Karamandan.com

Karamandan.com

21 Mayıs 2019 Salı
Elden Gider
Bize batıdan bulaşmış "Anı yaşa" diye bir kavram vardır ki âlâsı bizdedir.
Kategori : Köşe Yazıları
15 Eylül 2018 12:35
 
Elden Gider

Bize batıdan bulaşmış "Anı yaşa" diye bir kavram vardır ki âlâsı bizdedir...

Padişah Fatih Sultan Mehmet sadece bir çağ açmamış ilmi ve irfanı ile edebiyat dünyamızda da yeni çığırlar açmış bir şairdir.

Sultan Fâtih’in (Şair Avnî) "Elden gider" redifli gazelini okuyunca etkilendim ve bunun peşine düşünce anladım ki bir çok şair de etkilenmiş ve nazire yazmış. Hepsi birer pırlanta. Fatih'in beyitinden başlayalım;
 

Yâr için ağyâr ile merdâne cenk etsem gerek
İt gibi murdar rakîb ölmezse yâr elden gider

Avnî (Fatih Sultan Mehmet)

Beyiti biraz açmak gerekirse, divan edebiyatımızda her aşk hikayesinde üç kahraman bulunur: Âşık, mâşuk ve rakip. Gül, bülbül ve diken gibi. Rakip, maşuku elde edendir, aşığa ise dert-gam çekmek düşer hep. Rakip ateştir, yılandır, düşmandır bazen. Bazen de şeytandır. Avnî’nin bu beytinde de kastı budur. "Ağyar/Düşman (rakip) ile cansiperane mücadele etmeliyim. yoksa gaflete düşersem, felâketime sebep olacaktır." der. Gazelin devamında ise;

Gırre olma dilberâ hüsn ü cemâle kıl vefâ
Bâki kalmaz kimseye nakş u nigâr elden gider.

(Gurur etme ey sevgili! Güzellik ve süs kalıcı değil; bir gün elden gider.)

Ziya Paşa da katılır bu "elden gider" kervanına ve şöyle der; 

Görmeden âsâr-ı Nisânın bahâr elden gider
Güller âhir râm olur ammâ hezâr elden gider

(Daha Nisan ayının eserlerini görmeye fırsat olmadan bahara doymadan, bakmışsın ki bahar bitmiş. Güle yalvarır bülbül, gül naz eder. Gün gelip merhamete gelir gül ama, o zamana kadar bülbülün ömrü tükenmiştir; bülbül elden gider.]

Tam bu noktada Hayâlî'ye kulak vermemiz lazım gelir; 

Sârbân-ı vakt isen hazm eyle zîrâ vakt olur
Bir topal merkep belâsıyla katâr elden gider

(Kervancıbaşı olarak çok dikkatli ol. Hiç önemsemediğin topal merkep yüzünden bir de bakmışsın katarın tamamını kaybetmişsin.)

İyi haftasonları efendim, vaktin kıymetini bilin, sağlıcakla kalın

Adem Kocatürk

Sâkiyâ mey sun ki bir gün lâlezâr elden gider
İrüşür fasl-ı hazan bâg ü bahâr elden gider


Her nice zühd ü salâha mail olur hâtırum 
Gördügümce ol nigân ihtiyar elden gider


Şöyle hâk oldum ki âh itmeğe havf eyler gönül 
Lâ-cerem bâd-ı sabâ ile gubâr elden gider


Gırra olma dilberâ hüsn ü cemâle kıl vefa 
Baki kalmaz kimseye nakş ü nigâr elden gider


Yâr içün agyâr ile merdâne ceng itsem gerek 
İt gibi murdar rakîb ölmezse yâr elden gider


Avni (Fatih Sultan Mehmed)

Okunma : 1920
guney sigorta
KORKMAZLAR
maboto
EKSPERTİZ
Gündem haberleri
Karaman'da mera kavgası 4 yaralı
18 Mayıs 2019 Okunma: 15273 Asayiş
Karaman'da gençlerin intihar girişimleri arttı
18 Mayıs 2019 Okunma: 14853 Asayiş
Eski muhtar bacanağını ve iki çocuğunu öldürdü
17 Mayıs 2019 Okunma: 9834 Asayiş
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın