Eşin rızası olmadan kefalet geçerli mi? | Karamandan.com - Karaman Haber

Eşin rızası olmadan kefalet geçerli mi? | Karamandan.com - Karaman Haber

14 Ağustos 2020 Cuma
Eşin rızası olmadan kefalet geçerli mi?

Kefil bir alacak ve borç ilişkisinde,alacaklıya karşı borçlunun borcunu yerine getirmemesi halinde sorumlu olan kişidir.Gündelik deyişle,borçlu borcunu ödemez ise ben ödeyeceğim diye sorumluluk kabul eden kişidir.Kefalet beyanı ile alacaklı ile kefil arasında Borçlar Hukuku sözleşmesi kurulmuş olur.

6098 Sayılı Yeni Borçlar Kanunu uyarınca kefil bir başkasının borcunu ödememesinin sorumluluğunu üstlendiği için,sorumluluğunun sınırını başlangıçta yani sözleşme kurulurken bilmelidir.Yasa uyarınca kefalet sözleşmesi tarihi ve sorumluluk sınırı açıkça gösterilmiş yazılı bir sözleşme olmalıdır.

Borçlar Yasasının getirdiği en önemli yeniliklerden birisi, EVLİLERİN KEFİL OLMASI DURUMUNDA DİĞER EŞİN AÇIK VE YAZILI RIZASININ ARANMASIDIR. Diğer bir deyişle evlilik birliğinin devamı boyunca bir eşin kefil olması diğer eşin açık rızasına bağlanmıştır.

Çok tartışılan bu düzenlemenin gerekçesi nedir?

Yeni Medeni Kanunumuzda yasal mal rejimi olarak “Edinilmiş Mallara Katılma” kabul edilmiştir.Evlilik birliği devam ederken edinilmiş mallarda her iki eşinde haklarının varlığı kabul edilmektedir.İşte bir eşin diğer eşin rızası olmadan borç altına girmesi durumunda ,rızası olmayan eşin edinilmiş mallara ilişkin hakları zarar göreceğinden “açık rıza “şartı aranmıştır.Açık rıza yok ise kefaletin sonradan öğrenililmiş olması durumu değiştirmeyecektir,

Kefalet akdi gibi eşin rızası alınırken ,Rıza beyanı açık ve yazılı olmalı ,ayrıca sorumlu olunacak azami miktar gösterilmelidir.

Eşlerin boşanma olmaksızın mahkeme kararıyla ayrı yaşamaları yahut boşanma davası açılmakla ayrı yaşama hakkına kavuşmaları durumunda kefil olmak için açık rıza şartı aranmayacaktır.

Evlilik birliği süresince eşlerin haklarını korumaya yönelik bu hükümler ticari hayatı olumsuz etkilemiştir.Bu durum gören kanunkoyucu 11.04.2002 tarihli değişiklik ile kefalette diğer eşin rızasına yönelik istisnalar getirmiştir.

Buna göre;

1)Ticaret Siciline kayıtlı ticari işletme sahibi İşletmesi ile ilgili,
2)Ticaret şirketi Ortağı ve yöneticisinin şirketle ilgili,
3)Meslek siciline kayıtlı esnaf ve sanatkarın mesleki faliyeti ile ilgili,
4)5570 Sayılı Kamu Bankaları tarafından yürütülen faiz destekli kredi kullandırılmasana dair kanun kapsamında kullandırılacak kredi ile ilgili,
5)Tarım Kredi,Tarım satış ve esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca Kooparatif ortaklarına kullandırılacak kredilerde ,
Diğer eşin rızası aranmayacaktır.

Bu düzenlemeler uygulamada ticari hayatın işleyişini kolaylaştırmak için yapılmıştır.

Mevlüt Akgün
Avukat-Arabulucu.

Düzenleme : 07 Kasım 2019 17:53 Okunma : 1899