Derdimi seveyim | Karamandan.com - Karaman Haber

Derdimi seveyim | Karamandan.com - Karaman Haber

25 Mayıs 2020 Pazartesi
Derdimi seveyim

Şikayet ettiğiniz şeylerden vazgeçin bence. Tanrı sizi seviyorsa, o şikayet ettiğiniz-beğenmediğiniz şeyleri elinizden alıverir -Kulum üzülmesin- diye. Melesa yaşlı babanızı, annenizi ya da yaramazlık yapan evlatlarınızı, sık sık arızalanan arabanızı, işler zayıf diye şikayet ettiğiniz işinizi, küçük diye beğenmediğiniz evinizi, maç izliyor diye kızdığınız kocalarınızı, dır dır ediyor dediğiniz karılarınızı, kusurlu bulduğunuz arkadaşlarınızı, rengini beğenmediğiniz gözlerinizi, kısa dediğiniz bacaklarınızı, tombul dediğiniz ellerinizi... Şikayet ettiğimiz beğenmediğimiz ne varsa elimizden gidiverir bir gün.

Sonra dövünürüz; babamın gölgesi yeterdi keşke başımızda olsaydı, anamın kokusunu özledim, başımızı sokacak bir evimiz olsa da var küçük olsa, ayağımızı yerden kesecek bir arabamız olsa, keşke evladım yanımda olsaydı da var canımı sıksaydı, evimin direği olsaydı...

Şükür ki derdim var

Derdimi seviyorum çünkü onlarla varım. Keşke tüm dertlerimiz anamız, babamız, evlatlarımız, tüm sevdiklerimiz, işimiz gücümüzle olsun. Allah dert verip derman aratmasın.

Âdem Kocatürk
16 Eylül 2016

Dermân arardım derdime derdim bana dermân imiş,
Bürhân sorardım aslıma aslım bana bürhân imiş.

Sağ u solum gözler idim dost yüzünü görsem deyü,
Ben taşrada arar idim ol cân içinde cân imiş.

Öyle sanırdım ayriyem dost gayrıdır ben gayriyem,
Benden görüp işiteni bildim ki ol cânân imiş.

Savm u sâlât u hac ile sanma biter zâhid işin,
İnsân‐ı Kâmil olmaya lâzım olan irfân imiş

Kande gelir yolun senin ya kande varır menzilin,
Nerden gelip gittiğini anlamayan hayvân imiş.

Mürşid gerektir bildire Hakk’ı sana Hakk’al‐yakîn,
Mürşidi olmayanların bildikleri gümân imiş.

Her mürşide dil verme kim yolun sarpa uğratır,
Mürşidi Kâmil olanın gâyet yolu âsân imiş

Anla hemen bir söz durur yokuş değildir düz durur,
Âlem kamû bir yüz dürür gören anı hayrân imiş.

İşit Niyâzî’nin sözün bir nesne örtmez Hakk yüzün,
Hakk’dan ayân bir nesne yok gözsüzlere pinhân imiş

Niyazi-i Mısri

Düzenleme : 14 Temmuz 2018 21:16 Okunma : 6795