Karamandan.com

Karamandan.com

27 Mayıs 2020 Çarşamba
İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden İhale
KARAMAN İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN.
Kategori : İhaleler
16 Eylül 2019 15:58
 
İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden İhale

KARAMAN İL ÖZEL İDARESİ
İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN.

Madde 1- Mülkiyeti Karaman İl Özel İdaresine ait Kılbasan Köyünde 242 ada 1 nolu parseldeki 4, 5, 6, 18 ve 19 nolu dükkan vasıflı bağımsız bölümler ile Taşkale Köyü Zanzana Mevkiindeki tarla vasıflı 3741, 3742, 3744 ve 3746 nolu taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereği AÇIK TEKLİF USULÜ  ile ihale edilerek  satışları yapılacaktır. 

Madde 2 – İhale edilecek taşınmaz malların nitelikleri:
Sıra No    Köy/
Mahalle    Ada/
Parsel/
Bağımsız
Bölüm    Vasfı    Yüzölçümü (m2)    Muhammen Bedel    
Geçici Teminat Bedeli    İhale Tarihi    İhale Saati
1    KILBASAN KÖYÜ    242/1/4    Sanayi Dükkanı    20,00    ₺24.566,60    ₺ 737.00    08.10.2019    14:00
2        242/1/5    Sanayi Dükkanı    20,00    ₺24.566,60    ₺ 737.00    08.10.2019    14:10
3        242/1/6    Sanayi Dükkanı    20,00    ₺24.566,60    ₺ 737.00    08.10.2019    14:20
4        242/1/18    Sanayi Dükkanı    56,00    ₺68.786,48    ₺ 2063.60    08.10.2019    14:30
5        242/1/19    Sanayi Dükkanı    56,00    ₺68.786,48    ₺ 2063.60    08.10.2019    14:40
6    TAŞKALE KÖYÜ    0/3741    Tarla    6.350,00    ₺16.573,50    ₺ 497.20    08.10.2019    14:50
7        0/3742    Tarla    2.500,00    ₺6.525,00    ₺ 195.75    08.10.2019    15:00
8        0/3744    Tarla    23.000,00    ₺60.030,00    ₺ 1800.90    08.10.2019    15:10
9        0/3746    Tarla    12.300,00    ₺32.103,00    ₺ 963.09    08.10.2019    15:20
                                                                                                                                                        
Madde 3 – Söz konusu taşınmazların satış ihalesi  08.10.2019 tarihinde yapılacaktır. İhaleler  saat 14:00 da başlayacak olup sıraya göre yapılacaktır. İhale Karaman İl Genel Meclisi İl Encümeni toplantı salonunda İl Encümenince yapılacaktır.(1. İstasyon Cad. Ali Şahane Mahallesi No:19/d Karaman)

Madde 4 - İhaleye Katılabilme Şartları:

A- Gerçek kişilerde aranacak şartlar:
a) Nüfus cüzdanı  fotokopisi (TC Kimlik No olacak)
b) Kanuni ikametgâh belgesi
c) Türkiye’de tebligat için adres beyanı (varsa telefon numarası, mail adresi)
d) Noter tasdikli imza sirküsü veya beyannamesi
 e) Geçici teminata ait alındı belgesi veya Banka Teminat Mektubu

B- Vekâleten gireceklerde aranacak şartlar:
 a) Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC Kimlik No olacak)
 b) Noter tasdikli vekâletname
c) Noter tasdikli imza beyannamesi veya sirküsü
d) Geçici teminata ait alındı belgesi veya Banka Teminat Mektubu
e) Türkiye’de tebligat için adres beyanı (varsa telefon numarası, mail adresi)

C- Tüzel kişilerde aranacak şartlar:
a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı (varsa telefon numarası, mail adresi)
b) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri makamdan son 1 (bir) ay içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge 
c) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
d) Geçici teminata ait alındı belgesi veya Banka Teminat Mektubu

D- Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar:
a) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri  (A)  ve ( B ) bentlerinde istenilen belgeleri verecektir.
b) Ortaklık Durum Belgesi (noter tasdikli)
c)  Geçici teminata ait alındı belgesi veya Banka Teminat Mektubu

Madde 5 – İhale Şartnamesi ve diğer ilgili evraklar mesai saatlerinde Karaman İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur. İhalesi yapılan parsellerin  şartname bedelleri  ₺100,00 dir.  Ayrıca her parsel için ayrı ayrı şartname alınacaktır. Şartname bedeli ve geçici teminat bedelleri Karaman İl Özel İdaresi Halk Bankası 0478-07000025  nolu hesabına yatırılacaktır.(Iban:TR93 0001 2009 4780 0007 0000 25)

Madde 6 –İhaleye katılmak isteyenlerin  4. maddede istenilen belgelerini  07.10.2019 tarihi mesai bitimine kadar  İl Özel İdaresine teslim edeceklerdir.

Madde 7 – Taşınmazların satış bedelleri ihaleyi alanlara tebliğ edildikten sonra  peşin olarak tahsil edilecektir. Tapu devri ihale bedeli yatırıldıktan sonra yapılacaktır.

Madde 8 - Taşınmazların tapu devir işlemleri için gerekli her türlü harç, deprem sigortası ve diğer doğabilecek bütün masraflar alıcıya aittir.

Madde 10 – 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesinin 4. fıkrasına göre Katma Değer Vergisinden (KDV) istisnadır.

Madde 11 – İhale evraklarını posta ile gönderecekler için postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilemez. İlan olunur.

Okunma : 924
karaman


atsepete
guney sigorta
EKSPERTİZ
seç
Gündem haberleri
Karaman sessizliğe büründü
23 Mayıs 2020 Okunma: 9739 Gündem
Karaman'da hastaneden kaçan korona şüphelisi aranıyor
24 Mayıs 2020 Okunma: 8334 Asayiş
Karaman Sokakları boş kaldı!
23 Mayıs 2020 Okunma: 5767 Gündem
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın