Kırım'da Soykırım! Ayrancı - Kırmahalle | Karamandan.com - Karaman Haber

Kırım'da Soykırım! Ayrancı - Kırmahalle | Karamandan.com - Karaman Haber

09 Nisan 2020 Perşembe
Kırım'da Soykırım! Ayrancı - Kırmahalle

Men bu yerde yaşalmadım, yaşlığıma toyalmadım.

Vatanıma hasret kaldım, ey güzel Kırım!

Çiğdem Göktaş tekin, Kırım Bahçesaray’a (Bağçasaray) bağlı bir Tatar köyünden gelmiş atalarım Karaman’a...

Kırım kökenli olarak, Kırım Tatarlarının Sovyetler Birliği tarafından sürüldüğü ve nüfusunun yarıya yakınının yokedildiği sürgünde hayatını kaybeden hemşehrilerimi, akrabalarımı rahmetle anıyor ve dünyanın hiçbir yerinde bu faciaların yaşanmaması için insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum. 

1944 yılında 17 Mayıs’ı 18 Mayıs’a bağlayan gece Kırım’da yaşayan Kırım Tatarlarının kapıları tek tek çalınmaya başladı. Stalin Rusyasının askerleri, Kırımdaki hepsine on dakika içinde hazırlanarak meydanlara toplanmalarını emrediyordu.

Kundaktaki bebekler, minicik çocuklar, kadınlar, yaşlılar, hastalar, savaşamayacak durumda olan erkeklerden oluşan 423 bin Kırım Tatarı o gece Kırım’daki istasyonlardan hayvan vagonlarına üst üste istif edilerek vatanlarından sürüldü. “Sovyetler Birliği’ne ihanet” ile suçlanıyorlardı. Oysa ki aynı gece 50 bin Kırım Tatar erkeği, Hitler Almanyasına karşı cephede Sovyetler Birliği adına savaşıyordu.

Kırım Tatarlarının bu çileli yolculuğu 20 günden fazla sürdü. Yüzlerce insanın istif edildiği hayvan vagonlarında insanlar öldükçe oturabilecek bir yer açılıyordu. Onlara yiyecek verilmedi, su verilmedi. Trenler, birkaç günde bir durduğunda ölenlerin cesetleri yol kenarına atıldı. 

Kırım Tatarları açlık, susuzluk ve hastalıktan bu korkunç sürgün yolculuğunda hayatlarını kaybetti. Yaşlılar, kadınlar, bebekler, çocuklar… Kadınlar ve genç kızlar, utançlarından vagonlarda abdest ihtiyaçlarını gideremedikleri için kan zehirlenmesinden hayatlarını kaybetti…

Toplamda 193 865 Kırım Tatarı sürgün edildi. 151 136 kişi Özbekistan’a, 8 597 si Mari’ye, 4 286 sı Kazakistan’a, geriye kalan 29 846 sı ise Rusya’nın çeşitli oblastlarına (eyaletlerine) hayvan vagonlarında sürgün edildi. 

Pek çok Kırım Tatarı, Sovyetler GULAG sistemi tarafından yapılan büyük ölçekli projeler için işçi olarak çalıştırıldı. Sürgün boyunca toplam nüfusun yaklaşık %45’i ölmüştür.

İkinci Dünya Savaşı’nda 1941 yılında Alman ordusu Kırım’a geldikten sonra Kırım Tatarlarından bir kısmı zorla Ostarbeiter (Doğu işçisi) sıfatıyla Almanya’ya götürüldü. Bunların yanısıra, Kızıl Ordu’da görev yapmaktayken Almanlara esir düşmelerini müteakip Alman ordusuna katılanlar da vardı. Savaş sonrasında Sovyet güçlerine teslim edilmekten mucizevî şekilde kurtulan Kırım Tatarlarından bir kaç bini 1940’ların sonlarında Orta Avrupa’daki mülteci kamplarından Türkiye’ye geldi.

1944 yılında Kırım Tatarları topyekûn Kırım’dan Orta Asya ve Urallar’a sürüldüler. Artık tek bir Kırım Tatarı’nın kalmadığı Kırım’dan Türkiye’ye göç olabilmesi de kesinlikle mümkün değildi. Bununla birlikte, Türkiye’ye Kırım Tatar göçleri 1944 sonrasında bile devam etmiştir. Bu, 20. yüzyılın ikinci yarısı boyunca Romanya ve Bulgaristan’daki Kırım Tatarlarının bazen toplu, bazen de münferit olarak Türkiye’ye göçmen olarak gelmeleri şeklinde gerçekleşmiştir.

Son iki asır içinde Türkiye’ye yönelik en büyük nüfus hareketleri arasında yer alan Kırım Tatar göçleriyle gelen Tatarlar, bu süreç içinde yaşadıkları bütün sıkıntılara rağmen Türkiye’ye uyumları oldukça hızlı olmuştur. 

Türkiye’deki yerli halkla Kırım Tatarları arasında şimdiye kadar hiç bir sürtüşme, tartışma , kötü olaylar da bilinmemektedir. 

Bunda Kırım Tatarlarının dünyadaki bütün Türk halkları içinde dil, kültür ve tarih bakımından Türkiye Türklerine en yakın toplumlar arasında olması, gelişmiş olması en büyük etkendir. 

 Kırım Tatarları Türkiye’nin her yerinde her kademesinde yer ve görev almış ve almaya devam etmektedirler. 

Kırım Tatarları Kırım’la olan psikolojik ve kültürel bağlarını kaybetmemiştir. Hatta Kırım Tatarlarının  toplu olarak yaşadıkları yerleşim yerlerinde Kırım Tatar dil ve kültürünün ana unsurları günümüze kadar muhafaza edilebilmiştir.

Karaman’ın Ayrancı ilçesi de Kırmahallesi de (Kırım mahallesi) Kırım Tatarları için  çok büyük yer ve öneme sahiptir.  

Bir sonraki yazımda buraya nasıl gelip yerleştiğimizi, Ayrancı’dan Türkiye’ye nasıl dağıldığımızı anlatcağım. 

Sağlıkla kalın...

Düzenleme : 07 Ocak 2020 09:52 Okunma : 1932
Foto galeri