/07/1995 tarih ve 17/4 sayılı (yol altı 0, yol üstü 2 katlı yapı için 90X2=180 m² inşaat alanına verilmiştir. mahallinde ruhsata aykırı olarak bodrum kat inşa edilmiş ve kaba inşaat halinde teras kat bulunduğu tespit edilmiştir. ARSA BİLGİLERİ: taşınmaz güney yönden yola cepheli 197,87 m² alana sahip ara konumlu arsadır. taşınmazın cephe aldığı imar yolu açık ve asfalt satıhlıdır. Taşınmaz kent merkezine orta mesafede, gecekondu önleme bölgesi sınırlarında Hürriyet mahallesinde konumludur. yakın çevresinde benzer nitelikli müstakil evler ve boş arsalar bulunmaktadır.
parselin doğu yönünden yola cephesi 11 m, derinliği 18 m'dir. geometrik olarak düzgün dikdörtgen formlu, topografik olarak eğimsiz-düz bir arazi üzerinde jeolojik açıdan 5. derece deprem bölgesinde konumludur. Tüm alt yapılardan istifade edebilmektedir. parselin batı kenarı duvar ile çevrili, diğer cephelerinde herhangi bir duvar yoktur.

BİNA ÖZELLİKLERİ: parsel üzerinde ruhsatına göre zemin+1 katlı mahallinde bodrum+zemin+1 kat+ teras katlı, ayrık ikiz nizamda 3A yapı sınıfında inşa edilmiş bir mesken nitelikli yapı bulunmaktadır. Zemin katı 1 mesken, 1. normal katı 1 mesken olmak üzere 2 meskenden ibarettir. doğu yönden komşu binaya bitişik, diğer yönlerden açık cephelidir. bina girişi batı cepheden sağlanmaktadır.taşınmaz yaklaşık 24 yaşındadır. bodrum katı depo, zemin ve normal katı mesken, teras katı ise kaba inşaat halinde bırakıldığı tespit edilmiştir. iç mekan keşfi yapılamamış olup dışarıdan yapılan ölçümler ve iç özelliklerinin vasat olduğu kabulüyle değerlendirilmiştir. binada doğalgaz bağlantısı
gözlemlenmemiştir. dış cephesi sıvalı- boyasız, teras kat sıvasız, yalnızca tuğla duvar örgüleri yapılmış ve norma kat genişliğinde inşaa edilmiştir. bodrum kat yaklaşık 70 m², zemin kat 2 oda, 1 salon, 1 mutfak, 1 antre,1 hol, 1 banyo, 1 lavabo-wc ve iki balkonlu (bir balkonu kapalı alana dahil edilmiş) olmak üzere yaklaşık 90 m² alanlı, 1. kat 2 oda, 1 salon, 1 mutfak, 1 antre,1 hol, 1 banyo, 1 lavabo-wc ve iki balkonlu (bir balkonu kapalı alana dahil edilmiş) olmak üzere yaklaşık 90 m² alanlı, teras kat iç mekan plan tertibi bilinmemekte olup yaklaşık 90 m² alanlıdır. inşaat seviyesi % 35'tir. parselin ruhsatına göre yasal alanı 180 m², mahallindeki toplam inşaat alanı ise 340 m²'dir. katların imalat özelliklerinin farklı olması maliyet hesabında göz önünde bulundurulmuştur. meskenlerin zemin kat pencereleri ahşap doğrama ve demir ferforjeli, 1. kat pencereleri PVC doğaramadır. bina giriş kapısı demir doğramadır. Taşınmaz yaklaşık 24 yaşında olup inşai özelliklerinin vasat olduğu gözlenmiştir.Satışa konu borçlu hissesi 1/2'dir.

Adresi : Hürriyet Mah. 1474 Sk. No:5 D:1 ve D:2 Merkez/ Karaman
Yüzölçümü : 197,87 m2
İmar Durumu : Yukarıda yazılıdır.
Kıymeti : 139.289,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında mevcuttur.
1. Satış Günü : 01/11/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 28/11/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Karaman Belediye Başkanlığı Müzayede Salonu Merkez/KARAMAN
- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden JQ/omJS - AOYbjlF - Q62S3NS - HpLsQ8= ile erişebilirsiniz.
Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda
birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış
tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi
ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/3419 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Okunma : 876
guney sigorta
atsepete
seç
karaman


EKSPERTİZ
Gündem haberleri
Karaman sessizliğe büründü
23 Mayıs 2020 Okunma: 9721 Gündem
Karaman'da hastaneden kaçan korona şüphelisi aranıyor
24 Mayıs 2020 Okunma: 8285 Asayiş
Karaman Sokakları boş kaldı!
23 Mayıs 2020 Okunma: 5718 Gündem
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın