Duvardaki Belge | Karamandan.com - Karaman Haber

Duvardaki Belge | Karamandan.com - Karaman Haber

08 Ağustos 2020 Cumartesi
Duvardaki Belge

Yukarı Çağlar Köyü, Karaman ili, Ermenek ilçesine bağlı tarihi yapılarıyla ünlü bir köy olup, Taşeli’ne yerleşen Türklerin ilk yerleşkesidir. Bu tezimi doğrulayan kanıt ise yakında basımı yapılacak olan “İlk Kale” adlı kitabımda çok geniş olarak yer almıştır.

Türklerin Anadolu’daki yerleşiminde ilk yerleşkelerden biri olduğunu kanıtlayan Yukarı Çağlar Camii kitabesi 2018 yılında okunabilmiş olup yine köyün kuruluş tarihini belgelemiştir. Caminin ilk yapılış tarihi yine geniş anlatımlarla “İlk Kale” adlı kitapta yer almıştır.

Yukarı Çağlar Köyünde kuruluşundan 1950’li yılların sonlarından özellikle Topal İngiliz diye bahis edilen profesörün gelip gidişinden sonra tarihi kanıtların talan edilişinin başladığı yıllar olarak bilinir. Örneğin tarihi Sbide Kentinde o günlerde var olan tüm aslan lahit kapakları birer birer parçalanmış içlerinden altın sikkeler arandığı anlatılır. Kentin yer üstü ve yer altından kazılarak açığa çıkarılar yapılar sökülerek taşları alındığı bilinir. Şehrin kurşun su boruları çıkarılarak parçalanarak satıldığı, kanalizasyon kanallarının yapı taşları, sarayın, hamam ve fırınların yapı taşları tek tek sökülür, köye taşınır. Günümüzde ise çok az yapıya ait izler kalmıştır. Ancak yeniden yapılması istenen bir kazı çalışması ile çok yapıların açığa çıkarılabileceği söylenir.

Tarihi belge niteliğinde olan bir resim ise köy meydanı “Dibekönü”nde Kikiler olarak bilinen ailenin dükkân duvarının yüzeyinde varlığını sürdürmektedir. Bu taş belge üzerindeki resimler sırası ile; 

1. Resim (Akzambak): Hıristiyanlıkta, saflığı ve masumiyeti temsil eder. Yine Meryem Ana'nın sembolüdür. Aynı zamanda sevgi, saygıyı temsil ettiği belirtilir.

2.Resim (Bir Balık): Hıristiyanlıkta vaftizin, ölümsüzlüğün, yeniden doğumun sembolüdür. Aynı zamanda Hz. İsa’nın yemeği olarak kabul edilir.

3. Resim (İki Balık): Hıristiyanlığın yasak olduğu dönemlerde bu sembolü ilk Hıristiyanlar, birbirini tanımak için kullandılar. Balıklar azizlerin yaygın olarak bilinen amblemleridir. Yörenin bolluk ve bereketli olduğunu simgeler. 

4. Resim (Ahtapot): Hıristiyanlıkta birlik ve beraberliği temsil etmektedir.

5. Resim (Aslan): Bizans’ın güç ve kuvvetini temsil ettiği anlatılır. Anlatımda bulunduğum resimler tarihi belge niteliğinde olup, köyde bir duvarda sergilenmeye devam edilmektedir. 

25 Ağustos 2019 günü köye uğrayan tarih araştırmacısı Şerafettin Güç Bey telefon açınca köy meydanına indim. Şerafettin Bey bir kaza neticesinde kolu ve eli alçı içinde beni beklerken buldum. Hoş beşten sonra oturduğumuz mekanın hemen sağında yerden iki, iki buçuk metre yükseklikte bulunan tarihi resimli belgeyi bir sürpriz olarak gösterdim. Şerafettin Bey tarafından hemen görseller çekildi. Taştaki sembollerin anlamlarını açıkladım, hemen not etti. Bu belge Sbide Kentinde yaşanan susuzluk yüzünden göç etmek zorunda kalmış o zamanın halkı tarafından bugünkü İzvit – Yukarı Çağlar köyü üzerinde kurulmuş yerleşkede o günün çok önemli bir yapısı üzerinde kullanıldığı kesindir. Ancak bugün yerel bir yapı olan konut duvarında yer almaktadır.

Duvardaki Belge; Sbide Antik Kentinin ve Yukarı Çağlar Köyünün tarihi değerini duyurmaya işaret olur düşüncesindeyim.

Durmuş Ali Özbek

Okunma : 1061
Foto galeri