Bilcümle şeyh hazretlerinden istimdadımdır! | Karamandan.com - Karaman Haber

Bilcümle şeyh hazretlerinden istimdadımdır! | Karamandan.com - Karaman Haber

21 Eylül 2020 Pazartesi
Bilcümle şeyh hazretlerinden istimdadımdır!

Türkiye’de herbiri yekdiğerinden kıymetli çok sayıda keramet sahibi Allah dostu mevcuttur...

Halkımızın asgari 3/4 ünün bunlardan bir tanesine intisab iddiasında olmasından hareketle ''ümmetin ekseriyetinin reyi yanlış etrafında cemolmaz'' düsturu gereği herkes bunu kabule mecburdur (!)   

Muhterem Şeyhlerim:

Birçoğunuz zahiri ve batını ilimlerin hepsini Allah’ın inayetiyle birkaç mevsimde öğrenivermişsinizdir. Elin profesörü bir tek beyin kimyası için 40 sene okusun dursun. Ne büyük zaman tasarrufu; ne büyük nimet. Sonra; sizler için çetrefilli meseleler sözkonusu olduğunda peygamberle istişare edebiliyor veyahut aynı anda hem İstanbul’da hem de Kabe’de görülebiliyorsunuz. Hatta uzak diyarlardan sizleri ziyaret maksadıyla yollara revan olmuş müritlerinizle dolu otobüsün patlamış frenine rağmen yol boyunca himmet etmenizle virajlı iniş çıkışlarda otobüsün sağ salim istikamete ermesini sağlayabiliyorsunuz. Tabi insan olduğunuz için, neticede bu himmet hamleniz bedenlerinizi bitap düşürüyorsa da kısa bir istirahatle derhal enerjik hallerinize dönebiliyorsunuz. Öte yandan, muhatabınızın kalbinden geçeni bilmek sizler için sayfası açık bir kitabı okumaktan çok daha kolaydır... 

Velayetinize ve kerametinize  iman etmiş müslümanlar olarak  zat-ı alilerinizden fenni ilimlerin kuklası teknikle ilgili bazı hususlarda  yardımlarınızı istirham ederiz:

Şöyle ki:  Mesela bir bilgisayarın anakartının tasarım şeması, bir işlemcinin üretimini mümkün kılacak makine parkurunun projesi, hiç olmazsa kansere sebeb olan uru yokedecek kimyasalın formülü gibi 21. yüzyılda müslümanları batılı gavurlara karşı üstün kılacak bir sıçramanın önünü açar mısınız?... Ya da hiç olmazsa batının kabuklu  gavurlarının sayısal lotolarında çıkacak rakamları tüyo olarak müritlerinize fısıldasanız da bizlerden hortumladıkları paraların bir kısmını olsun  ülkemize geri kazandırsanız... Hani gavurlarla maddeten ve manen yaşamakta olduğumuz savaşın manevi liderleri sizler  olduğunuz için; savaş ganimeti babında. Zaten İmam-ı Azam’ın da Dar’ul Harb’de buna cevaz veren fetvası var diye duymuştum. Sizler şüphesiz bu fetvanın hangi kitabın kaçıncı sayfasında yer aldığını ezbere bilmektesinizdir. Sakın yanlış anlaşılmasın: Tabi ki biz günahkarlar haşa sizlere neleri yapmanız gerektiği konusunda telkin verme makamında değiliz... Biz aciz kulların hayır bildiğinde şer, şer bildiklerimizde  ise hayır vardır. Ama zat-ı şahaneleri kainatı ayakta tutan manevi sütunlar olduklarından bilaşüphe Allah'ın nuruyla nazar etmektesiniz. Sizler iradelerini İlahi Hikmet havuzunda eritmiş Allah dostlarısınız...

Lakin malumunuz olduğu üzere 1.6 milyarı aşan islam ümmeti 80 milyonluk Almanya kadar olsun üretim yapamıyor...TÜBİTAK'tan bir cacık olmadı. Allahüalem kuruluşunda sizlerin safındaki  bir mübareğin duası alınmadığı içindir. Bir eşekliktir edilmiş; sizler Allah’ın sıfatlarıyla sıfatlanmış insan-ı kamiller olarak affetme büyüklüğünü gösterip TÜBİTAK’ı sahipsiz bırakmayın.. Üniversiteler ise benim gibi gavurca bilen, felsefe dedikleri safsatalarla beyni kirlenmiş imanı zayıf fertlerden mürekkep nesiller türetti. Evet evet; suçlu kemalizmdir, Fethullah Gülen gibi din simsarlarıdır. Hani diyorum Anadolu halkları bu ağırlıklarından da kurtulmuşken meseleye bir el atıverseniz... Misalen sizlerden birisi kuvantum bilgisayar üretim tekniğini -elbette peygamberle iştişare edip de faydalı bulmanız halinde- baş müridinize veriyorsunuz... Bir diğeriniz  F-16 değil de büyük şeytan Amerikanın 100 yıl ilerisine geçmemiz için F-2000 savaş uçağının mekaniğini, airodinamiğini, yazılımını ve ekipmanını çiziveriyorsunuz. Ötekiniz göklerdeki şimşeklerin doğurduğu devasa enerjiyi oradan alıp depolayan ve dünyaya dağıtımını mümkün kılan mühendislik sorunlarını aşıyor. Muhalfarz bunlar için gerekli olduğu halde element tablosunda varolmayan bir maddeyle yüklü astroidin  Uranüsten kopup Anadoludaki boş bir araziye yavaşça inmesine vesile olma işini de üstleniverseniz biriniz. Freni patlak otobüsü kontrollü bir şekilde idare etmenizden zor olmasa gerektir... Olmadı Uranüs’e gider getiriveririz himmet buyurursanız. Tankların önüne yatan halkımızda buna cesaret edecek fedaiden çok ne var sanki. O halk ki, Necip Fazıl’ın sözünü ettiği dondurucu küfür iklimini hohlaya hohlaya erittikten  sonra ortaya çıkmış çamur deryasında hiçbirinizin teknesini boşa çıkarmamıştır. Bu iş için lazım olacak uzay mekiği sorununu çok büyütülecek bir mesele olarak görmediğinize inandığımızdan ağzımıza bile almıyoruz...

Muhterem şeyhlerimiz!

Sizlerin Allah-ü Zülcelal nezdindeki namütenahi muazzez makamınız nazarı dikkate alındığında sizler için pek de büyük müşkülat arzetmeyecek bu ve benzeri hizmetleriniz sayesinde hem müslümanların kalbinde küllenen iman yeniden tazelenir; hem de bilinmez ki elin gavuru da imana geliverir belki... Yanlış anlaşılmasın: Her sorunu sizler çözeceksiniz de  bizler yan gelip yatacak mıyız?... Mümkün mü bu...12 saat çalışacağımıza 22 saat çalışırız icabında... Ama buna beden dayanmaz... Olsun; imkansız diye birşey yok ki? Bu durumda, olmadı son çare siz mübareklerden birisi de formülünü vereceği %100 doğal ve tüm hammaddesi Anadolu yaylasından devşirilecek hormonsuz falanca otla filanca çöpün karışımından elde edilecek kuvvet macununun formülüne el atıverirse artık önümüzde garbın afakındaki çelik zırhlı duvar elbette duramaz...

Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti gemisinin dümeninde artık imam hatipli birisi var. Üstelik karısının başı da kapalı. Küçücük torununa bile Allah kelamını okumasını öğretiyor. Halkın tam bağımsız medyası haber bültenlerinde sağolsunlar toplumsal eşitsizlikler gibi lüzumsuz soruncuklar yerine bu gibi önemli konularda bize artık bilgi veriyorlar. Şüphesiz ki siz Allah dostlarının devlet idarecilerinden gelecek desteğe ihtiyacınız yoktur. Lakin izin verirseniz  Onlar da sizlere gerekli mürit tipinin yetişeceği harsi, iktisadi ve  ictimai altyapının mimarlığını yapma gayretine hız versinler ve bu sayede  hep birlikte Allah'ın adını Anadolu'dan başlayarak tüm dünyada yüceltmiş olalım...İnayetinize ihtiyacımızın menşei  üstümüzdeki 500 yıllık ölü toprağının silkelenmesidir...

Ötesi çorap söküğü gibi gelir nasıl olsa...

Sonrasına gelince: Siz mübarekler ricamıza konu olan sizlerin nezdinizdeki bu basit dünyevi meselelerin anahtarlarını bize bahşetmenizi müteakip yine şimdiki büyük uhrevi  meşgalelerinize dönüverirsiniz... Nefs terbiyesi başta olmak üzere, teyemmümün usulü, sıhhatinin şartları, ortadan kalkacağı haller, nikahı bozacak talakın gerçek mahiyeti veyahut hapşururken ağza kaçan kar zerresinin orucu bozup bozmayacağı gibi hususlarda kıyamete kadar engin ilminizle bilgilendirilmeye muhtacız sonuçta... Aksi halde maazallah dünyamızı imar ederken ahiretimiz tarumar olurdu...

Sizlere acizane dileklerimizle beraber hürmetlerimizi sunarken mübarek ellerinizden öper; Arakanlı müminler dahil ümmetin bayramının mübarek olmasını Yüce Mevla’dan niyaz ederim!

Gökhan Altunsoy

Okunma : 8498