Karamandan.com

Karamandan.com

25 Mayıs 2020 Pazartesi
Karaman Belediye Başkanlığı'ndan Duyuru
Belediye Meclisi, aşağıda belirtilen gündem üzerinde gerekli müzakereyi yapıp karar almak üzere,5393 sayılı yasanın 20-21.
Kategori : Duyurular
27 Eylül 2018 13:42
 
Karaman Belediye Başkanlığı'ndan Duyuru

Belediye Meclisi, aşağıda belirtilen gündem üzerinde gerekli müzakereyi yapıp karar almak üzere,5393 sayılı yasanın 20-21.maddeleri gereğince 01.10.2018 Pazartesi  günü saat:16.00`de Belediye Sarayı Meclis Salonunda olağan olarak toplantı yapacaktır.

GÜNDEM:

1-5393 Sayılı Yasanın 41. maddesi gereği hazırlanan Karaman Belediyesi   2019 yılı   Performans Programının görüşülüp karara bağlanması.

2- Karaman İli, Merkez İlçe, Hamidiye Mahallesi 4613 ada 33,34,35 ve 36 nolu parsellerin imar planı tadilatına ait projelerin 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde incelenmesi konusu.

3- Karaman Merkez, Siyaser Mahallesi, Yunus Emre Kültür Vakfı’na ait  1026 ada 32 nolu parselin plan dışı alandan ‘Özel Eğitim Tesis Alanı’na çevrilerek hazırlanan ilave imar planının onaylanması talebi konusu.

4- TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından Belediyemize karşı açılan Nazım ve Uygulama İmar Planlarının iptali davasında  1.  Etap içerisinde kalan TEİAŞ ait 16 numaralı direğin bulunduğu alanda yapılan imar planı değişikliğinin onaylanması konusu.

5- TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından Belediyemize karşı açılan    Nazım ve Uygulama İmar Planlarının iptali davasında 6. Etap içerisinde içerisinde kalan TEİAŞ ait 3 numaralı direğin bulunduğu alanda yapılan imar planı değişikliğinin onaylanması konusu. 

6- Karaman İli, Merkez İlçe, Hisar Mahallesi, 5116 ada 3 numaralı parsele ilişkin olarak yapılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği işlemine ilişkin Karaman Belediyesi 03/08/2018 Tarih ve 246 Sayılı Meclis Kararının iptal istemiyle açılan davanın mahkeme kararına göre söz konusu alanda yapılan imar planı değişikliğinin onaylanması konusu.

7- Karaman İline doğal gaz arzı sağlayan şebeke ağında bölgesel olarak imalatları yapılan basınç düşürme istasyonları ve vana gruplarının bulunduğu, bu istasyonlar ve vana grupları şebekenin bir parçası olduğu ve şebeke güvenliği açısından bu istasyonların imar planına işlenmesinin önem arz ettiğinden bahsilerek  Zembilli Ali Efendi Mahallesi, Şehit Şahin Mavi Caddesi 3553 nolu ada içerisinde yer alan Bölge Regülatörünün imar planına işlenmesi amacı ile hazırlanan imar planı değişikliğinkinin onaylanması konusu.

8- Karaman İli, Merkez İlçe, Pirireis Mahallesi, 5050 ada 6 ve 7 numaralı parsellerin Revizyon ve İlave İmar Planında Pazar Alanı ve Borsa Alanı’nda kaldığı, söz konusu parsellerin üzerinde inşaat işlemlerine başlanılacağı ve mülkiyetinin yeni alındığından bahsedilerek; T2 Ticaret Alanı’nda kalan 7 numaralı parselin 6 numaralı parselle aymı vasıfta Buğday Pazarı alanı olarak düzenlenmesi ve her iki parseldede yoğunluğunun Emsal:0.60 Yençok:9.50 olarak düzenlenerek hazırlanan imar planı değişikliğinin onaylanması konusu.

Okunma : 4937
Gündem haberleri
Karaman sessizliğe büründü
23 Mayıs 2020 Okunma: 8501 Gündem
Karaman'da hastaneden kaçan korona şüphelisi aranıyor
24 Mayıs 2020 Okunma: 7040 Asayiş
Karaman'da apart kumarhaneyi polis bastı
21 Mayıs 2020 Okunma: 6819 Asayiş
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın