EY AKP! | Karamandan.com - Karaman Haber

EY AKP! | Karamandan.com - Karaman Haber

22 Eylül 2020 Salı
EY AKP!

Hep söyledik;Tarih Türkiyeyi tarihi misyonunu gerçekleştirmeye davet ediyor, Buna mugayyir davranının fecaatle sonuçlanması MUKADDER AKIBETİ karşısında hiçkimseye gözyaşı borcumuz yoktur, O gün geldiğinde, her zamanki metanetimizle söyleyecek olduğumuz sözü şimdiden haber verelim: Bayramı kiminle kutladıysan cenazeni onlarla kaldır.

SEÇİM SONUÇLARININ FISILDADIKLARI

Bu seçimden itibaren AKP için sonun başlangıcına giden dönemeç aşılmıştır. Bunca hoyratlık, vahşilik, vurdumduymazlık ve tiranlara özgü kibrin doğal ve beklenen sonucu... Milleti yoktan varettikleri martavalını okuyan ve milletin ensesinde bir dönem boza pişiren CHP zihniyetini tersinden kendi nefslerinde yaşatanlara -ki onlara neokemalistler adını takmışızdır- yapıştırılmış manevi şamarın şakırtısı yakında gökleri kaplayacaktır.Kontrolün giderek iktidarın elinden kaymaya başlayacağı bir dönemin cümle kapısından girilmiştir.İnsanlar farklı ihtimallerin de gündeme gelebileceğini hesabederek yeni pozisyonlarda konuşlanmaya başlayacaklardır.Güç dengeleri giderek AKP aleyhine şekillenmeye başlayacak, siyasi savaşın muharebe alanlarında giderek mevzilerini kaybedeceklerdir.Kendilerine ANADOLU İNSANININ asırlık özlemlerini gerçekleştirmek noktasında verilmiş miat dolmuştur.Bu fırsatın değerlendirilememiş olmasının vebalini Menderes yağlı ilmikle, Özal zehirlenerek, Demirel ''SON PÜSKÜLLÜ BELA'' ünvanını kazanarak ödedi. Recepgiller familyasının ibretlik sonunu, kendilerine çeki düzen vermemeleri halinde ömrü olanlarımız şüphesiz göreceklerdir.İktidar olmayı kendilerine geçici olarak yüklenmiş İlahi bir mesuliyet olarak görerek Anadolunun Ruh Köklerini yeniden ihya etmeleri gerekirken bu mananın ebediyen kalblerden silinmesini beraberinde getirecek gidişata sandık sonuçları VESİLESİYLE dur denilmiştir.Sandığın vesile rolüne yaptığımız vurgu gözden kaçırılırsa, kimlere ve nelere hangi gerekçelerle ne çeşit muhalefet yapageldiğimiz de güme gider.Buna izin verecek değiliz.

Kendilerine yapılmış sayısız ikaza, hiçbir müsbet umut taşımamakla beraber kendi jargonlarıyla, belki de sonuncusunu eklemenin zamanıdır:

EY AKP:

*Palyatif tedbirlerle, makyajla bir ölüyü canlandıramazsınız.Kendi ikbal ve menfaat kaygılarınızı bir tarafa bırakarak hakikatin esaretine teslim olma zaruretiniz için son tarihi ihtarı aldınız. Bundan böyle:

*Ahbap çavuş ilişkilerini bir tarafa bırakarak ülkeyi tüccar mantığının basit gündelik hesaplarıyla idare etmeye çalışmaktan vazgeçiniz.

*Dost ve düşman kutuplarınızı, siyasi menfaatlerinizin kısa vadeli çıkarlarıyla değil, İlahi Hakikatin gerekliliklerini ön plana alarak belirleyiniz.

ႄ Şubat'ın mağdurunu oynayarak kazandığınız iktidarınız boyunca, zamanın despotlarıyla mücadeleye girme cesaretini göstermiş gerçek kahramanların devam etmekte olan feryatlarına kulak kabartınız.Cezaevlerinde halen, bazıları mahpusluğunun 20. yılını devirmiş mazlumlar çile doldurmaktadır.Siz ise sadece 4 ay içerde kaldınız.Ve hatırladıkça haklı olarak gözyaşlarına boğuluyorsunuz.Onların bedduları tacınızı tahtınızı darmaduman etmeye yeter de artar.

*Etrafınıza kümelenmiş ''kraldan çok kralcı, taklacı, menfaatperest, hilebaz, hokkabaz takımını derhal tasfiye ediniz.Boşalacak kadrolara ER MEYDANINDA ERLİĞİNİ İSPATLAMIŞ savaşçıların öncülüğünde çelikten iradeye sahip devrimcilerden oluşan çekirdek bir yapıyı konuşlandırınız.

*Yeni oluşacak bu ekipten ise ''hakikatin hatırı dostun hatırından üstündür'' şiarına uymayacak hiçbir yalakalık, muvazaacılık, uzlaşmacılık, gözyumuculuk tavrı beklemeyiniz.

*Biliniz ki; Anadolu Yaylası tarihin kendisine yüklediği çetin vebalin muhatabıdır.Bu mesuliyet bilincinden mahrum insanlar, gün gelecek, hazan rüzgarlarının kuru yaprakları dağıtması gibi şartların zorlayıcılığında etrafınızdan kaybolacaklar.İşte o gün geldiğinde zaferse zaferin, hezimetse hezimetin sonuçlarını, ilahi bir tevekkülle, başınızı omzuna yaslayarak huzur içinde göğüsleyebileyebileceğiniz mizaçları şimdiden gözetleyiniz.Onları aramanıza gerek yok. Herbiri karanlıklarda ışıldayan ateşböcekleri misali yeri yurdu belli isimsiz kahramanlardır.İlk görüşte tanırsınız.Sizinle karşılaştıklarında makamızın heybetine ve kendilerinin imkansızlıklarına rağmen herkim ki ÜSLUBUNDAN taviz vermiyorsa, kahraman odur.

*Aksi halde:Sözümüzü esirgemeden haber veriyoruz ki, binbir başlı kartala benzetilen halk yığınları (BZK Necip Fazıl), kudretli günlerinizde sizleri avuçları patlayana kadar alkışlamışken, muhalfarz kelleleriniz alınırken de aynı iştahla yokoluşunuzu destekleyecektir. Yetiştirilmemiş, cahilliğe hapsedilmiş, onur duygusundan arındırılmış, ideal değerler uğruna kendini feda ahlakı budanmış, gelene ağam gidene paşamcı yaklaşıma mahkum edilmiş halktan daha fazlasını beklemek enayiliğin en komiğidir.

*İnanmıyorsanız; varlığını ve hatırasını dipçik zoruyla halka dayatarak kendilerini put seviyesine oturtan bir zihniyeti, adamakıllı hiçbir direnişle karşılaşmadan, hiçbir ciddi bedel ödemeden, sırf TARİHİ ŞARTLARIN SİZE TANIDIĞI İMTİYAZIN BELEŞÇİLİĞİ İÇİNDE yerle yeksan edişinizi ve bu işi tereyağından kıl çekme kolaylığında gerçekleştirişinizi hatırlayınız.Onlara acıyan çıkmadı. Emin olunuz ki sonunuz, nazar-ı halkta aynı merhametsizlikle, duygusuzlukla, oh olsunculukla karşılanacaktır.

*Hep söyledik:Tarih Türkiyeyi tarihi misyonunu gerçekleştirmeye davet ediyor. Buna mugayyir davranının fecaatle sonuçlanması MUKADDER AKIBETİ karşısında hiçkimseye gözyaşı borcumuz yoktur. O gün geldiğinde, her zamanki metanetimizle söyleyecek olduğumuz atasözünü şimdiden haber verelim :

Bayramı kimlerle kutladıysan cenazeni onlarla kaldır.

Düzenleme : 09 Haziran 2015 15:01 Okunma : 5883