Karamandan.com

Karamandan.com

20 Ocak 2021 Çarşamba
Pandemi sürecinde borçların yeniden yapılandırılması
BANKALARA VE FİNANSAL KURUMLARA OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI NE DEMEKTİR?SÜREÇ NASIL İŞLEMEKTEDİR?.
Kategori : Köşe Yazıları
20 Haziran 2020 14:08
 
Pandemi sürecinde borçların yeniden yapılandırılması

BANKALARA VE FİNANSAL KURUMLARA OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI NE DEMEKTİR?SÜREÇ NASIL İŞLEMEKTEDİR?...

Ekonomik düzen zaman zaman krizlerle boğuşmaktadır.Bu lokal yahut global kriz anlarında,bugün yaşanan pandemi sürecinde olduğu gibi,pekçok işletme ödeme güçlüğü içine düşmektedir.Bu durum başta işletmelerin ülke ekonomisinde oluşturduğu katma değer ve istihdam olmak üzere,ekonomik ve sosyal alanda pekçok zararlar doğurmaktadır. İşte,ekonomiye katma değer oluşturduğuna inanılan ve geçici olarak finansal ödemeleri aksayan borçluların,Alacaklı kuruluşlar tarafından uygun görülecek makul süre ve makul koşullar ile,faliyetlerine devam etmeleri ve öngörülen sürede borçlarını ödeyebilme imkanı sağlayan yeni modele”Finansal Yeniden Yapılandırma”sözleşmesi denmektedir.

Ülkemizde Finansal Yeniden Yapılandırma kurumunun altyapısı öncelikle 5411 Sayılı Bankacılık Kanununun geçici 32.maddesiyle oluşturulmuştur.Ayrıca yasal düzenlemeye uygun olarak,15 Ağustos 2018 tarih ve 30510 sayılı “Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik ” çıkarılmıştır .Ayrıca başta finansal yeniden yapılandırma çevreçe anlaşması gibi bir dizi yasal düzenleme gerçekleştirilmiştir.

FİNANSAL YENİDEN YAPILANDIRMA SÜRECİ NASIL İŞLEMEKTEDİR?

Banka ve finans kurumlarına borçlu olan şirket yahut şahıs,en çok borçlu olduğu banka yahut finans kurumlarından ilk üç sıradaki bir kuruma,dilekçe ve ekinde taahhüt mektubu ile müracaat etmektedir.Taahhüt mektubunda , borçlu şirketin ortakları,kefilleri eş ve çocuklarının önceki üç yıla ait varlık dökümü, risk ve teminat bilgileri verilmekte ve verilen bilgilerin doğruluğu taahhüt edilmektedir.

Alacaklı bankalardan birisi Lider banka olarak diğer alacaklılar ile bir konsorsiyum oluşturmaktadır.Bu konsersiyum 30 gün içinde “Borçlunun durumunun korunması sürecini” yürütmektedir.Bu müzakere sürecinde hak düşürücü ve zamanaşımından kaynaklanan zorlamalar olmadıkça icra takipleri olduğu yerde durmakta,borçlu ve ortaklarının hukuki statüleri,malvarlıkları,ilişkileri ve teminatları korunmaktadır.

Alacaklılar konsorsiyumu 90 gün içinde,borçlunun durumunu inceleyerek Yeniden Yapılandırma konusunda karar verir.Bu süre alacak toplamı %75 veya alacaklı miktarı %30 a ulaşanların rızası ile iki ay süreyle uzatılabilir.Ancak toplam süre 150 günü geçemez.

Finansal Yeniden Yapılandırmaya karar verilirken borçlunun iyi niyetine ve mali yapısının yeniden ekonomiyekazandırılmasında     fayda olup olmadığına bakılır.Bu konuda özellikle tarafsız Bağımsız Denetim Kurumlarının raporları önem kazanır.Borçlu muvafakat ederse bu konuda alacaklılar konsorsiyumunun kararı yeterli kabul edilir.

Sürecin sonunda,borçlunun ödeme kabiliyeti kazanıp kazanmayacağına Alacaklı kuruluşların alacak tutarı 2/3 ünün veya enaz iki alacaklının olumlu görüşü doğrultusunda Borçlu İle Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi yapılır.Dileyen üçüncü şahıs alacaklılar bu sözleşmeyi imzalayarak sürece dahil olabilir.

FİNANSAL YENİDEN YAPILANDIRMA SÖZLEŞMESİNİN AVANTAJLARI NELERDİR?

1) Bu sözleşmenin imzalanmasını müteakip borçlu sözleşme uyarınca edimini yerine getirdiği müddetçe,borçlu hakkında yeni icra takibi yapılamaz.Zamanaşımı ve hak düşürücü süreler ile hak kaybına yol açacak durumlar hariç,devam eden takipler durur.Diğer yasal yollara müracaat edilemez.Yani sözleşme ile birlikte borçlu nefes alır.

2) Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi taraflara ciddi vergi avantajları sağlamaktadır. Pekçok işlem vergiden muaf yahut daha düşük vergi oranlarıyla kurulmaktadır.

3) Alacaklı kurumlar borçlunun ödeme kabiliyetini artıracak pekçok enstrümanı devreye koyabilecektir.Örneğin;
-Borcun vadesinin uzatılması,
-Faizlerin ve cezaların düşürülmesi yahut silinmesi,
-Ana paradan indirim yapılması,
-Yeniden kredi kullandırılması,
-Bazı hak ve alacakların temliki gibi
Mali yapıyı güçlendirecek önlemler alınabilecek ve sözleşmeye konu olacaktır.

4) İflas ve konkardato gibi hallerde insiyatif tamamen mahkemelerde olduğu halde, Alacağın Yeniden yapılandırılmasında alacaklılar ile borçlu bir sözleşme ilişkisi süreci içinde süreci kendileri yürütmektedir.

5) Gerek alacaklı kurumlar arasında tahkim süreci,gerekse alacaklılar ile borçlu arasında doğabilecek uyuşmazlıklarda Arabuluculuk ve Tahkim süreciyle ,uyuşmazlığın Kisa sürede etkin ,gizli ve barışçıl bir yol ile çözümlenmesi mümkündür.

SONUÇ: Özellikle pandemi sürecinin uluslararası ekonomik düzende ve ülkemiz ekonomisi üzerinde bıraktığı ağır hasarı dikkate aldığımızda,ödemeleri zora giren işletmelerin ,-şartları var ise- ülke ekonomisine 
kazandırılması İçin “Finansal Yeniden Yapılandırma” kurumu çok  önemli düzenlemeler  içermekte olup,İflas Yahut Konkardato yerine tavsiye edebileceğimiz en yararlı kurumdur.

Saygılarımla
Av.Arb.Mevlüt Akgün
Makgün Hukuk Bürosu.
Anka Arabuluculuk ve Tahkim Mrk.

Okunma : 1950
Yavuzlar iplik
sağlam pen
guney sigorta
karaman


Gündem haberleri
Türkiye’nin en yükseği olacak! Antalya - Konya Karaman’ı Bağlayacak
16 Ocak 2021 Okunma: 12187 Gündem
Karaman’da dev operasyon: 34 gözaltı
16 Ocak 2021 Okunma: 12157 Asayiş
Bakan'dan Karaman paylaşımı "Kar yağdığına pişman oldu"
17 Ocak 2021 Okunma: 9709 Gündem
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın