Yeni Anayasa = Erdoğan'ı Başkan Seçelim mi? | Karamandan.com - Karaman Haber

Yeni Anayasa = Erdoğan'ı Başkan Seçelim mi? | Karamandan.com - Karaman Haber

24 Eylül 2020 Perşembe
Yeni Anayasa = Erdoğan'ı Başkan Seçelim mi?

Ömer Aydınlı...

Son günlerde Türkiye’nin gündemi, döndü dolaştı yine başkanlık düzenine kaydırıldı. Sancıların artması doğumun yaklaştığını gösteriyor. Ülkenin güneydoğusu kan gölü olmuş, işsizlik tavan yapmış, yargı hem kamlumbağadan daha yavaş işliyor hem de bağımsızlığını kaybetmiş kimin umrunda. Sadece başkanlığı konuşalım  yeter bize.

İyide başkanlık düzeni geldiğinde Türkiye nasıl yönetilecek Erdoğan'ın çevresindeki birkaç kişi dışında bilen var mı? Sokaktaki sıradan yurttaşları geçtik kamutaya seçtiğimiz vekillerin bile içeriği hakkında hiç bir bilgisi yok.

Peki o zaman neyi, niye tartışıyoruz? Yandaş basın allandıra ballandıra her kafadan bir şeyler sallasada onlar da içerik hakkında pek bir şey bilmiyorlar. Türkiye için “başkanlık düzeni gereklidir” diyene sorsak  “bu başkanlık düzeninde ne, nasıl olacak?” diye, anlatamaz! Yok ki ortada adam akıllı bir taslak çalışması… Tek derdi kendini başkan seçtirmek.

Peki ne tür bir başkanlık düşünüyorlar o da belli değil. Fıransız türü bir başkanlık desek değil, Amerikan türü mü desek o hiç değil.  Baktılar tepkiler artmaya başladı bir ara Türk usulü Başkanlık düzenini ortaya attılar. Buna göre Türk usulü Başkanlık düzeninde başkan aynı zamanda yasa yapıcı olacaktı! İyide tüm dünyada ona başkanlık değil kırallık ya da tek adamlık deniliyor. Ayrıca açın bakın gelişmiş ükelerdeki başkanlık düzenini. Başkanlıkla yönetilen ülkelerde başkan yasa yapamaz. 

Diğer ülkelerde Başkanlık düzeninde Yasama, Yürütme, Yargı erkleri kesin bir biçimde ayrılıyor ve bu demokrasinin teminatı oluyor. 
Bizdeki ise kuvvetler ayrılığı yürütmeye engel diye başkanlık düzenini isityor!

Peki Erdoğan'dan sonrası ne olacak? Öyle ya Anayasa yapıyorsanız eğer uzun dönemli düşünmeniz gerekmiyor mu? İleriki yıllarda bölücüler başkan çıkardığında ne olacak?

Çıkaracağınız yasaları muhalefet partileri ile kamuoyu tartışmasına açıp toplumsal uzlaşıyı sağlamadan kamutayda çoğunluğum var diyerekten kimselerin haberi bile olmadan ken­di isteğinize gö­re bir ge­ce­de çı­kar­ıp uy­gu­la­ma­ya so­kar­sa­nız ülkeyi "Hukuk Devleti" değil "Kanun Devleti" haline getirirsiniz.

Son söz ka­ba­hat ana­ya­sa­da de­ğil yasaları ülkenin ve toplumun çıkarları yerine kendilerinin çıkarları için yapan siyasilerdedir. Ken­din­den ol­ma­yan­la­ra uy­gu­la­dık­la­rı bas­kı ve öte­ki­leş­tir­me bu­gün­kü Tür­ki­ye­’nin geleneksel man­za­ra­sı­dır.

Keşke gerçekleri yazsalar, “12 Eylül’ün izi” saydıkları kaç madde kaldı anayasada?
Ülkeyi yönetenler ana­ya­sa­yı dü­zel­te­ce­ği­ne ön­ce ken­di­lerini dü­zelt­sin!

Kalın sağlıcakla.

Düzenleme : 18 Kasım 2016 14:11 Okunma : 2557