Karamandan.com

Karamandan.com

20 Ekim 2019 Pazar
Beş asil üç yedek üye seçilecektir
Karaman Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı.
Kategori : Duyurular
02 Eylül 2016 16:32
 
Beş asil üç yedek üye seçilecektir

Karaman Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı.

T.C.
KARAMAN
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU
      
İLAN

Olağanüstü hal kapsamında bazı tedbirlerin alınmasına yönelik çıkarılan 01/09/2016 tarih ve 29818 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 673  sayılı K.H.K’nin 3. Maddesine göre Karaman Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu başkan ve üyelerinin üyelikleri sona erdiğinden, Karaman Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu’na Karaman Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonunca beş asıl üç yedek üye seçilecektir.

İZLEME KURULU ÜYELERİNDE ARANACAK NİTELİKLER

Madde 3 - İzleme kurullarına başkan ve üye seçilebilmek için 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda öngörülen genel şartlara ek olarak aşağıdaki nitelikler aranır:
1. Otuz beş yaşını doldurmuş olmak.

2. Tıp, eczacılık, hukuk, kamu yönetimi, sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmetler, eğitim bilimleri ve benzeri alanlarda en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak ve mesleği ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarında ya da özel sektörde en az on yıl çalışmış bulunmak.

3. Kişisel nitelikleri ile çevresinde dürüst, güvenilir ve ahlaklı olarak tanınmış olmak.
4. Herhangi bir siyasi partinin merkez, il veya ilçe teşkilatlarında görevli bulunmamak.
 
İZLEME KURULLARINA SEÇİLEMEYECEK OLANLAR

Madde 4 - Aşağıda yazılı kişiler, izleme kurulu başkan ve üyeliğine seçilemez:

1. Ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile ilgili ihale, alım, satım ve benzeri hukuki ilişkilere taraf olanlar.

2. Görev yapacakları ceza infaz kurumları veya tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklulardan birisinin işlediği suçtan kendileri veya ikinci derece dahil hısımları zarar görenler.

3. Görev yapacakları ceza infaz kurumları ve tutukevlerindeki hükümlü ve tutuklulardan biri ile aralarında evlilik, vesayet veya ikinci derece dahil hısımlık ilişkisi bulunanlar.
Yukarıdaki şartlara haiz bulunan isteklilerin;

Nüfus kaydı,
Adli Sicil Arşiv kaydı,
Diploma örneği
Mesleği ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarında ya da özel sektörde en az on yıl çalıştığını gösterir belge ile;

09/09/2016 günü mesai bitimine kadar Komisyonumuza başvurmaları gerektiği ilan olunur. 02/09/2016

Okunma : 2618
Gündem haberleri
Binlerce kişiye Karaman'ın nerede olduğunu öğretti
16 Ekim 2019 Okunma: 10178 Yaşam
Traktörün altında can verdi
16 Ekim 2019 Okunma: 9722 Asayiş
SON DAKİKA: AK Parti Merkez İlçe Başkanı Atandı
16 Ekim 2019 Okunma: 9525 Siyaset
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın