Karamandan.com

Karamandan.com

27 Mayıs 2020 Çarşamba
Karaman'da mücavir alan içindeki tarım arazileri satılacak
Karaman'da mücavir alan içindeki hazineye ait tarım arazileri doğrudan satılacak Karaman Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçindeki Tarım Arazileri Hak sahiplerine Rayiç Bedelin %50’si Üzerinden Doğrudan Satılacağını Duyurdu.
Kategori : Gündem
20 Eylül 2019 16:21
 
Karaman'da mücavir alan içindeki tarım arazileri satılacak

Karaman'da mücavir alan içindeki hazineye ait tarım arazileri doğrudan satılacak

Karaman Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçindeki Tarım Arazileri Hak sahiplerine Rayiç Bedelin %50’si Üzerinden Doğrudan Satılacağını Duyurdu.

Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçindeki Hazineye ait tarım arazilerini; en az üç yıldan beri kiralayanlar ve en az üç yıldan beri tarımsal amaçla kullananlara yapılacak olan satış bedeli, taşınmazın rayiç bedelinin %50’si olarak belirlendi.

Almak isteyenler satış bedeli peşin veya isterlerse taksitle ödeyebilecekler. 

Karaman Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi.

KARAMAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜN’DEN (Milli Emlak Müdürlüğü)

10/07/2019 tarihli ve 30827 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 4706 sayılı Hazineye ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4. Maddesinin onikinci fıkrasına yapılan değişiklikle, Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçindeki Tarım Arazileri Hak sahiplerine Rayiç Bedelin %50’si Üzerinden Doğrudan Satılacaktır.

SATIŞA KONU EDİLEBİLECEK TARIM ARAZİLERİ

1-    26/4/2012 tarihi itibarıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan ve imar planı bulunmayan veya imar planında (ölçeğine bakılmaksızın nazım imar planları ile 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı) tarımsal amaca ayrılanlar, 
2-    Kamu hizmetine tahsis edilmeyen veya fiilen bu amaçla kullanılmayanlar, 
3-    Deniz kıyı kenar çizgisine beş bin metre mesafenin dışında bulunanlar, 
4-    Tabii ve suni göllerin kıyı kenar çizgisine beş yüz metre mesafenin dışında bulunanlar,
5-     İçme suyu amaçlı barajların mutlak ve kısa mesafeli koruma alanları dışında kalanlar,
6-     Satış tarihi itibarıyla arazi toplulaştırılması yapılmayacaklar, 
7-    Özel kanunlar kapsamında kalmayanlar,
8-    Kadastrosu yapılanlar,  satışa konu edilebilecektir.

 HAK SAHİPLİĞİ İÇİN ARANACAK ŞARTLAR

Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçindeki Hazineye ait tarım arazilerini; 

- 30/03/2014 tarihi itibarıyla en az üç yıldan beri kiralayan ve kira sözleşmesi halen devam eden kiracıları, 

- 30/03/2014 tarihi itibarıyla en az üç yıldan beri tarımsal amaçla kullanan ve kullanımı halen devam eden kullanıcıları, 

- Hissedarları, Süresi içinde başvuru yapmaları ve İdare tarafından tespit ve tebliğ edilen satış bedelini (rayiç bedel) itiraz ve dava etmeksizin kabul etmeleri koşuluyla doğrudan satın alma hakkından 31/12/2019  tarihine kadar  başvuruda bulunanlar yararlanabilecektir

BAŞVURU

02/08/2019 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 390 sıra sayılı Milli Emlak Genel  Tebliği kapsamında Hazineye ait tarım arazilerini satışını isteyenlerin, başvuru süresi içerisinde satış talebini içeren örneği bu Tebliğ ekinde (Ek-1) yer alan başvuru formu ile İdareye başvurmaları gerekir.

SATIŞ BEDELİ, TAKSİT SÜRESİ VE ÖDEME KOŞULLARI

•    Satış bedeli, taşınmazın rayiç bedelinin %50’sidir. 

•    Satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilir. Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bu bedelin yüzde onu yapılacak yazılı tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içinde ödenir. Kalanı ise, en fazla beş yılda on eşit taksitle ödenir. Taksit dönemleri, hak sahiplerinin talebi dikkate alınarak belirlenecek ve taksitli satış sözleşmesi düzenlenecektir.

•    Taksit süresinin sonuna kadar ödenmek kaydıyla taksitlerden ikisinin vadesinde ödenmemesi yükümlülüklerin ihlali anlamına gelmeyecektir. 

•    Vadesinde ödenmeyen taksit tutarlarına gecikme zammı uygulanacaktır.

SATILAN TAŞINMAZLARIN İMAR PLANINDA TARIM DIŞI AMACA AYRILMASI

Satılan tarım arazilerinin tapu kütüğüne, “bu taşınmazın satış tarihinden itibaren otuz yıl içerisinde 1/5000 veya 1/1000 ölçekli imar planında tarım dışı amaca ayrılması halinde, güncel satış bedeli ile satış tarihinden itibaren TÜFE (bir önceki yılın aynı ayına göre değişim) oranında artırılarak güncellenen bedel arasındaki fark, 4706 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin onikinci fıkrası hükümlerine göre en son kayıt malikinden tahsil edilir. Bu taşınmazın, satış tarihinden itibaren otuz yıl içerisinde üç yıl aralıksız olarak tarımsal amaçla kullanılmaması halinde, satış işlemi iptal edilir, taşınmaz resen Hazine adına tescil edilir ve ödenen bedel faizsiz olarak kayıt malikine iade edilir.” şeklinde belirtme konulacaktır. 

Satılan tarım arazilerinin satış tarihinden itibaren otuz yıl içerisinde imar planında tarım dışı amaca ayrılması halinde; İdarece belirlenen güncel satış bedeli ile satış bedelinin TÜFE oranında arttırılması sonucu oluşacak bedel arasındaki fark, peşin veya taksitle en son kayıt malikinden tahsil edilecektir.

Bu taşınmazların satış tarihinden itibaren otuz yıl geçmesi veya belirtilen mali yükümlülüklerin taşınmazın en son kayıt maliki tarafından yerine getirilmesi halinde, tapu kütüğüne konulan belirtme idarece kaldırılacaktır.

SON BAŞVURU TARİHİ    :31/12/2019  tarihine kadar olan süreyi kapsar,

Hak sahibi vatandaşlarımızın mağdur olmamaları ve bu fırsattan yararlanmaları açısından süresi içinde İllerde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak / Emlak Müdürlüklerine, İlçelerde Milli Emlak Şefliği başvuruda bulunması gerekmekte olup idaremiz personelince ödeme koşulları hakkında ayrıntılı bilgi verilecektir.

Hak sahiplerine ve kamuoyuna duyurulur.

Okunma : 6750
guney sigorta
karaman


atsepete
EKSPERTİZ
seç
Gündem haberleri
Karaman sessizliğe büründü
23 Mayıs 2020 Okunma: 9862 Gündem
Karaman'da hastaneden kaçan korona şüphelisi aranıyor
24 Mayıs 2020 Okunma: 8669 Asayiş
Karaman Sokakları boş kaldı!
23 Mayıs 2020 Okunma: 6082 Gündem
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın