Sayın Veli; Kaygılanma | Karamandan.com - Karaman Haber

Sayın Veli; Kaygılanma | Karamandan.com - Karaman Haber

25 Mayıs 2020 Pazartesi
Sayın Veli; Kaygılanma

Velilerin şimdiden üzerinde düşünmesi gereken bir konu: Doğru ortaokul seçimi nasıl olmalı?.

SAYIN VELİ; KAYGILANMA 

Ebeveyn olarak siz de hiç kuşkusuz çocuğunuzun geleceği için elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz. 

Muhtemelen birçok aile gibi sizi de bu yolda en çok zorlayan şey, çocuğunuzun eğitimi için doğru okulu seçmek. 

Çocuğunuz ilkokulu bitirip anne-baba gibi gördüğü sınıf öğretmeninden ayrılıp çoklu öğretmenler ile tanışmaya geçerken sizleri neler bekliyor?

Ortaokul yıllarında alınan doğru eğitim çocuğunuzun başarısında, mutluluğunda ve hedeflerinde büyük rol oynuyor. Bu açıdan çocuğunuz için hem akademik hem de sosyal alanlarda başarılı ve aktif olabileceği bir okul seçmeniz oldukça önemli.

Devlet okullarında fiziki koşulların, sosyal ve kültürel çevrenin ve buna bağlı olarak eğitim kalitesinin tartışmalı oluşu, özel okulların yüksek maliyetleri aileleri derin bir çıkmaza sürüklüyor.

Bu konuda okul idarelerine sorulacak doğru sorular ise belli.

KALABALIKLARDA KAYBOLMASINLAR

Herhangi bir devlet okulunda sınıf mevcudu 40 kişiyi bulurken özel okullarda 25 kişi ile sınırlandırılmıştır. Yapılan araştırılmalara göre bir öğrencinin anlatılan dersi etkin olarak anlayabilmesi ve derse katılabilmesi için sınıf mevcudunun maksimum 15-16 olması gerektiğini göstermektedir. Görüşülen okullarda bu konu üzerinde durulması gerekmektedir. 

OKUL VE EV ARASINDAKİ UZAKLIK 

Mesafe arttıkça okula gitmek öğrenciler için çile halini almaya başladığı gibi kışın hava koşulları da aklımızı çocuğumuzdan alamamıza sebep oluyor. Araştırmalara göre ortaokul çağındaki bir çocuğun 30 dkdan fazla yolda kalması çok doğru değil. 

GÜVENLİK 

Önemli kriterlerden biri de, çevre. Okul dışarıya karşı korunaklı mı, okulun güvenlik görevlisi ve kat görevlisi var mı dikkat edilmeli. 

EĞİTİM PROGRAMLARI 

Ders işleme teknikleri nasıl? Drama, oyun, yaparak yaşayarak öğrenme, gözlem ve deney gibi yöntemler kullanılıyor mu? Bilgi ezberletiliyor mu? Yoksa öğrenmenin kalıcılığı mı sağlanıyor? Kalıcı öğrenmenin temeli ise yaparak yaşayarak öğrenme. Bu durumda çok ödev veren öğretmen ve okul değil, oyunla, deneyle ve sunumla konuyu işleyen öğretmen/okul arayacağız. Özellikle de ortaokulda. 

AKADEMİK BAŞARI ÖNEMLİ AMA..

Okulun merkezi sınavlardaki veya genel olarak akademik başarısı önemli  tabii. Ama buradaki en hassas kriter akademik başarısı okula mı ait yoksa başarılı çocuklara burs verilip okula mı dahil ediliyor? Başarılı öğrenci her yerde başarılıdır. Önemli olan başarıya açık çocukları keşfedip, hem akademik hem de diğer yönden geliştirmektir. Seviyesi henüz yeterli olmayan çocuk, akademik başarısı yüksek diye bir okula verilirse o sıralarda kaybolacak ve muhtemelen iyi sonuç alınmayacaktır.

TEKNOLOJİK İMKANLAR İŞE YARAMIYOR

Tablet teknolojisi ve teknolojik laboratuarların kullanılması biz yetişkinlerin gözüne çok hoş gelebilir. Bizleri çok etkileyebilir.  Oysa teknolojik eğitim araçlarının okul motivasyonuna ve akademik başarıya olan etkisi incelenecek diğer kriterler arasında sadece %1’lik bir paya sahip dersem inanmayabilirsiniz. Ama öyle. Araştırmalara göre teknolojik imkanların öğrenmenin kalıcılığı konusunda %1’lik okul motivasyonu konusunda en fazla ama %10’luk bir etkiye sahip olduklarını görüyoruz. Bu demek oluyor ki; okul seçerken size gösterilen ultra modern cihazlar eğitimin çok kaliteli olacağı anlamını taşımıyor. Önemli olan tahtaların ya da cihazların değil, dersi anlatanların etkisi. 

YABANCI DİL EĞİTİMİ 

Yabancı dil öğretmekte güçlük çeken ve bir türlü yabancı dil öğrenememiş bir toplumuz. Bu konuda çeşitli adımlar atılıyor. Burada yine gözden geçirilmesi gereken şey çocuğun yabancı dili yaparak-yaşayarak mı öğreneceği? Öğretmenin o dille ilgili genel birikimi. Tahtaya yazılmış bir takım gramer kalıplarıyla dil öğrenilemez.
Özel okullar dil eğitimi konusunda farklı görüşe ve tekniğe sahip oluyorlar. Devlet okullarında ise durum ortada. Ayrıca okulların  2.  dil imkanı sunması artık dünya çapında bir gereklilik oldu. Görüşmeler esnasında bu soru da es geçilmemeli. 

FİZİKİ ORTAM

Okulun olimpik-yarı olimpik havuzunun, spor salonun olması veya olmaması bir tercih sebebi olabilir. Ancak kullanımı ne derece etkin sağlandığı ve kullanım şartları, hijyenik koşullar, bulunduğunuz iklimin elverişi de araştırılıp, atlanmamalı. Çocuğunuzun ders aralarında vakit geçirebileceği okul bahçesinin durumu çok önemli. Yönetmeliğe göre 100 öğrenciye kadar en az 250 m2, 101’den 500 öğrenciye kadar öğrenci başına 2 m², 501’den 1000 öğrenciye kadar öğrenci başına 1,5 m² düşmesi gerekiyor. Bahçesi küçük ve verimli kullanılamıyorsa çocuk için çok önemli bir konu es geçilmiş olabilir. 

HİJYEN ŞART

En değerli varlıklarımızı emanet ettiğimiz okulların tuvalet hijyeni, iç hava kalitesi, güneş görmesi ve ses yalıtımı da okul seçiminde çok önemli.

ÖDEV

Ebeveynlerde hakim bir anlayış vardır; çok ödev veren öğretmenin akademik olarak başarılı olduğu düşünülür. Buna bir eğitimci olarak katılmıyorum. Okulda anlatılanı anlamayan bir öğrenci eve gittiği zaman onlarca sayfa ödevde yapmaya çalışsa başarılı olamayacak, dersten soğuyacaktır. Bu dengeyi sağlamanın en güzel yolu öğrencinin ödevlerini okulda öğretmen kontrolünde tamamlayıp, anlamadığı yerlerde geri dönüt alması olacaktır. 

BÜTÇE

Çocuğuna gerçekten iyi bir eğitim aldırmak isteyen  aileler yıllık belirli bir bütçe ayarlamak zorunda. Eğitimde fırsat eşitsizliğinin geldiği boyut bir anne adayı ve eğitimci olarak beni çok incitiyor ancak; iyi yetişmiş bir nesil için çağa ayak uydurmak zorundayız. 

Devlet okulundaki eğitim mi kaliteli, yoksa özel okullardaki ki eğitim mi? Bu çok tartışılan bir konu ama bana kalırsa çocuk , iyi bir ilkokul öğretmeniyle çok şey başarabilir ancak; çoklu öğretmene geçiş aşaması olan ortaokulda bu durum hiç de böyle olmuyor. Kendi çocuğum için de aynı fikre sahibim. Hangi ilkokula giderse gitsin öğretmeniyle sevgi dolu iletişim kurması eğitimin en önemli temeli. iyi öğretmen çok şey demektir ; ancak ortaokul döneminde tüm okullar ile görüşerek a kişisi çocuğunu şu okula göndermiş ben de oraya göndermeliyim, benim neyim eksikten ziyade akla ve mantığa en uygun şekilde karar vermenin doğrusu olacağına inanıyorum. 

Herkesin yavrusunun yolunun açık olması dileklerimle... 

Bu konuda ya da eğitim ile ilgili her hangi bir konuda iletişime geçmek için bana ulaşabilirsiniz.

E-mail: cgtekin@tekinkoleji.com

Düzenleme : 09 Temmuz 2019 15:26 Okunma : 3233