Foto galeri

Karamandan.com

Karamandan.com

 
 
Tarih : 17 Nisan 2019  -  Saat : 09:21:16   Görüntülenme: 14998

Akçaalan Köyü
Akçaalan köyü Karaman’a 70 km uzaklıkta ve 1155 metre rakımdadır. Kuzeyinde Yukarı ve Aşağıkızılca, güneyinde Kalaba, batısında Balcılar, doğusunda Bayır bulunmaktadır. 1871 yılında 60 hanede 178 nüfusu bulunmaktadır. 

1895 yılında 315, 1922 yılında 47 hanede 227 nüfus, 1925’te 330, 1950’de 301, 1980’de 429 ve 2014 yılında 133 erkek, 151 kadın toplam 284 nüfusa sahiptir. 

Köyün adı, yöresel arazi yapılanmasından ileri gelmektedir. Köyün sırtını dayadığı tepelerin geniş ve düz olması, arazi renginin ak (beyaz) toprak olması, Bağdat düzlüklerinin olması bu köye “Akçaalan” isminin verilmesinde etkili olmuştur. Türklerde renler yön anlamında da kullanılmıştır. Ak renk batı yönünü simgelemektedir. Köyün Karamanoğulları unsurlarında olduğunu söyleyebiliriz.

1844 yılı Temettuat Defterine göre köyde 72 hane bulunmakta ve hayli kalabalık bir nüfusa sahip olduğu anlaşılmaktadır.

Bu tarihte köyde bulunan lakaplar ise şunlardır: İbrahim’in Mehmet Efendi İmam, Molla Mehmet, Çakır Abdurrahman, Çakır Ahmet, Abdullah’ın Durmuş Efendi İmam, Elmacı Ebubekir, Ali’nin Ahmet, Ali Efendioğlu Mustafa, Mehmet Efendi, Ali Kethüda’nın Mehmet ve Hüseyin, Abubekir’in Mehmet ve İbiş, Abdülkerim’in Ali, Mola Ömer’in Osman, Paşa Hasan’ın Mehmet, Hafız İbrahim’in Veysel, Paşa Hacı Mehmet, Sarı Hasan’ın Abdurrahman, Dede İsmail’in Abdünnasuh, Hani Mehmet, Deli Hüseyin, Cebken Mustafa, Kara Hüseyin, Kavuklu Ömer’in Mehmet, Kenan Mustafa’nın Devriş, Civelek Bekir, Göcerli Mehmet, Yahya Hüseyin, Yörük Hüseyin, Gümüş Mehmet, Akça Abdurrahman, Yağız Dede’nin Ali, Kadı Hasan’ın Mehmet, İbiş Ahmet, İbiş Ebubekir, Apilin Abdullah, Kör Musa’nın Ali, Beliuzun, İnce Mevlüt, Kul Mehmet, Koca Mustafa, Nebi’nin Şıh Hüseyin, Kara Hasan, Yörük Halil, Hacı Mustafa, Molla Mehmet, Selam Hüseyin, Kökeş Ömer, Leblebici Mehmet, Beşiroğlu Nebi, Hacı Osman, Kocaoğlu Hüseyin, Alatalı Mustafa, Sarac Mustafa, Keleş Mehmet, Yonca Süleyman, Kundakçı Hüseyin, Memiş, Sarı Ali’nin Abdünasuh, Devriş Mustafa’nın Kara Mehmet, Çoban Mehmet, Topal Ali, Köse Abdurrahman’ın Sarı Mehmet, Seyyidoğlu Mehmet, İbrahim’in Ali.    

Akçaalan köyü oldukça eski bir köyümüzdür. Bilinen tarihi, Hititliler, Romalılar, Bizans,  Karamanoğlulları ve Osmanlı'ya,  kadar pek çok kültüre ev sahipliği yapmıştır. Bu köyümüzde şimdilerde Bağdatkırı denen bölgede Philedelphia diye bir yer vardır. Burasının adı İncil’de geçmektedir. Roma İmparatoru Sezar ölünce yerine geçen Antonius, Taşleli bölgesine saygı duyduğu Germmanucos’un adını, Akçaalan’dan Bozkır’a dek uzanan bu bölgeye de eşi Philadelpos (Philedelphia) adını verir.

Antonius Torosların bakir ormanlarının kerestelerini Akdeniz de ki Tersanelerine taşıttırır. MÖ 31 yılında yerine geçen İmparator Oktavius dağlık Kilikya'yı geri alarak Roma imparatorluğuna bağlar. W.M. Ramsey’in anlatımına göre Philedelphia’daki kral Trajan zamanında imparator adına para bastırılmıştır.

Hz. İsa'nın peygamberliğiyle beraber taşlık Kilikya denen bugünkü Taşeli bölgesi Havarilerin uğrak yeri olmaya başlar. Zira burayı yöneten Roma imparatorluğu 1. derecede tebligata muhatap bir konumdadır.

Bu gün bu bölgede görülen tüm yer üstü ve yer altı eserleri MS 395'te yıkılan ve yerini Bizans’a bırakan Romalılar zamanındaki Hıristiyan müminlerin eserleridir diyebiliriz. Hıristiyanlığın ilk yıllarında İsa'nın on iki Havarisinden Aziz Barnabas Konya'da bulunan Sille ve Kilistra'dan sonra Karaman'a yani Aladağ dediğimiz Akçaalan köyünde bulunan Philedelphia’ ya gelmişler.

Bu konuda İncil’de Resullerin İşleri bölümünün 13. Babından itibaren şöyle yazmaktadır: “Barnabas Seul ile beraber Ruhulkudüs tarafından görevlendirildikten sonra Kilistra'ya vardılar. Buradan Likaonya/Karaman’ın Listra/Yollarbaşı ve Derbe kentlerine ulaştılar. Vardıkları her yerde Yahudilerin eziyetleriyle karşılaşıyorlardı. 

İki Havari Likaonya’dan Kilikya’ya yola çıktılar, Yahudilerden bir gurup peşlerinden hiç ayrılmıyor ve “sakın bu delilere inanmayın” diyorlardı. Philadelphia (Karaman/Akçaalan köyü) ve Gavurini/Tolbunar (Güneyyurt) da bulunan müminlere takviye için günlerce vazettiler. Domitiopolis’e (Yukarıçağlar) geldiklerinde çevrede ki kentçiklerden İmanlılar büyük bir kalabalık oluşturdular. Konya’dan gelen takipçilerin baskısıyla buradan da ayrılarak Pisidya (Seydişehir, göller bölgesi) üzerinden Pamfilya’ya geçtiler.” İşte İncil’e bile konu olan Philedelphia bu köyümüzde bulunmaktadır. Önceleri pek çok aslan heykeline rastlanırken neredeyse tamamına yakını tahrip edilmiş durumdadır. Örenlerin hala seçilebildiği, çeşitli motiflerde taşlar ve çanak çömlek parçalarının olduğu görülür. Bu örenin güney tarafında kümbete benzer oyma veya yapma mezarlar bulunmaktadır.

Köy çevresinde Kandevir ormanları bulunmaktadır. Köyün geçimi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Bahar mevsimi ile birlikte yaylacılık faaliyetleri hala devam etmektedir. Bu yörede gördüğümüz çadır tipi yarım silindir biçiminde, kara kıl çadırla örtülü ve uzundur. Üzüm bağları ve pekmezi ile söz sahibidir. Köyden önceleri de okumuş insan çıkmıştır. Bunlar arasında müderris ve müftüler de vardır.

Fotoğraf: Mehmet Çetin
Araştırma: Osman Ülkümen


-Koçer, C.3, s. 520-538,  Gülcan, s.60-61, https://tr.wikipedia.org/wiki/Sudura%C4%9F%C4%B1,_Karaman

Akçaalan Köyü
Akçaalan Köyü Akçaalan köyü Karaman’a 70 km uzaklıkta ve 1155 metre rakımdadır.